SIGNUP
  LOGIN

Αγωγή 2388/15:

Η αγωγή και η αίτηση ημερ. 14.04.2021 ορίζονται για ακρόαση την 28.09.2021 η ώρα 11:00π.μ. για την Εναγόμενη 2 με γραπτές αγορεύσεις.  Τυχόν ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι 30 ημέρες προηγουμένως.  Η πλευρά της Εναγομένης 2 θα πρέπει να διορίσει το συντομότερο δικηγόρο. 

Για τα έξοδα της αίτησης σε σχέση με την Εναγομένη 1: Οι δηλώσεις σημειώνονται.  Θα επιληφθεί το θέμα το Δικαστήριο κατά τη διεκπεραίωση της αίτησης.  Για τα έξοδα της αίτησης σε σχέση με την Εναγομένη 2: Στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Εναγόντων.  Για τα έξοδα σε σχέση με την αγωγή: Στην πορεία αλλά όχι εναντίον των Εναγόντων και της Εναγομένης 1.

 

Αγωγή 261/16:

Η σχετική αίτηση απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα. Η κάθε πλευρά τα έξοδα της. Τυχόν προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται.

 

Αγωγή 1000/2019:

Ο αιτούμενος χρόνος ως η Παράγραφος Α της αίτησης ημερομηνίας 25/05/2021, παρατείνεται μέχρι την 25/05/2021. Επίσης, εκδίδεται Διάταγμα, ως η Παράγραφος Β. 

 

Αγωγή 1485/2020:

Η αίτηση ημερομηνίας 29/04/2021 ορίζεται για απόδειξη την 15/10/2021 η ώρα 09:00 π.μ.  Έκθεση υπεράσπισης να καταχωρηθεί το αργότερο 30 ημέρες προηγουμένως.  Τα σημερινά έξοδα υπέρ των Aιτητών και εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση, όπως υπολογιστούν από το Πρωτοκολλητείο στο τέλος και εγκριθούν από το Δικαστήριο.    

 

 

Αγωγή 955/2020:  

Η αίτηση ημερομηνίας 06/10/2020 απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών και εναντίων των Καθ’ ων η αίτηση, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος και εγκριθούν από το Δικαστήριο. 

 

Αίτηση-Έφεση 109/2021:  

Ορίζεται για οδηγίες στις 15/06/2021 η ώρα 09:00 π.μ.

 

Αγωγή 994/2011

Αναφορικά με την αίτηση ημερ. 29/04/2021 εκδίδεται Διάταγμα ως οι Παράγραφοι (i), (ii) και (iii).

 

Αγωγή 679/2014:  

Το αίτημα εγκρίνεται, ορίζεται για ακρόαση την 01/11/2021 η ώρα 11:00 π.μ.  Σε περίπτωση που υπάρχει διευθέτηση, να τεθεί ενωρίτερα ενώπιον του Δικαστηρίου. 

 

Αγωγή 1932/2014:

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 03/11/2021 η ώρα 11:00 π.μ. για την Εναγόμενη 2.

 

Αγωγή 629/2019:

Η αίτηση ημερ. 23/01/2020 επαναορίζεται για ακρόαση στις 04/10/2021 η ώρα 11:00 π.μ.  Τα σημερινά έξοδα υπέρ των Αιτητών και εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος και εγκριθούν από το Δικαστήριο.  Τα εντάλματα σύλληψης εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2 να παραμείνουν ανεκτέλεστα, εκτός αν δεν εμφανιστούν την 04/10/2021. 

 

Αγωγή 226/2019:

Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 20/10/2021 η ώρα 09:00 π.μ.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από την πλευρά του Εναγομένου να καταχωρηθεί εντός 30 ημερών από σήμερα. 

 

Αγωγή 882/2019:

Η κλήση για οδηγίες ημερομηνίας 09/04/2021 απορρίπτεται. 

