SIGNUP
  LOGIN

«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΤΟΜΟΣ Ι»

Από τη θεωρία στην πράξη με τη σχετική Νομοθεσία – Νομολογία

 

Το σύγγραμμα περιέχει δεκαπέντε κεφάλαια και καταπιάνεται με εξήντα ένα ερωτήματα που καλύπτουν σχεδόν όλες τις πτυχές του Οικογενειακού Δικαίου. Στα ερωτήματα δίδονται απαντήσεις έτσι ώστε ο μελετητής να αντιληφθεί καλύτερα τα του Οικογενειακού Δικαίου. Οι απαντήσεις αποτελούν προσωπική γνώμη του συγγράψαντος αυτές και αποτελούν προτεινόμενες απαντήσεις. Οι απαντήσεις ως επί το πλείστον, δίδονται με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αλλά και της σχετικής νομολογίας. Η παράθεση των Δικαστικών αποφάσεων, συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής των κανόνων του Οικογενειακού Δικαίου, αλλά και στην συγκεκριμενοποίηση αόριστων εννοιών και γενικών ρητρών. Έκδοση 2005 – (Επανέκδοση 2010) Σύνολο σελίδων: 372, ISBN9963-9203-0-6  Τιμή €39

____________________

 

«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΤΟΜΟΣ ΙΙ»

Σύνοψη αποφάσεων Ανωτάτου Δικαστηρίου με σχόλια και παρατηρήσεις 1989-2005

 

Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τα έτη 1989-2005 που έχουν σχέση με το Οικογενειακό Δίκαιο (συνολικά 232 αποφάσεις που καλύπτουν 373 επί μέρους θέματα και αποτελείται συνολικά από 684 σελίδες). Υπάρχουν επίσης σχόλια και παρατηρήσεις για να καθίσταται το βιβλίο πιο εύχρηστο στον αναγνώστη. Έκδοση 2006 - Σύνολο σελίδων: 684, ISBN978-9963-9203-1-4  Τιμή €49

__________________

 

«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΤΟΜΟΣ ΙΙΙ»

Νομοθεσία Νομολογία Διαδικαστικοί Κανονισμοί – Συμβάσεις – Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί – Άλλες Νομικές Διατάξεις (Με σχόλια, παρατηρήσεις και παραπομπές)

 

Στο βιβλίο αυτό παρατίθενται στα οκτώ συνολικά μέρη του, όλοι οι Νόμοι, η Νομολογία, οι Διαδικαστικοί Κανονισμοί, οι Συμβάσεις και οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν άμεση σχέση με το ιδιάζουσας θεσμικής και κοινωνικής σημασίας δίκαιο, το Οικογενειακό Δίκαιο. Επιπρόσθετα παρατίθενται άλλες σημαντικές διατάξεις οι οποίες αφορούν, κατά έμμεσο τρόπο, τους βασικούς θεσμούς του Οικογενειακού Δικαίου. Η παράθεση όλων των νομικών διατάξεων ή αποφάσεων γίνεται κατά χρονολογική σειρά, έτσι που να καθίσταται ευκολότερη η ανεύρεση και μελέτη τους.  Έκδοση 2007 – Σκληρόδετο. Σύνολο σελίδων: 960, ISBN978-9963-9203-3-0  Τιμή €73

________________

 

«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΤΟΜΟΣ ΙV»

ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

Υποδείγματα Αιτήσεων (Εναρκτήριων – Ενδιάμεσων) Υπερασπίσεων, Ενστάσεων, Ειδοποιήσεων, Γνωστοποιήσεων, Ενόρκων Δηλώσεων, Θεωρία, Νομοθεσία, Νομολογία, Πρακτική

 

Το πόνημα διαχωρίζεται σε δεκαπέντε κεφάλαια, αποτελείται από 262 υποδείγματα διάφορων εγγράφων που έχουν σχέση με τη δικαστική διαδικασία η οποία ακολουθείται στο Οικογενειακό Δικαστήριο και καλύπτει όλο το φάσμα του Οικογενειακού Δικαίου. Περιλαμβάνει διάφορα υποδείγματα δικογράφων, αιτήσεων (εναρκτήριων και ενδιάμεσων), υπερασπίσεων, ενστάσεων, ειδοποιήσεων, γνωστοποιήσεων, ενόρκων δηλώσεων, κ.τ.λ. Οι τύποι των υποδειγμάτων βασίζονται κυρίως στους Νόμους, στους Διαδικαστικούς Κανονισμούς, στις Συμβάσεις που υπόγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία, στη δικαστηριακή πρακτική, αλλά και στη Νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Έκδοση 2008 – Σκληρόδετο. Σύνολο σελίδων: 884, ISBN978-9963-9203-4-1  Τιμή €75

__________________

 

 

 

 

 «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ»

 

Στο σύγγραμμα παρατίθενται κατά χρονολογική σειρά η βασική νομοθεσία, σχετικοί νόμοι, Συμβάσεις, διμερείς και πολυμερείς που υπέγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία, σχετική νομολογία, Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και άλλα νομικά κείμενα που καλύπτουν όλο το φάσμα του πολύπλοκου θέματος της αναγνώρισης εγγραφής και εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων. Έκδοση 2009 – Σκληρόδετο. Σύνολο σελίδων: 700, ISBN978-9963-9203-5-8  Τιμή €65

 

--------------------------

 

 «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

 

Το σύγγραμμα αποτελείται συνολικά από 18 κεφάλαια και το καθ’ ένα από αυτά καταπιάνεται με ένα συγκεκριμένο θέμα.  Περιλαμβάνεται δε σ’ αυτό όλη η μέχρι την έκδοση του συγγράμματος θεσπισθείσα νομοθεσία του Οικογενειακού Δικαίου με τις τροποποιήσεις που επέφεραν μεταγενέστεροι νόμοι σε αυτή, όλη η δημιουργηθείσα σχετική νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου, οι σχετικές Συμβάσεις (διμερείς ή πολυμερείς) που επικύρωσε η Κυπριακή Δημοκρατία, με τη δημιουργηθείσα νομολογία, Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί που αφορούν το Οικογενειακό Δίκαιο και σχετικές αποφάσεις του Ε.Δ.Α.Δ. Παρατίθενται επίσης σχετικοί Διαδικαστικοί Κανονισμοί και σχετική νομολογία που έχει σχέση με αυτούς. Έκδοση 2010 – Σκληρόδετο. Σύνολο σελίδων: 553, ISBN978-9963-9203-6-5  Τιμή €55

__________________

 

«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Τριμηνιαίο Νομικό Περιοδικό

 

