SIGNUP
  LOGIN

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ. στις 28.05.2021, ορίζονται ως ακολούθως:

 

 • 876/07 (αιτήσεις 7.12.16, 23.12.16, 20.6.17 και 23.12.17)  Όλες οι αιτήσεις ορίζονται για ακρόαση 17.9.2021 ώρα 9:30π.μ.  Σε όποια από τις αιτήσεις δεν έχει καταχωρηθεί ένσταση θα πρέπει να καταχωρηθεί μέχρι τις 10.9.2021.  Το διάταγμα παραμένει σε ισχύ.  Οι δικηγόροι θα πρέπει να καθορίσουν τη σειρά με την οποία θα ακουστούν οι αιτήσεις.
 • 960/14Τόσο η Απαίτηση όσο και η Ανταπαίτηση απορρίπτονται και κάθε πλευρά να καταβάλει τα δικά της έξοδα.
 • 18/16ορίζεται για τελευταία φορά για οδηγίες στις 8.7.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εκ μέρους των Εναγόντων.  Επίσης οι Ενάγοντες εντός 20 ημερών από σήμερα να καταχωρήσουν ένορκη δήλωση με την οποία να αποκαλύπτουν τα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους και σχετίζονται με την υπόθεση.
 • 1656/16ορίζεται για ακρόαση 21.3.2022 ώρα 10:30π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα.
 • Γ/Α 108/18ορίζεται για ακρόαση 13.9.2021 ώρα 9:30π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα.
 • 233/18ορίζεται για ακρόαση 22.3.2022 ώρα 10:30π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα.
 • 1117/18(αίτηση 12.3.21) ορίζεται για οδηγίες 2.7.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και να καταχωρηθεί ένσταση στην αίτηση ημερ. 12.3.2021.
 • 843/19ορίζεται για ακρόαση 21.3.2022 ώρα 10:30π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα.
 • 1171/19ορίζεται για οδηγίες 14.6.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ένορκη δήλως
 • η αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους των Εναγομένων.
 • 15/20  (αίτηση 3.8.2020) Η απόφαση επιφυλάσσεται.  Θα δοθεί στις 16.7.2021.
 • ΠΣΑ αρ. 73/20(δύο αιτήσεις 25.5.2021)  Εκδίδονται διατάγματα όπως η παρ. Α και στις δύο αιτήσεις.
 • 496/20(αίτηση 22.3.2021) Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών.
 • ΠΣΑ αρ. 27/21Εκδίδεται διάταγμα όπως η παρ. Α της αίτησης.
 • Γ/Α 114/21ορίζεται για οδηγίες 8.7.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί ένσταση.
 • Γ/Α 143/21Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Αιτητή και εναντίον της Καθ΄ ης η αίτηση 1 όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.
 • Γ/Α 144/21Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ του Αιτητή και εναντίον της Καθ΄ ης η αίτηση 1 όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.