SIGNUP
  LOGIN

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ: Ν. Πετρίδου, Προσ. Ε.Δ.

Υποθέσεις ημερ.: 27/03/2024

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Σε όσες υποθέσεις δεν αποστέλλονται, στις δοθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα από όλους τους διαδίκους με τα αιτήματα και τις τοποθετήσεις τους, δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία ορισμού της κάθε υπόθεσης, η φυσική παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων είναι απαραίτητη, εκτός αν δοθούν διαφορετικές οδηγίες από το Δικαστήριο.

2. Όσον αφορά τις υποθέσεις που έχουν καταχωριστεί μέσω του i-justice και μπορούν να διεκπεραιωθούν χωρίς τη φυσική παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων, παρακαλούνται οι συνήγοροι των διαδίκων όπως προωθούν τα αιτήματα τους στο Δικαστήριο μέσω του i-justice (μέσω της επικοινωνίας) και όχι με ηλεκτρονικό μήνυμα στις δοθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Οι πιο κάτω υποθέσεις τυγχάνουν χειρισμού χωρίς τη φυσική παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (ηλεκτρονική επικοινωνία) διαδικαστικού κανονισμού του 2021, ως ακολούθως:

ΑΡ. ΑΓΩΓΗΣ / ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΟΡΙΣΜΟΥ/ΔΟΘΕΙΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αγωγή 2125/19 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση στις 19.06.2024 και ώρα 10:30π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα.

Αγωγή 2382/20 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 20.05.2024 και ώρα 08:45 π.μ. Εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης και επιθεώρησης εγγράφων. Η Ε/Δ αποκάλυψης εγγράφων από όλες τις πλευρές να καταχωρηθεί εντός 30 ημερών από σήμερα και ακολούθως εντός 15 ημερών, οι διάδικοι να προβούν σε επιθεώρηση των αποκαλυφθέντων εγγράφων. Έξοδα στην πορεία.

Αγωγή 1135/20 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες για σκοπούς εξώδικης διευθέτησης στις 21.05.2024 και ώρα 08:45 π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα.

Αγωγή 2618/20 Η κλήση για Οδηγίες ημερ. 25.01.2024 ορίζεται για Οδηγίες στις 24.04.2024 και ώρα 08:45 π.μ. Το Παράρτημα των Εναγομένων να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην

πορεία, όχι εναντίον της Ενάγουσας.

Αγωγή 3749/21 Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες στις 24.04.2024 και ώρα 08:45 π.μ. Ο Ονομαστικός Κατάλογος Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας του Εναγόμενου να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον του Ενάγοντα.

Αγωγή 3213/21 Το αίτημα εγκρίνεται. Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για Ακρόαση στις 17.10.2024 και ώρα 10:30 π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα.

Αγωγή 2748/21 Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 31.10.2024 και ώρα 10:30 π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα.

Αγωγή 3/21 Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 30.05.2024 και ώρα 08:45 π.μ. Ο Ονομαστικός Κατάλογος Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας του Ενάγοντα να καταχωρηθεί και πιστό αντίγραφο αυτού να παραδοθεί στους συνήγορους των Εναγομένων εντός 30 ημερών από σήμερα και ακολούθως εντός 30 ημερών να καταχωρηθεί ο Ονομαστικός Κατάλογος Μαρτύρων και Σύνοψη μαρτυρίας των Εναγομένων. Έξοδα στην πορεία.

Αγωγή 1658/21 Η Αγωγή ορίζεται εκ νέου για Οδηγίες στις 21.05.2024 και ώρα 08:45 π.μ. Ο Ονομαστικός Κατάλογος Μαρτύρων και Σύνοψη Μαρτυρίας από όλες τις πλευρές να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Καμία διαταγή για έξοδα.