Η συνεχής ροή θεμάτων, που αφορούν το Οικογενειακό Δίκαιο, επέβαλλε και τη συγκέντρωση και διανομή τους στον κάθε ενδιαφερόμενο, νομικό ή μη. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα, με την κυκλοφορία ενός περιοδικού σε τακτά χρονικά διαστήματα.  Έτσι, ο αναγνώστης του κάθε τόμου θα καθίσταται κοινωνός της οποιασδήποτε εξέλιξης κατά άμεσο και έγκαιρο τρόπο. Γι’ αυτό, προτιμήθηκε η επιλογή της κυκλοφορίας ενός τριμηνιαίου περιοδικού, παρά η κυκλοφορία βιβλίου, του οποίου η έκδοση θα ήταν χρονοβόρα και το περιεχόμενό του λιγότερο επίκαιρο. Σε κάθε τεύχος περιλαμβάνονται άρθρα, μελέτες, αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου και Πρωτόδικων Δικαστηρίων, αποφάσεις Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, αποσπάσματα αποφάσεων Αγγλικών Δικαστηρίων, ειδήσεις του Νομικού Συμβουλίου κ.λπ.  Εκδίδεται από τον Γενάρη του 2010 – Τιμή €20/τεύχος.  Ετήσια συνδρομή (4 τεύχη), ISSN1986-2342  Τιμή €75

________________

 

«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Τ.ΙΙ(β)»

Σύνοψη αποφάσεων Ανωτάτου Δικαστηρίου με σχόλια και παρατηρήσεις 2006-2010

 

Το σύγγραμμα αποτελείται συνολικά από 17 κεφάλαια και καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα του Οικογενειακού Δικαίου.  Οι αποφάσεις παρατίθενται κατά αντικείμενο και σε χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από τις παλαιότερες, για να καθίσταται ευκολότερη η μελέτη τους και πιο κατανοητή η νομολογιακή εξέλιξη.  Το ευρετήριο, κατά αντικείμενο και κατά αλφαβητική σειρά, αποτελεί πολύτιμο οδηγό εξεύρεσης του προς αναζήτηση θέματος.

Σε κάθε απόφαση γίνεται αναφορά στον τίτλο της, στα ονόματα των διαδίκων, στο Δικαστήριο που την εξέδωσε και στη σύνθεσή του, στην ημερομηνία έκδοσής της και την τυχόν δημοσίευσή της στους τόμους των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Ακολουθεί η νομική αρχή που απορρέει από την απόφαση, η σύνοψη των γεγονότων, η δικαστική ετυμηγορία καθώς επίσης σχετικό απόσπασμα από την απόφαση. Στο τέλος παρατίθενται παρατηρήσεις και σχόλια, επιβοηθητικά για τον αναγνώστη. Παρατίθενται επίσης αποσπάσματα από αποφάσεις της μειοψηφίας για να υπάρχει ολοκληρωμένος ο δικαστικός συλλογισμός.  Έκδοση 2011 – Σκληρόδετο. Σύνολο σελίδων: 512, ISBN978-9963-9203-7-2  Τιμή €50

________________

 

 

 

 

 

«ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ»

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2010

 

Κατά το 2010 εκδόθηκαν αρκετές σημαντικές αποφάσεις, αλλά το πόνημα αυτό περιορίζεται στις αποφάσεις σε υποθέσεις αστικής φύσεως και ιδιαίτερα σε πολιτικές εφέσεις, αποφάσεις του Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου, Ναυτοδικείου, Προνομιακών Ενταλμάτων κ.λπ.  Η παράθεση των αποφάσεων κατ’ αντικείμενο αλλά και η αποκρυστάλλωση, συνοπτικά, της νομικής αρχής που αναφύεται από κάθε μία απόφαση, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στον κάθε μελετητή. Έκδοση 2011 – Σύνολο σελίδων: 165, ISBN978-9963-9203-8-9  Τιμή €15

_________________

 

 

 «ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ»

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2000-2010

 

Η παράθεση των αποφάσεων γίνεται κατά αντικείμενο και με αλφαβητική σειρά.  Στις πλείστες περιπτώσεις, η παράθεση γίνεται κατά χρονολογική σειρά για να διαφαίνεται η εξέλιξη του δικαίου και της σχετικής νομολογίας.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, κρίθηκε πιο ορθό να παρατίθενται οι αποφάσεις συγκεντρωμένες ανεξαρτήτως χρονολογίας, αλλά με βάση την κοινή φύση του θέματος και των αρχών που αναφύονται από αυτές.  Αυτό καθιστά στον μελετητή, ευχερέστερη και επωφελέστερη την πρόσβαση στην πληροφόρηση.  Έκδοση 2011 – Σκληρόδετο. Σύνολο σελίδων: 572, ISBN978-9963-9203-9-6  Τιμή €50

 

__________________________

 

«ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

 

Το βιβλίο περιλαμβάνει 286 επί μέρους ερωτήματα από όλο το φάσμα του Οικογενειακού Δικαίου και είναι δομημένο σε 16 ξεχωριστά κεφάλαια ανάλογα με το αντικείμενο που καλύπτουν.  Μετά από κάθε ερώτημα, ακολουθεί, σε italicsμορφή, συνοπτική παράθεση του νομικού πλαισίου που διέπει το θέμα καθώς επίσης στην  απάντηση περιλαμβάνονται σε έντονη γραφή (bold) λέξεις ή φράσεις κλειδιά για ευκολότερο εντοπισμό της προτεινόμενης απάντησης.  Οι ερωτήσεις που τίθενται, αποτελούν τα αυθεντικά εξεταστικά δοκίμια της περιόδου από τον Οκτώβριο 2005 μέχρι και τον Οκτώβριο 2009 των εξεταστικών περιόδων Φλεβάρη, Ιούνη και Οκτώβρη κάθε έτους, τα οποία ο συγγραφέας του συγγράμματος έδωσε στους ασκούμενους δικηγόρους, υπό την ιδιότητά του ως λέκτορας, θεματοθέτης και εξεταστής του Νομικού Συμβουλίου στο μάθημα του Οικογενειακού Δικαίου τα τελευταία χρόνια.  Έκδοση 2013 – Σκληρόδετο. Σύνολο σελίδων: 798, ISBN978-9963-7372-0-8  Τιμή €65

___________________

 

«ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2011-2012»

 

Στο σύγγραμμα αυτό, περιλαμβάνονται όλες οι αποφάσεις – αστικής φύσεως – του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τα έτη 2011 και 2012 και συγκεκριμένα, αποφάσεις Ολομέλειας, Εφετείου, Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου, καθώς επίσης αποφάσεις Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου με μονομελή σύνθεση, δηλ. ναυτοδικείου, προνομιακών ενταλμάτων, νομικής αρωγής. Η παράθεση των αποφάσεων γίνεται κατά αντικείμενο.  Αποτυπώνεται, αρχικά, η νομική αρχή που αναδύεται από την απόφαση και ακολουθεί η πλήρης αναφορά της απόφασης.  Το θέμα που καλύπτει η κάθε απόφαση ταξινομείται με αλφαβητική σειρά, για ευκολότερη χρήση.  Έκδοση 2013 –Σύνολο σελίδων: 472, ISBN978-9963-7372-1-5  Τιμή €35

