SIGNUP
  LOGIN

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ

07 Δεκεμβρίου 2023

Ειδοποιείστε ότι οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες ενώπιον του κ. Φ. Καμένου, Δ.Δ.Δ., την 07.12.2023, θα διεκπεραιωθούν ως ακολούθως:-

Α. Οι πιο κάτω υποθέσεις μεταφέρονται στις 05.12.2023 ώρα 8:30 πμ προκειμένου να γίνουν κανονικά στην αίθουσα του Δικαστηρίου:

1388/2022 (iJustice)

Β. Οι πιο κάτω προσφυγές ορίζονται για Προγραμματισμό στις 22.01.2024

1642/2018 (Απαντητική Αγόρευση να καταχωρηθεί μέχρι 10.01.2024)

490/2019

602/2019 (Απαντητική Αγόρευση να καταχωρηθεί μέχρι 10.01.2024)

1070/2019

1253/2019

1071/2019

Γ. Οι πιο κάτω προσφυγές ορίζονται για Οδηγίες την 21.03.2024 και το αναφερόμενο Δικόγραφο ή Αγόρευση να καταχωρηθεί ως ακολούθως:

i) Για Ένσταση Καθ' ων η αίτηση εντός 6 εβδομάδων και ακολούθως για Γραπτή Αγόρευση Αιτητών εντός 6 εβδομάδων. Νοείται ότι, σε όποια προσφυγή εμφανίζεται ΕΜ, δίδεται χρόνος δύο εβδομάδων για τυχούσα ένσταση ΕΜ, κατόπιν της καταχώρησης της Ένστασης Καθ' ων η αίτηση.

2217/2022 (iJustice)

1197/2022 (iJustice)

43/2023 (iJustice)

798/2022 (iJustice)

2297/2022 (iJustice)

17/2023 (iJustice)

1917/2022 (iJustice)

1537/2022 (iJustice)

202/2022 (iJustice)

2217/2022 (iJustice)

37/2023 (iJustice)

1204/2022 (iJustice)

1851/2022 (iJustice)

31/2023 (iJustice)

819/2022 (iJustice)

1791/2022 (iJustice)

1807/2022 (iJustice)

1775/2022 (iJustice)

1829/2022 (iJustice)

1886/2022 (iJustice)

1918/2022 (iJustice)

49/2023 (iJustice)

1872/2022 (iJustice)

1245/2021

1283/2021

ii) Για Γραπτή Αγόρευση Αιτητών εντός 6 εβδομάδων και ακολούθως για Γραπτή Αγόρευση των Καθ' ων η αίτηση εντός 6 εβδομάδων.

751/2020

1019/2022 (iJustice)

68/2023 (iJustice)

1896/2022 (iJustice)

1560/2022 (iJustice)

24/2023 (iJustice)

1145/2022 (iJustice)

181/2022 (iJustice)

1584/2022 (iJustice)

728/2022 (iJustice)

1783/2022 (iJustice)

1591/2022 (iJustice)

iii) Για Γραπτή Αγόρευση των EM (ή όσων εξ αυτών υπολείπονται) εντός 6 εβδομάδων και ακολούθως Απαντητική Αγόρευση εντός 6 εβδομάδων.

867/2022 (iJustice)

1450/2022 (iJustice)

1696/2022 (iJustice)

2290/2022 (iJustice)

721/2022 (iJustice)

► Σε περίπτωση που διάδικος σε οποιαδήποτε προσφυγή που είναι ορισμένη την 07.12.2023 επιθυμεί την έκδοση διαφορετικών οδηγιών, καλείται να το πράξει γραπτώς, υποβάλλοντας προς τούτο, έγκαιρα, αιτιολογημένο αίτημα, επί του οποίου το Δικαστήριο θα αποφασίσει το συντομότερο δυνατό.

Φ. ΚΑΜΕΝΟΣ, ΔΔΔ

01/12/2023