SIGNUP
  LOGIN

 

 

Αρ. Υπόθεσης

Οδηγίες

1.

6049/16

Ορίζεται για Ακρόαση στις 19/03/20 η ώρα 11.00

2.

1673/18

Αιτ. ημερ. 13/03/19 ορίζεται για οδηγίες στις 19/10/10 το ένταλμα σύλληψης να εκτελεστεί

3.

3996/18

Αίτηση ημερ. 29/05/20 εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση

4.

2196/18

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εναντίον εναγόμενου 5   ορίζεται για οδηγίες στις 19/10/20

5.

8443/10

Δικηγόρος να παρουσιαστεί στο δικαστήριο Αιτ. ημερ.     25/10/19

6.

3428/18

Οδηγίες κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας     τελευταία φορά στις 19/10/20

7.

7007/14

Ορίζεται για Ακρόαση στις 19/03/21 η ώρα 11.00

8.

1204/17

Οδηγίες στις 19/10/20 κατάλογος μαρτύρων και σύναψη   μαρτυρίας

9.

2227/18

Αιτ. ημερ. 07/02/19 ορίζεται για οδηγίες 19/10/20 να     σταλεί νέα κλήση στον Καθ’ ού η Αίτηση

10.

7946/01

Αιτ. ημερ. 28/05/20 εκδίδεται διάταγμα ώς η αίτηση

11.

639/19

Για οδηγίες στις 19/10/20 να συμπληρωθεί διαδικασία   αποκάλυψης

12.

3273/19

Οδηγίες στις 19/10/20 εκδίδονται εκατέρωθεν διατάγματα αποκάλυψης

13.

2097/19

Αιτ. ημερ. 21/02/20 οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 06/07/20

14.

724/14

Ορίζεται για Ακρόαση στις 19/03/21 η ώρα 11.00

 15.

Αιτ. 10/16

Αιτ. ημερ 31/07/19 για οδηγίες στις 19/10/20 να σταλεί      νέα κλήση στον καθ’ όυ η αίτηση

16.

3236/19

Οδηγίες στις 19/10/20 να συμπληρωθεί διαδικασία αποκάλυψης

17.

Αγ. 3650/19

Οδηγίες στις 19/10/20 να συμπλήρωση διαδικασία αποκάλυψης

18.

Αγ. 2197/19

Οδηγίες στις 19/10/20 κατάλογος μαρτύρων και σύναψη  μαρτυρίας

19.

3351/19

Αιτ. ημερ. 28/01/20 η αίτηση απορρίπτετε τα έξοδα αίτησης επιδικάζονται εναντίον των εναγόμενων

20.

3476/19

Αιτ. ημερ. 27/01/20 οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο 06/07/20

21.

2882/14

Ορίζεται για Ακρόαση στις 19/03/21 η ώρα 11.00

22.

1687/19

Για οδηγίες στις 19/10/20 εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης   εναντίον των εναγόμενων

23.

4026/18

Αιτ. ημερ. 21/05/20 ορίζεται για απόδειξη στις 19/10/20 υπεράσπιση μέχρι τότε τελευταία φορά

24.

3395/15

Αιτ. ημερ. 10/02/20 οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο       Δικαστήριο 06/07/20

25.

917/08

Αιτ. ημερ. 28/02/20 εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση

26.

3944/17

Αιτ. ημερ 09/05/19 οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο       Δικαστήριο στις 06/07/20

27

Ετ. Αιτ. 256/05

Αιτ. ημερ. 15/06/20 εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση

28.

Γεν. αιτ. 706/01

Αιτ. ημερ. 18/06/20 εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση

29.

Γεν. αιτ. 1431/13

Αιτ. ημερ. 26/11/19 ορίζεται για οδηγίες στις 19/10/20 να      σταλεί νέα κλήση στον Καθ’ ού η Αίτηση

30.

Γεν. αιτ. 1343/09

Αιτ. ημερ. 10/12/19 ορίζεται για οδηγίες στις 19/10/20 να      σταλεί νέα κλήση

31.

Ετ. Αιτ. 95/20

Αιτ. ημερ. 10/02/20 οι δικηγόροι να παρουσιαστούν στο Δικαστήριο στις 06/07/20

32.

7386/12

Αιτ. ημερ. 22/05/20 ορισμένη για Ακρόαση στις 06/07/20      η ώρα 8.30 γραπτές αγορεύσεις να μην υπερβαίνουν τις 7 σελίδες 

 

Οι αριθμοί των υποθέσεων που δεν καταγράφονται στον κατάλογο    δεν έχουν τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου.

Παρακαλώ να αποταθείτε στο Πρωτοκολλητείο.