 

___________________

 

 

 

 

 

«ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ

ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2013»

 

Στο βιβλίο αυτό παρατίθενται όλες (σύνολο 295) οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου – αστικής φύσεως – που έχουν εκδοθεί για το έτος 2013.  Ειδικότερα, περιλαμβάνονται αποφάσεις της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Εφετείων, Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου, αλλά και αποφάσεις μονομελούς δικαιοδοσίας όπως για παράδειγμα ναυτοδικείου, προνομιακών ενταλμάτων, νομικής αρωγής κλπ. Οι αποφάσεις ταξινομούνται κατά κεφάλαιο και τα κεφάλαια κατά αλφαβητική σειρά για να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός του ζητούμενου θέματος.  Έκδοση 2014 – Σύνολο σελίδων 222, ISBN978-9963-7322-2-2  Τιμή €25

__________________

 

 

«ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ

ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2014»

 

Σε συνέχεια των ευρετηρίων των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε όλες τις αστικής φύσεως υποθέσεις που έγιναν για τις προηγούμενες χρονιές, (δηλ. 2000-2010, 2011-2012 και 2013), ακολουθεί η παρούσα έκδοση.  Στο παρόν σύγγραμμα δημοσιεύονται όλες οι αποφάσεις σε αστικές υποθέσεις που έχουν εκδοθεί και κυκλοφορήσει για το έτος 2014. Στο σύγγραμμα παρατίθενται συνολικά 305 αποφάσεις και καλύπτουν το ευρύτερο φάσμα των αστικών υποθέσεων είτε το Ανώτατο Δικαστήριο παρακάθεται με μονομελή, τριμελή ή πενταμελή σύνθεση είτε είναι υποθέσεις που τίθενται ενώπιον της Ολομέλειας.  Οι αποφάσεις έχουν ταξινομηθεί κατά αντικείμενο σε αλφαβητική σειρά σε 319 ξεχωριστά κεφάλαια για να γίνεται ευκολότερα ο εντοπισμός του κάθε θέματος που αναζητεί ο αναγνώστης. Περαιτέρω, σε ξεχωριστό ευρετήριο, απεικονίζονται όλες οι αποφάσεις του 2014 κατά αλφαβητική σειρά.  Έκδοση 2015 – Σύνολο σελίδων 314, ISBN978-9963-7372-5-3  Τιμή €30

 

__________________

 

«ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

2010-2014»

 

Τα πέντε χρόνια ζωής της Επιθεώρησης Οικογενειακού Δικαίου και η έκδοση είκοσι τευχών του περιοδικού, επέβαλαν την κυκλοφορία του παρόντος πονήματος.  Αποτελούσε εξάλλου, τρόπον τινά, απαίτηση των αναγνωστών του περιοδικού, ότι θα τους διευκόλυνε η κυκλοφορία ενός ευρετηρίου στο οποίο να συνοψίζεται όλο το υλικό που έχει δημοσιευτεί μέχρι τώρα, για να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός του θέματος που τους ενδιαφέρει τη δεδομένη στιγμή.  Έκδοση 2015 – Σύνολο σελίδων 81, ISBN978-9963-7372-4-6  Τιμή €10

 

 

 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ

ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2015»

 

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί συνέχεια των ευρετηρίων των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε αστικής φύσεως υποθέσεις που έχουν γίνει ήδη για τα έτη 2000-2014. Συγκεκριμένα παρατίθενται οι νομικές αρχές που απορρέουν από 266 διαφορετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, είτε με μονομελή είτε με σύνθεση πέραν του ενός δικαστή είτε Ολομέλειας. Έτσι απαντώνται αποφάσεις π.χ. ναυτοδικείου, προνομιακών ενταλμάτων, εφετείων, Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου κ.λπ. Οι αποφάσεις έχουν ταξινομηθεί σε 293 ξεχωριστά Κεφάλαια, κατ’ αλφαβητική σειρά, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να εντοπίζει με ευκολότερο τρόπο το νομικό θέμα που τον ενδιαφέρει. Γίνεται, περαιτέρω, αναφορά σε προηγούμενες αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου για να έχει ο αναγνώστης ολοκληρωμένη ενημέρωση επί της εξέλιξης της νομολογίας. Παρατίθεται, σε ξεχωριστό μέρος, αλφαβητικό ευρετήριο, όλων των αποφάσεων αστικής φύσεως που έχουν δημοσιευτεί για το 2015 για πληρέστερη ενημέρωση του αναγνώστη. Έκδοση Γενάρη 2016 – Σύνολο σελίδων 236  ISBN978-9963-7372-7-7, Τιμή €30

________

-----------------------

 

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΙΩΣΗ

-(Ν.184(Ι)/2015)-

ΝΟΜΙΚΕΣ  ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

 

Στο σύγγραμμα παρατίθενται οι λόγοι που υπαγόρευαν τη θέσπιση του Νόμου, καταδεικνύεται η αναγκαιότητα ύπαρξης νομικού πλαισίου που να ρυθμίζει σχέσεις εκτός γάμου και ασκείται κριτική επί ορισμένων διατάξεων του Νόμου. Επισημαίνεται ότι είναι το πρώτο πόνημα επί του Νόμου καθώς επίσης αναφέρεται ότι αυτό τίθεται σε κυκλοφορία μόνο λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσίευση του Νόμου. Έχει δε συνταχθεί σε «απλή γλώσσα» ούτως ώστε να γίνεται κατανοητό και από τον απλό πολίτη, το μη νομικό. Δεδομένου μάλιστα ότι η θέσπιση του Νόμου δεν αφορά μόνο τα πρόσωπα που θα συνάψουν Πολιτική Συμβίωση αλλά αφορά ολόκληρη την κοινωνία μας, τις επόμενες γενεές. Έκδοση Φεβρουάριος 2016 – Σύνολο σελίδων 170  ISBN978-9963-7372-8-4, Τιμή €20

 

---------------------

 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

 

Το σύγγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 14 μελέτες που καλύπτουν διάφορα θέματα που άπτονται του Οικογενειακού Δικαίου. Η κάθε μελέτη αποτελεί άρθρο του συγγραφέα το οποίο έχει δημοσιευθεί στο τριμηνιαίο περιοδικό «Επιθεώρηση Οικογενειακού Δικαίου» από το 2010 που άρχισε να κυκλοφορεί, μέχρι και σήμερα.  Οι μελέτες παρατίθενται κατά χρονολογική σειρά, ως έχουν δημοσιευτεί, για να καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός της (τυχόν) εξέλιξης του Οικογενειακού Δικαίου τα τελευταία χρόνια. Έκδοση Γενάρης 2017 – Σύνολο σελίδων 235,  ISΒN978-9963-2393-1-3  Τιμή €20

 

 

 

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ

ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2016»

 

