SIGNUP
  LOGIN

Οι υποθέσεις οι οποίες ήταν ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της Ε. Χατζήπαπα, Ε. Δ. στις 18/5/2022, και διεκπεραιώθηκαν στην απουσία των συνηγόρων/διαδίκων, ορίζονται ως ακολούθως:

 

Αρ. Αγωγής 4054/09

Η αίτηση ημ. 12/2/21 ορίζεται για οδηγίες στις 30/6/22 στις 8.30 π.μ.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε (τελευταία φορά).  Έξοδα στην πορεία.

 

Αρ. Διαχείρισης 374/17

Η Διαχείριση ορίζεται για έλεγχο στις 26.10.22 στις 8:30π.μ..  Ενδιάμεσοι λογαριασμοί να κατατεθούν 5 ημέρες προηγουμένως.  Ο διαχειριστής να ενημερωθεί να είναι παρών κατά την πιο πάνω ημερομηνία.

 

Αρ. Αγωγής 1452/20

Η Αίτηση ημερ. 20.1.22 ορίζεται για οδηγίες στις 7/7/22 στις 8:30π.μ.  Έκθεση Απαίτησης να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία.

 

Αρ. Γεν. Αίτησης 642/12

Εκδίδεται διάταγμα ως η Αίτηση ημερ. 13.4.22.  Καμία διαταγή για έξοδα.

 

Αρ. Αγωγής 732/12

Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 1 της αίτησης ημερ. 13.4.22.  Καμία διαταγή για έξοδα.

 

Αρ. Αγωγής 386/21

Κλήση για οδηγίες ημ. 11.5.22

Δίνονται οδηγίες όπως μέχρι 30.6.2022 κάθε διάδικο μέρος καταχωρήσει ένορκη δήλωση για αποκάλυψη των εγγράφων και να εφοδιάσει εντός του πιο πάνω χρόνου τον αντίδικό του με αντίγραφο της ένορκης δήλωσης αποκάλυψης και των εγγράφων που θα αποκαλύψει.  Τα έγγραφα που θα αποκαλυφθούν να επισυναφθούν στις ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης που θα καταχωρηθούν στο Δικαστήριο. Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 30/6/22 στις 8.30 π.μ.  Τα έξοδα στην πορεία.

 

Αρ. Αγωγής 1186/20

Η αίτηση ημερ. 31.1.22 ορίζεται για απόδειξη στις 28.6.22 στις 8:30π.μ.  Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία.

 

 

Αρ. Αγωγής 1300/21

Η αίτηση ημερ. 6/4/22 ορίζεται για οδηγίες στις 29.6.22 στις 8:30π.μ.  Έκθεση Απαίτησης να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία.

 

 

 

 

Αρ. Γεν. Αίτησης 24/12

Η αίτηση ημερ. 12.2.22 ορίζεται για οδηγίες στις 30/6/22 στις 10.30 π.μ.  Ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τότε.  Έξοδα στην πορεία.

 

Αρ. Αγωγής 238/21

Η Ενάγουσα να καταχωρήσει στο Δικαστήριο την έγγραφη μαρτυρία της εντός 3 μηνών από σήμερα και να επιδοθεί στον Εναγόμενο.  Ο Εναγόμενος να καταχωρήσει στο Δικαστήριο την έγγραφη μαρτυρία του εντός περαιτέρω 3 μηνών από την επίδοση σε αυτόν της έγγραφης μαρτυρίας της Ενάγουσας και να επιδοθεί στο δικηγόρο της Ενάγουσας.  Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 5.12.22 και ώρα 11:00π.μ. με γραπτές αγορεύσεις.  Έξοδα στην πορεία.