SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 21.10.2020

 

Αγωγές:

1624/13

Η παρούσα ορίζεται για Ακρόαση στις 12.05.2021 και ώρα  11.00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.

 

4922/14

Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 13.05.2021 και ώρα 11.00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία, σε καμία περίπτωση εις βάρος των Εναγομένων 4, 7 και 8. Αναφορικά με τους Εναγόμενους 1, 2, 3, 5 και 6 καμία διαταγή για έξοδα.

 

1323/14

Η αίτηση ημερομηνίας 06.03.2014 ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις 02.12.2020 και ώρα 10.30π.μ. Αναφορικά με την αίτηση ημερομηνίας 20.12.2017 η αγωγή ορίζεται για Απόδειξη την ίδια ημερομηνία εκτός εάν καταχωρηθεί υπεράσπιση 2 μέρες προηγουμένως. Τα προσωρινά διατάγματα παραμένουν σε ισχύ. Τα έξοδα και των δύο αιτήσεων παραμένουν στην πορεία.

 

1381/15

Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 17.12.2020 και ώρα 09.00π.μ. Ο χρόνος καταχώρησης της ένορκης αποκάλυψης εγγράφων των Εναγομένων παρατείνεται μέχρι τις 06.11.2020. Τα έξοδα στην πορεία.

 

795/16

Η παρούσα ορίζεται για Ακρόαση στις 12.05.2021 και ώρα  11.00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.

 

988/17

Η παρούσα ορίζεται για Ακρόαση στις 14.05.2021 και ώρα 11.00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.

 

2930/20

Οι αξιώσεις Ε, ΣΤ και Ζ του Κλητηρίου της παρούσας αγωγής αποσύρονται και απορρίπτονται. Η αίτηση ημερομηνίας 16.10.2020 ορίζεται για Επίδοση στις 26.10.2020 και ώρα 09:00πμ. κατά παρέκκλιση των Θεσμών ενόψει του ότι η αίτηση θα πρέπει να εκδικαστεί και να εκδοθεί Απόφαση του Δικαστηρίου μέχρι και τις 05.11.2020 που είναι ορισμένη η πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου. Τα έξοδα της αίτησης επιφυλάσσονται.

 

137/20

Αναφορικά με την μονομερή αίτηση ημερομηνίας 20.07.2020 από τους Εναγόμενους 4 και 9 εκδίδεται διάταγμα ως η Παράγραφος Α της αίτησης. Η εμφάνιση υπό διαμαρτυρία να καταχωρηθεί εντός 15 ημερών από σήμερα. Περαιτέρω εκδίδεται διάταγμα ως η Παράγραφος Β της αίτησης. Ο χρόνος καταχώρισης αίτησης παραμερισμού καθορίζεται σε 60 μέρες από την ημερομηνία καταχώρησης και παράδοσης της έκθεσης απαίτησης στις Αιτήτριες. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

Αιτήσεις:

752/18

Η αίτηση ημερομηνίας 26.10.2018 ορίζεται για Ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις  25.01.2021 και ώρα 10.30 π.μ. Την ίδια ημερομηνία ορίζεται η κυρίως αίτηση εκκαθάρισης για οδηγίες. Τα έξοδα και των δύο αιτήσεων στην πορεία.

 

--------------------------------------------

 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22.10.2020

 

Αγωγές:

  1. 7635/12
  2. 4110/13
  3. 6697/15
  4. 6868/15
  5. 2915/17

Αιτήσεις:

  1. 39/18
  2. 447/19

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί όλων των πιο πάνω υποθέσεων στις 22.10.2020 και ώρα 09:00πμ και δεν είναι αναγκαία η παρουσία των δικηγόρων των διαδίκων, πλην της Αγωγής 7635/12 όπου θα εμφανιστούν μόνο οι δικηγόροι των διαδίκων για ουσιαστική μνεία της Αγωγής. Θα ενημερωθείτε για τις πιο πάνω υποθέσεις από το πινάκιο το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

 

Σημείωση:

Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας όλων μας, οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες ενώπιον της κας Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ., θα διεκπεραιώνονται χωρίς τη φυσική παρουσία των δικηγόρων εκτός στις περιπτώσεις ακροάσεων αγωγών και εκεί όπου δίδεται σχετική άδεια από το Δικαστήριο. Γι΄ αυτό, όλοι οι δικηγόροι προτρέπονται να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο με κοινοποίηση στους αντιδίκους, το αργότερο μέχρι τις 11:00πμ της προηγούμενης μέρας ορισμού των υποθέσεων, ζητώντας οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, ούτως ώστε να γνωστοποιείται στο Δικαστήριο το αίτημα και η θέση της κάθε πλευράς και να παρέχεται η δυνατότητα από το Δικαστήριο να δίδει τις ανάλογες οδηγίες.