Στο σύγγραμμα αυτό απεικονίζονται οι νομικές αρχές που απορρέουν από όλες τις αποφάσεις, αστικής φύσεως, που εκδόθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο, κατά το έτος 2016, - πλέον 6 αποφάσεις οι οποίες εκδόθηκαν το 2015 αλλά δημοσιεύτηκαν μέσα στο 2016 - είτε υπό μονομελή είτε υπό πολυμελή σύνθεση. Το σύνολο των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ αυτό το έτος ανέρχεται στις 269 και έχουν ταξινομηθεί σε 344 ξεχωριστά κεφάλαια κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συγκεντρώνονται κάτω από το συγκεκριμένο κεφάλαιο που τις αφορά. Τα δε κεφάλαια παρατίθενται κατά αλφαβητική σειρά ώστε η ανεύρεση του ζητούμενου θέματος να καθίσταται ευκολότερη. Στα αποσπάσματα των αποφάσεων που παρατίθενται, περιλαμβάνεται και προηγούμενη νομολογία, ημεδαπή και αλλοδαπή επί του συγκεκριμένου θέματος, είτε αποσπάσματα από διάφορα συγγράμματα καθώς επίσης σε ορισμένες αποφάσεις γίνεται καταγραφή των γεγονότων των υποθέσεων και ακολουθεί η δικαστική ετυμηγορία για ολοκληρωμένη εικόνα της δικαστικής κατάληξης. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο παρατίθεται το αλφαβητικό ευρετήριο των αποφάσεων, με πλήρη αναφορά σε κάθε μια απόφαση για πληρέστερη ενημέρωση του αναγνώστη. Έκδοση Γενάρης 2017 – Σύνολο σελίδων 360, ISBN978-9963-2393-0-6  Τιμή €35

 

________________________

 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας)

 

Στο παρόν σύγγραμμα επιχειρείται η παράθεση όλων των Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας στην Ελληνική γλώσσα. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται ελεύθερη μετάφραση του κειμένου προκειμένου να αποδοθεί όσο το δυνατόν το ακριβέστερο νόημα από το Αγγλικό κείμενο. Παρατίθεται, επίσης, η σχετική νομολογία και επεξηγηματικές παρατηρήσεις. Παρατίθενται, περαιτέρω, αποσπάσματα, στην έκταση που αυτό ήταν δυνατό, από το AnnualPracticeτου 1958, το οποίο ίσχυε κατά την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεδομένου, μάλιστα, ότι αυτό είναι δυσεύρετο, προς βοήθεια του αναγνώστη έγινε προσπάθεια για την αυτούσια μεταφορά του κειμένου, στο παρόν σύγγραμμα. Στο πόνημα περιλαμβάνονται οι κανονισμοί ως αυτοί έχουν διαμορφωθεί μέχρι και τις 28/7/17 που έλαβε χώραν η τροποποίηση στη Δ.30 και στη Δ.25, αλλά και η μέχρι σήμερα νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Έκδοση Οκτώβρης 2017 – Σύνολο σελίδων 1916 (σε 4 τόμους), ISBNσειράς 978-9963-2393-2-0 [ISBNτομ. Α΄ 978-9963-2393-3-7, ISBNτομ. Β΄ 978-9963-2393-4-4, ISBNτομ. Γ΄ 978-9963-2393-5-1, ISBNτομ. Δ΄ 978-9963-2393-6-8]  Τιμή €150.

 

__________________

 

«ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ

ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2017»

 

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί συνέχεια των ευρετηρίων των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου 2000 μέχρι και 2017 – Αστικές Υποθέσεις. Στο πόνημα αυτό παρατίθενται οι νομικές αρχές οι οποίες απορρέουν από 303 συνολικά αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αστικής δικαιοδοσίας – είτε υπό μονομελή σύνθεση (π.χ. προνομιακών ενταλμάτων, ναυτοδικείου, νομικής αρωγής κ.λπ.) ως επίσης και υπό πολυμελή σύνθεση (π.χ. τριμελών ή πενταμελών εφετείων, Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου, Ολομέλειας) οι οποίες εκδόθηκαν κατά το 2017. Η ύλη έχει ταξινομηθεί σε 396 ξεχωριστά κεφάλαια, η παράθεση των οποίων γίνεται κατά αλφαβητική σειρά, για ευκολότερο εντοπισμό του ζητούμενου θέματος. Πέραν της νομικής αρχής που αναφύεται από κάθε απόφαση, στις πλείστες περιπτώσεις παρατίθεται και σύνοψη των επίδικων γεγονότων για να έχει ο αναγνώστης πληρέστερη εικόνα επί της αντιδικίας. Προμετωπίδα του έργου αποτελεί το αλφαβητικό ευρετήριο των αποφάσεων με πλήρη παράθεση των λεπτομερειών που αφορούν την κάθε μία απόφαση ξεχωριστά. Έκδοση Γενάρης 2018 – Σύνολο σελίδων 402  ISBN978-9963-2393-7-5 Τιμή €40.

 

«ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ (ΔΙΗΝΕΚΗ-ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΑ)

ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

 

Το πόνημα έχει χωριστεί σε 14 κεφάλαια και στο κάθε κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια για συνολική παράθεση όλων όσων αφορούν το θέμα στο οποίο καταπιάνεται. Δηλαδή, τη νομοθεσία που ρυθμίζει το συγκεκριμένο θέμα, τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σχετική θεωρία, παρατηρήσεις κ.λπ. Για λεπτομερέστερο εντοπισμό του ζητήματος που ο αναγνώστης αναζητεί, παρατίθεται και ευρετήριο παραγράφων.  Παρατίθεται, ωσαύτως, επισκόπηση της νομολογίας, σύνοψη αυτής, ως και η νομική αρχή που απορρέει από κάθε απόφαση. Παρατίθεται εκεί που κρίθηκε αναγκαίο και απόσπασμα από την απόφαση ως επίσης σχόλια και παρατηρήσεις επί των αποφάσεων κατά τρόπο βοηθητικό προς τον αναγνώστη. Έκδοση Νοέμβριος 2018 – Σύνολο σελίδων 560  ISBN978-9963-2393-8-2  Τιμή €55.

