SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Οι αγωγές οι οποίες είναι ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της Δ. Σωκράτους, Π.Ε.Δ. την 9.9.2020,  ορίζονται ως ακολούθως:

 

  • 73/20(αίτηση 3.2.2020) Ορίζεται για ακρόαση 19.11.2020 ώρα 9:00π.μ. με γραπτές αγορεύσεις.

 

Οι υπόλοιπες υποθέσεις θα διεκπεραιωθούν στην παρουσία των δικηγόρων/διαδίκων