SIGNUP
  LOGIN

Οι ακόλουθες αγωγές ορίζονται για προγραμματισμό την 17.05.2021:

126/14, 362/14, 456/14, 2312/14, 2380/14

 

Οι ακόλουθες αγωγές ορίζονται για προγραμματισμό την 18.05.2021:

3060/14, 780/15, 1048/15, 1077/17, 1200/17, 1762/16

 

Οι ακόλουθες αγωγές ορίζονται για προγραμματισμό την 19.05.2021:

1202/17, 181/17, 490/18, 749/19, 855/19

 

Οι ακόλουθες αγωγές ορίζονται για προγραμματισμό την 20.05.2021:

1030/19, 1278/19, 442/20, 743/20, 755/20

 

Οι ακόλουθες αγωγές ορίζονται για προγραμματισμό την 21.05.2021:

801/20, 1076/20, 1077/20, 1221/20, 1299/20, 1175/20

 

Οι ακόλουθες υποθέσεις ορίζονται για προγραμματισμό την 24.05.2021:

Αγωγές 1338/20, 105/21

ΠΣΑ 21/20

Γεν. Αιτήσεις 461/12, 499/13, 105/21

Αίτ. Περιορ. Διαχείρισης 436/19