 

__________________

 

«ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ

ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2018»

 

Σε συνέχεια των ευρετηρίων των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έχουν γίνει για τα έτη από 2000-2017, το παρόν σύγγραμμα αποτελεί το ευρετήριο των αποφάσεων για το 2018. Σ’ αυτό παρατίθενται οι νομικές αρχές που απορρέουν από όλες τις  αποφάσεις – αστικής δικαιοδοσίας – του Ανωτάτου Δικαστηρίου οι οποίες εκδόθηκαν/κυκλοφόρησαν κατά το έτος 2018. Περιλαμβάνονται ειδικότερα αποφάσεις είτε μονομελούς (π.χ. προνομιακών ενταλμάτων, ναυτοδικείου κ.λπ.) είτε πολυμελούς δικαιοδοσίας (π.χ. Ολομέλειας, Εφετείου τριμελούς ή πενταμελούς σύνθεσης, Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου κ.λπ.). Το σύνολο των αποφάσεων που έχουν δημοσιευτεί ανέρχεται στις 337 και αυτές έχουν ταξινομηθεί σε 460 κεφάλαια ώστε να καθίσταται ευκολότερη η αναζήτηση του συγκεκριμένου κεφαλαίου που ενδιαφέρει τον μελετητή. Τα κεφάλαια κάτω από τα οποία καλύπτεται η κάθε ενότητα ξεχωριστά, έχουν εκτεθεί κατά αλφαβητική σειρά για ευκολότερο εντοπισμό του θέματος που ενδιαφέρει τον αναγνώστη. Παρατίθεται, επίσης, αλφαβητικό ευρετήριο τόσο των κεφαλαίων όσο και των αποφάσεων, και αυτό βοηθητικό στον αναγνώστη του συγγράμματος. Έκδοση Γενάρης 2019 – Σύνολο σελίδων 550  ISBN978-9963-2393-9-9 Τιμή €55.

 

__________________________________

 

«ΔΙΕΘΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ) ΑΠΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

(Με βάση τη Σύμβαση της Χάγης 1980 και ΕΚ 2201/2003»

 

Στον παρόν σύγγραμμα επιχειρείται η παράθεση όλων των νομικών παραμέτρων που αφορούν το θέμα της διεθνούς απαγωγής παιδιών. Παρατίθεται όλη η σχετική νομολογία, τόσο των εθνικών δικαστηρίων όσο και αλλοδαπή νομολογία, η οποία καταδεικνύει τον τρόπο ερμηνείας των διατάξεων της σχετικής Σύμβασης της Χάγης, αλλά και του ΕΚ 2201/2003. Η παράθεση της νομολογίας αλλοδαπών δικαστηρίων, κρίθηκε απαραίτητο να γίνει, ακριβώς για να έχει μια σφαιρική εικόνα ο αναγνώστης του συγγράμματος για το πώς αντιμετωπίζουν τα δικαστήρια άλλων χωρών, θέματα απαγωγής παιδιών. Περαιτέρω, θεωρήθηκε επιβεβλημένο να παρατεθεί και νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΑΔ) που άπτεται θεμάτων απαγωγής παιδιών για να διαφανεί η ιδιαίτερη σημασία που προσδίδει το Δικαστήριο αυτό στις περιπτώσεις που η απαγωγή επηρεάζει δικαιώματα των γονέων και κατ’ επέκταση αν υπάρχει παραβίαση του δικαιώματος για οικογενειακή ζωή, δικαίωμα που προστατεύεται από την ΕΣΔΑ. Το βιβλίο διαχωρίζεται σε 11 κεφάλαια, το κάθε κεφάλαιο καταπιάνεται με μια ξεχωριστή πτυχή του θέματος της διεθνούς απαγωγής παιδιών, είναι δομημένο σε 305 παραγράφους, κατά τρόπο που διευκολύνεται ο αναγνώστης, στον εντοπισμό του θέματος που τον ενδιαφέρει. Έκδοση Αύγουστο 2019 – Σκληρόδετο – Σύνολο σελίδων 780, ISBN978-9925-7585-0-0  Τιμή €90.

____________________________________

 

 

 

 

 

 

«ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ

ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2019»

 

Σε συνέχεια των ευρετηρίων των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έχουν γίνει για τα έτη από 2000-2018, το παρόν σύγγραμμα αποτελεί το ευρετήριο των αποφάσεων για το 2019. Σ’ αυτό παρατίθενται οι νομικές αρχές που απορρέουν από όλες τις αποφάσεις – αστικής δικαιοδοσίας – του Ανωτάτου Δικαστηρίου οι οποίες εκδόθηκαν/κυκλοφόρησαν κατά το έτος 2018. Περιλαμβάνονται ειδικότερα αποφάσεις είτε μονομελούς (π.χ. προνομιακών ενταλμάτων, ναυτοδικείου κ.λπ.) είτε πολυμελούς δικαιοδοσίας (π.χ. Ολομέλειας, Εφετείου τριμελούς ή πενταμελούς σύνθεσης, Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου κ.λπ.). Το σύνολο των αποφάσεων που έχουν δημοσιευτεί ανέρχεται στις 337 και αυτές έχουν ταξινομηθεί σε 460 κεφάλαια ώστε να καθίσταται ευκολότερη η αναζήτηση του συγκεκριμένου κεφαλαίου που ενδιαφέρει τον μελετητή. Για ευκολότερη κατανόηση του ιστορικού της αντιδικίας σε κάθε υπόθεση, γίνεται κατά το μέτρο του δυνατού, περίληψη των επίδικων θεμάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Επειδή, δε, από μια απόφαση είναι δυνατό να απορρέουν πέραν της μιας νομικής αρχής, είναι δυνατό, η ίδια απόφαση να απεικονίζεται κάτω από διάφορα κεφάλαια. Τα κεφάλαια κάτω από τα οποία καλύπτεται η κάθε ενότητα ξεχωριστά, έχουν εκτεθεί κατά αλφαβητική σειρά για ευκολότερο εντοπισμό του θέματος που ενδιαφέρει τον αναγνώστη. Παρατίθεται, επίσης, αλφαβητικό ευρετήριο τόσο των κεφαλαίων όσο και των αποφάσεων, και αυτό βοηθητικό στον αναγνώστη του συγγράμματος. Έκδοση Γενάρης 2020 – Σύνολο σελίδων 518  ISBN978-9925-7585-1-7 Τιμή €55.

 

-----------------------

 

«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Τ.ΙΙγ»

Σύνοψη αποφάσεων Ανωτάτου Δικαστηρίου με σχόλια και παρατηρήσεις (2011-2019)

 

Το παρόν πόνημα αποτελεί συνέχεια των συγγραμμάτων «Οικογενειακό Δίκαιο Τ.ΙΙα» που αφορά στη σύνοψη των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την περίοδο μέχρι το 2006 και «Οικογενειακό Δίκαιο Τ.ΙΙβ» που αφορά τις αποφάσεις για την περίοδο 2006-2010. Το σύγγραμμα αποτελείται από 19 κεφάλαια, το κάθε κεφάλαιο καταπιάνεται με μια διαφορετική πτυχή του Οικογενειακού Δικαίου, κατά τρόπο που καλύπτεται σχεδόν ολόκληρο το φάσμα του Οικογενειακού Δικαίου. Αναφορά γίνεται συνολικά σε 237 αποφάσεις οι οποίες καλύπτουν 303 επί μέρους θέματα. Οι αποφάσεις παρατίθενται κατά συνοπτικό τρόπο και κατά αλφαβητική σειρά στο σχετικό ευρετήριο, ως επίσης τα κεφάλαια έχουν ταξινομηθεί στο ευρετήριο κατά τρόπο που να διευκολύνει τον μελετητή στην ανεύρεση του θέματος που τον ενδιαφέρει. Έκδοση Απρίλης 2020 – Σύνολο σελίδων 503  ISBN978-9925-7585-3-1  Τιμή €50