Η κλήση για οδηγίες ημερ. 25/02/2021 και η κλήση για οδηγίες ημερ. 23/05/2021, ορίζονται για οδηγίες την 05/07/2021 η ώρα 09:00 π.μ.  (Δεν εντοπίζεται Τύπος 25 της Εναγομένης στην κλήση για οδηγίες ημερ. 25/02/2021)

 

Αγωγή 1085/2019:

Η αγωγή και η ανταπαίτηση ορίζονται για οδηγίες την 19/10/2021.  Ο χρόνος καταχώρησης καταλόγων μαρτύρων και σύνοψης μαρτυρίας, παρατείνεται μέχρι 30 ημέρες προηγουμένως και για τις δύο πλευρές. 

 

Αγωγή 147/2019:

Εκδίδεται διάταγμα αποκάλυψης εγγράφων εναντίον των διαδίκων.  Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες την 28/09/2021.  Να υπάρξει συμμόρφωση μέχρι 2 ημέρες προηγουμένως. 

 

Αγωγή 566/2014:

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 28/09/2021 η ώρα 11:00 π.μ.

 

Αγωγή 1305/2019:

(Έχουν καταχωρηθεί κατάλογοι μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας)

Η αγωγή και η ανταπαίτηση ορίζονται για ακρόαση στις 24/03/2022 η ώρα 11:00π.μ.   Η αγωγή και η ανταπαίτηση να συνεκδικαστούν.  Ο χρόνος μαρτύρων ως η Δ.30, Θ.8, των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας.  Να υπάρχει γραπτή δήλωση για την κυρίως εξέταση του κάθε μάρτυρα. 

 

Αγωγή1463/2015:

Παραμένει για ακρόαση την 02/11/2021, η ώρα 11:00 π.μ. 

 

Γεν. Αίτηση 18/20:

Οι δύο αιτήσεις ημερ. 07.04.2021 εγκρίνονται. (Να ζητηθεί η σύνταξη των σχετικών διαταγμάτων).

 

Γενική Αίτηση 30/12:

Η αίτηση ημερομηνίας 05.02.2020 ορίζεται για οδηγίες και έλεγχο των ενταλμάτων σύλληψης την 30.09.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Γενική Αίτηση 517/10:

Η αίτηση ημερομηνίας 12.02.2021 ορίζεται για ακρόαση την 02.11.2021 η ώρα 11:00π.μ. Ενστάσεις μπορούν να καταχωρηθούν εντός 70 ημερών από σήμερα. Έξοδα στην πορεία.

 

Αίτηση 3/20:

Ορίζεται για επίδοση την 29.06.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Αγωγή 343/21:

Η αίτηση ημερομηνίας 19.05.2021 ορίζεται για οδηγίες την 11.06.2021 η ώρα 9:00π.μ Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 1309/20:

Η αίτηση ημερομηνίας 27.04.2021 ορίζεται για επίδοση την 07.07.2021 η ώρα 9:00π.μ.

 

Αίτηση-Έφεση 116/21:

Η αίτηση και το προσωρινό διάταγμα ορίζονται για επίδοση στους Καθ’ ων η αίτηση 2 και 3 την 30.06.2021 η ώρα 9:00π.μ. και για οδηγίες την ίδια ημερομηνία για τον Καθ’ ου η αίτηση 1.  Σε σχέση με τον Γενικό Εισαγγελέα η κάθε πλευρά τα έξοδα της.  Σε σχέση με τους υπόλοιπους, έξοδα στην πορεία.  Εν τω μεταξύ το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ.  Όσον αφορά την κυρίως αίτηση-έφεση, ορίζεται για οδηγίες για τον Καθ’ ου η αίτηση 1 και την πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα την 30.06.2021 η ώρα 9:00π.μ.  Ενστάσεις να καταχωρηθούν μέχρι τότε.  Ορίζεται επίσης για επίδοση για τους Καθ’ ων η αίτηση 2 και 3 την ίδια ημερομηνία η ώρα 9:00π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία.

 

Αγωγή 500/19:

Ορίζεται για οδηγίες 30.6.2021 ώρα 9:00π.μ.