 

---------------------

 

«ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ & ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΕΚΝΩΝ»

 

Στον παρόν σύγγραμμα επιχειρείται η παράθεση όλων των νομικών παραμέτρων που διέπουν το θέμα της συγγένειας και της νομικής υπόστασης των τέκνων. Για πληρέστερη κατανόηση του νομικού πλαισίου που ρυθμίζει τα θέματα που καλύπτονται από το πόνημα αυτό, παρατίθεται εκτενής νομολογία τόσο πρωτόδικων Δικαστηρίων όσο και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλλά και αλλοδαπή. Αναφορά γίνεται και σε αποφάσεις του ΕΔΑΔ και του ΔΕΕ, σχετικές με το θέμα αυτό. Το σύγγραμμα έχει διαχωριστεί σε 17 κεφάλαια και το κάθε ένα από αυτά καλύπτει ένα ξεχωριστό θέμα. Επίσης, όλη η ύλη έχει διαχωριστεί σε 334 παραγράφους για ευκολότερο εντοπισμό του θέματος που ενδιαφέρει τον αναγνώστη. Έκδοση Ιούνης 2020 – Σκληρόδετο – Σύνολο σελίδων 622  ISBN978-9925-7585-2-4   Τιμή €75.

 

____________

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, Τ.2ος»

 

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί συνέχεια του πονήματος «ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, Τ. 1ος». Έκτοτε, δημοσιεύτηκε στην Επιθεώρηση Οικογενειακού Δικαίου, αριθμός άρθρων που αφορούν στο Οικογενειακό Δίκαιο και συγκεκριμένα για την περίοδο από το 2017 μέχρι και το 2020. Τα άρθρα αυτά έχουν ταξινομηθεί χρονολογικά, ως αυτά έχουν δημοσιευτεί, για να έχει ο αναγνώστης μια σφαιρική εικόνα σχετικά με το δίκαιο που τύγχανε εφαρμογής κατά τον χρόνο συγγραφής του άρθρου. Στο σύγγραμμα περιλαμβάνονται συνολικά 14 άρθρα και καταπιάνονται με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με το Οικογενειακό Δίκαιο. Έκδοση Σεπτέμβρης 2020 – Σύνολο σελίδων 190, ISBN978-9925-7585-4-8   Τιμή €20.

 

-----------------------

 

«ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ

ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2020»

 

Το παρόν πόνημα αποτελεί συνέχεια των Ευρετηρίων που έγιναν για τα έτη 2000-2019.  Στο σύγγραμμα γίνεται αναφορά  σε 311 αποφάσεις - αστικής δικαιοδοσίας- του Ανωτάτου Δικαστηρίου οι οποίες εκδόθηκαν κατά το 2020.  Αποτελούν δε αποφάσεις από όλες τις συνθέσεις και όλων των δικαιοδοσιών του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  Δηλαδή αποφάσεις Ολομέλειας,  Εφετείου υπό τριμελή ή πενταμελή σύνθεση, Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου, Μονομελούς Δικαιοδοσίας, κλπ. Σε κάθε απόφαση παρατίθενται, συνοπτικά, τα επίδικα θέματα, η νομική ή οι νομικές αρχές που αναφύονται από κάθε απόφαση ξεχωριστά, ως επίσης παρατίθενται τα πλήρη στοιχεία της απόφασης.  Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα απ΄ όλες τις δικαιοδοσίες, π.χ. αποφάσεις προνομιακών ενταλμάτων, ναυτοδικείου, εκλογοδικείου κλπ.  Τίθενται δε κατά χρονολογική σειρά ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσής τους για να γνωρίζει ο αναγνώστης τη νομολογιακή εξέλιξη.  Το έργο διαχωρίζεται σε 351 ξεχωριστά κεφάλαια, τα οποία έχουν ταξινομηθεί κατά αλφαβητική σειρά κατά τρόπο που να καθίσταται ευκολότερο για τον αναγνώστη ο εντοπισμός του θέματος που τον ενδιαφέρει. Τέλος, το αλφαβητικό ευρετήριο με την πλήρη αναφορά της κάθε υπόθεσης προσφέρει στον αναγνώστη ένα επιπρόσθετο εργαλείο στη μελέτη του.  Έκδοση Γενάρης 2021 – Σύνολο σελίδων 344  ISBN978-9925-7585-5-5 Τιμή €40.

 

_______________________________

 

«ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ»

 

Ο θεσμός της υιοθεσίας ήταν γνωστός από τα παλαιά χρόνια. Τον συναντούμε στο δίκαιο των αρχαίων Ελληνικών πόλεων αλλά και στο Ρωμαϊκό Δίκαιο με διαφορετικό όμως σκοπό και περιεχόμενο. Μέσα από την πάροδο των αιώνων, με την αλλαγή των κοινωνικών συνθηκών ο σκοπός και η σημασία της υιοθεσίας έχει διαφοροποιηθεί και κατέστη πρώτιστα κοινωνικός και ιδιαίτερα παιδοκεντρικός. Οι νομοθεσίες των διαφόρων κρατών προνοούν γι΄ αυτό το θεσμό, ο οποίος αποβλέπει στην προστασία των ανήλικων παιδιών τα οποία γεννήθηκαν και ζουν κάτω από ιδιάζουσες συνθήκες.  Υπ΄  αυτή την έννοια η υιοθεσία εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής κάθε κράτους. Πέραν του ισχύοντος νομικού πλαισίου, γίνεται αναφορά και στο προϊσχύον δίκαιο.  Πέραν δε της εθνικής  έννομης τάξης, επιχειρείται εκτενής παράθεση αλλοδαπής και διεθνούς νομολογίας που καταπιάνεται με θέματα υιοθεσίας. Η υιοθεσία, ως θεσμός που αφορά πρωτίστως το παιδί, δεν έμεινε αδιάφορος των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και ειδικότερα του ΕΔΑΔ.  Τα άρθρα 8 και 14 της ΕΣΔΑ προστατεύουν δικαιώματα που άπτονται θεμάτων υιοθεσίας, γι΄ αυτό και γίνεται αναφορά στη νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, για να καταστεί κατανοητό πως στην πράξη κατοχυρώνονται τα σχετικά δικαιώματα  Το σύγγραμμα διαχωρίζεται σε 15 ξεχωριστά κεφάλαια και το κάθε κεφάλαιο καταπιάνεται με μία επί μέρους πτυχή θέματος που αφορά στην υιοθεσία.  Έχει, περαιτέρω «κατατεμαχιστεί» η ύλη 262 παραγράφους για ευκολότερο εντοπισμό του θέματος που ενδιαφέρει τον αναγνώστη.  ΄Εκδοση Απρίλης 2021 - Σκληρόδετο - Σύνολο σελίδων 566 ISBN978-9925-7585-6-2 Τιμή  €65.

________________________

 

 

 

 

«ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ»

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2000-2020

 

Το σύγγραμμα έχει διαχωριστεί σε 6 ξεχωριστά κεφάλαια και σε κάθε κεφάλαιο παρατίθεται νομολογία αναφορικά με τις εφαρμοστέες αρχές της κάθε περίπτωσης, όσο και με το ουσιαστικό περιεχόμενο των υποθέσεων.  Το πόνημα αποτελεί, στην ουσία, συγκέντρωση όλης της σχετικής νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την περίοδο 2000-2020.  Ειδικότερα παρατίθεται τόσο η νομική αρχή (ή αρχές) που απορρέει από κάθε υπόθεση, ως επίσης τα γεγονότα που περιβάλλουν κάθε περίπτωση (όπου κρίθηκε αναγκαίο).  Στην έκταση που ήταν εφικτό,  παρατέθηκε και σχετικό απόσπασμα από την απόφαση.  Διαφυλάχθηκε περαιτέρω, και προηγούμενη νομολογία που αφορά το θέμα, κατά τρόπο που ο μελετητής να έχει ολοκληρωμένη εικόνα επί του θέματος.  Κρίθηκε ορθό όπως οι αποφάσεις τεθούν, κατά χρονολογική σειρά, κατά τρόπο που να διαφαίνεται και η εξέλιξη της νομολογίας.  ΄Εκδοση Μάης 2021 -Σκληρόδετο - Σύνολο σελίδων 674 ISBN978-9925-7585-7-9 Τιμή  €85

 

________________________

 

«ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ

ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ –

ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2021»

 

Σε αυτό το σύγγραμμα γίνεται αναφορά συνολικά σε 416 αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αστικής δικαιοδοσίας υπό οποιασδήποτε δικαστικής σύνθεσης. Δηλαδή τόσο αποφάσεις υπό μονομελή σύνθεση (π.χ. ναυτοδικείου, προνομιακών ενταλμάτων) είτε εφετειακή σύνθεση (τριμελή ή πενταμελή), αλλά και της Ολομέλειας. Από κάθε απόφαση παρατίθεται η νομική ή οι νομικές αρχές που απορρέουν από αυτή, ως επίσης, παρατίθενται σε συνοπτική μορφή τα γεγονότα που περιβάλλουν την απόφαση ή τα επίδικα θέματα που την αφορούν. Επίσης διατηρούνται οι αναφορές σε προηγούμενη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η αλλοδαπή νομολογία, η νομολογία του ΕΔΑΔ και του ΔΕΕ.  Επίσης αλώβητη παραμένει η αναφορά σε βιβλιογραφία, ημεδαπή ή αλλοδαπή.  Με αυτό τον τρόπο, ο μελετητής καθίσταται ενήμερος για το θέμα που τον ενδιαφέρει κατά πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, το σύγγραμμα έχει χωριστεί σε 416 ξεχωριστά κεφάλαια, και αυτά ταξινομημένα κατά αλφαβητική σειρά για να είναι η ανεύρεση του υπό μελέτη θέματος, ευκολότερη. Χρήσιμο είναι και το αλφαβητικό ευρετήριο των αποφάσεων αφού σ’ αυτό ταξινομούνται οι αποφάσεις με αλφαβητική σειρά και γίνεται αναφορά στα πλήρη στοιχεία της απόφασης.  Το παρόν έργο αποτελεί συνέχεια των ευρετηρίων που τίθενται σε κυκλοφορία από το 2000.  Έκδοση Γενάρης 2022 – Σύνολο σελίδων 638 - ISBN 978-9925-7585-8-6 – Τιμή €60

_______________

 

«ΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

(Νομικές Αρχές – Σύνοψη Νομολογίας Ανωτάτου Δικαστηρίου 2000-2021)»

 

Το Δίκαιο των Αστικών Αδικημάτων είναι ένα ιδιάζον δίκαιο εφόσον μια ζημιογόνος πράξη μπορεί να επιφέρει τόσο αστική, όσο και ποινική επίπτωση στον αδικοπραγήσαντα. Αποτελεί δε γεγονός ότι κάτω από το νομοθέτημα αυτό, ρυθμίζονται αρκετές μορφές αδικημάτων που ως απότοκο έχει την καταχώριση σχετικών αγωγών στη βάση της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης και τη συνακόλουθη έκδοση σχετικών αποφάσεων. Στο παρόν πόνημα έγινε προσπάθεια για περισυλλογή των νομικών αρχών που απορρέουν από την πλούσια νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Οι αποφάσεις καλύπτουν την πιο πρόσφατη περίοδο, από το 2000 μέχρι και το 2021. Η ύλη του συγγράμματος έχει ταξινομηθεί, όχι μόνο στη βάση ενός εκάστου αστικού αδικήματος ξεχωριστά, αλλά και στη βάση αλφαβητικής παράθεσης του αντικειμένου που καταπιάνεται κάθε δικαστική απόφαση. Ειδικότερα η ύλη έχει κατατεμαχιστεί σε 342 κεφάλαια. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται ευκολότερη η ανεύρεση του θέματος που ενδιαφέρει τον αναγνώστη. Παρατίθεται, περαιτέρω, σύνοψη των γεγονότων που περιβάλλουν την κάθε υπόθεση για να καθίσταται κατανοητή και η νομική αρχή που εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι διαφυλάχθηκε η προηγούμενη νομολογία που αφορά το θέμα, κατά τρόπο που ο μελετητής να έχει ολοκληρωμένη εικόνα επί του θέματος. Παράλληλα διαφυλάχθηκε η παραπομπή σε αλλοδαπή νομολογία, σε βιβλιογραφία αλλά και νομολογία του ΕΔΑΔ.  Επίσης, κρίθηκε ορθό όπως οι αποφάσεις παρατεθούν, όσο το δυνατό, κατά χρονολογική σειρά ώστε να διαφαίνεται και η τυχόν εξέλιξη ή η διαφοροποίηση της νομολογίας.  Αυτή η ευσύνοπτη παρουσίαση των νομικών αρχών που αναφύονται από τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί του θέματος, μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για κάθε μελετητή, νομικό ή μη. Έκδοση Φεβρουάριος 2022- Σκληρόδετο - Σύνολο σελίδων 722 – ISBN 978-9925-7585-9-3 – Τιμή €85

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

(Νομικές Αρχές – Επισκόπηση & Σύνοψη Νομολογίας)»

 

Στο πόνημα αυτό επιχειρείται η παράθεση – υπό τη μορφή επισκόπησης και σύνοψης – της πρόσφατης νομολογίας (των τελευταίων 12 χρόνων) του ΔΕΕ και αυτής της Γενικής Εισαγγελίας της Ε.Ε. που άπτεται θεμάτων, γενικότερα, του οικογενειακού θεσμού.  Ειδικότερα γίνεται αναφορά συνολικά σε 298 αποφάσεις.  Η ύλη έχει διαχωριστεί σε 99 ενότητες/κεφάλαια και το κάθε κεφάλαιο καταπιάνεται με ένα ευρύτερο ξεχωριστό θέμα. Έτσι ο μελετητής του συγγράμματος θα ανεύρει την απάντηση στο ερώτημα που τον ενδιαφέρει κάτω από το καλυπτόμενο θέμα του κεφαλαίου.  Περαιτέρω, τα κεφάλαια έχουν τεθεί κατά αλφαβητική σειρά, ώστε ο αναγνώστης να εντοπίζει ευκολότερα το θέμα που τον ενδιαφέρει.  Πολύτιμο εργαλείο στον μελετητή μπορεί να αποτελέσει και  το περιεχόμενο των αποφάσεων όπου παρατίθενται τα πλήρη στοιχεία της απόφασης, ταξινομημένες και αυτές κατά χρονολογική σειρά έκδοσής τους, κατά τρόπο που να διαφαίνεται η εξέλιξη της νομολογίας.  Έκδοση Μάιος 2022-Σύνολο σελίδων 500 – ISBN 978-9925-7890-0-9 Τιμή €55

 

---------------------------

 

«ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΑ – ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(Νομικές Αρχές – Σύνοψη Νομολογίας Ανωτάτου Δικαστηρίου 2000-2021)»

 

Στο παρόν σύγγραμμα κατεβλήθη προσπάθεια για παράθεση όλης της σχετικής νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου των τελευταίων 22 χρόνων επί του θέματος.  Γίνεται ειδικότερα παράθεση, υπό τη μορφή σύνοψης, των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου είτε υπό μονομελή είτε πολυμελή σύνθεση. Συνάμα, απεικονίζεται η νομική ή οι νομικές αρχές που αναφύονται από κάθε απόφαση, καθώς επίσης - στην έκταση που κρίθηκε αναγκαίο – τίθενται κατά συνοπτικό τρόπο και τα γεγονότα που περιβάλλουν την υπόθεση. Οι αποφάσεις έχουν ταξινομηθεί σε 263 κεφάλαια και περιλαμβάνουν σχεδόν όλο το φάσμα υποθέσεων αστικής δικαιοδοσίας. Τα κεφάλαια έχουν παρατεθεί κατά αλφαβητική σειρά, κατά τρόπο που να καθίσταται ευκολότερος ο εντοπισμός του θέματος που ενδιαφέρει τον μελετητή. Επίσης, οι αποφάσεις τίθενται κατά χρονολογική σειρά, ακριβώς για να φαίνεται η εξέλιξη της νομολογίας επί του συγκεκριμένου θέματος. Έκδοση Ιούλιος 2022-Σκληρόδετο-Σύνολο σελίδων 612 – ISBN 978-9925-7890-1-6 Τιμή €80

 

_______________

 

 

«ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

(Νομικές Αρχές – Σύνοψη Νομολογίας Ανωτάτου Δικαστηρίου 2000-2021)»

 

Στο παρόν σύγγραμμα γίνεται προσπάθεια για παράθεση όλης της σχετικής νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου που σχετίζεται με αυτό το ιδιάζον δίκαιο των αλλοδαπών και αφορά αποφάσεις της περιόδου 2000-2021. Το πόνημα διαχωρίζεται σε 105 συνολικά κεφάλαια και το κάθε κεφάλαιο καταπιάνεται με ένα ξεχωριστό θέμα. Τα κεφάλαια παρατίθενται κατά αλφαβητική σειρά κατά τρόπο που να εντοπίζεται ευκολότερα το θέμα που ενδιαφέρει τον μελετητή. Επίσης, οι αποφάσεις τίθενται κατά χρονολογική σειρά, για να καθίσταται ευκολότερη η ανεύρεσή τους, αλλά και για να διαφαίνεται η τυχόν εξέλιξη της νομολογίας επί του συγκεκριμένου θέματος. Έκδοση Αύγουστος 2022-Σκληρόδετο-Σύνολο σελίδων 482 – ISBN 978-9925-7890-2-3 Τιμή €65

 

_______________

 

 

«ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ – ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ -

(Νομικές Αρχές – Σύνοψη Νομολογίας Ανωτάτου Δικαστηρίου 2000-2021)»

 

Στο παρόν πόνημα καταβάλλεται προσπάθεια για συμπερίληψη των περιπτώσεων εκείνων όπου είναι δυνατό βασικά ανθρώπινα δικαιώματα να παραβιαστούν είτε με την έκδοση σχετικών διαταγμάτων/ενταλμάτων είτε ακόμα χωρίς την έκδοση αυτών. Ειδικότερη αναφορά γίνεται στις περιπτώσεις εντάλματος σύλληψης και εντάλματος έρευνας αλλά και σε άλλης φύσεως διαταγμάτων που καταστρατηγούν ανθρώπινα δικαιώματα π.χ. κράτησης για σκοπούς έκδοσης εκζητούμενου, κράτησης για σκοπούς απέλασης κλπ..    Στο σύγγραμμα έχουν περιληφθεί οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου – αστικής δικαιοδοσίας – που καλύπτουν το υπό συζήτηση θέμα, για την περίοδο 2000-2021. Έχουν δε, ταξινομηθεί οι αποφάσεις σε 59 κεφάλαια και σε 545 υποκεφάλαια. Τα κεφάλαια/υποκεφάλαια παρατίθενται κατά αλφαβητική σειρά, ακριβώς για να καθίσταται ευκολότερος ο εντοπισμός του θέματος που ενδιαφέρει τον μελετητή.  Επίσης οι αποφάσεις τίθενται κατά χρονολογική σειρά, κατά τρόπο που να διαφαίνεται η τυχόν διαφοροποίηση της νομολογίας, διαχρονικά.  Μέσα από τις παρατεθείσες αποφάσεις αποτυπώνονται οι νομικές αρχές που ισχύουν σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Περαιτέρω, ο πλούσιος δικαστικός λόγος των αποφάσεων καταδεικνύει πως τυγχάνουν εφαρμογής στην πράξη αυτές οι νομικές αρχές.   Έκδοση Σεπτέμβριος 2022 – Σκληρόδετο – Σύνολο σελίδων 640 - ISBN978-9925-7890-3-0, Τιμή €80.

 

 

_______________

 

«ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

(Νομικές Αρχές – Σύνοψη Νομολογίας Ανωτάτου Δικαστηρίου 2000-2021)»

 

 

Το σύγγραμμα, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως νομολογιακή κωδικοποίηση του δικαίου των συμβάσεων, έχει διαχωριστεί σε 345 Κεφάλαια και το κάθε Κεφάλαιο περιλαμβάνει τη συναφή νομολογία που καλύπτει ένα εξειδικευμένο θέμα.  Τα κεφάλαια παρατίθεται κατά αλφαβητική σειρά με σκοπό να εντοπίζεται, κατά άμεσο τρόπο, το θέμα που ενδιαφέρει τον μελετητή. Περαιτέρω, οι αποφάσεις τίθενται κατά χρονολογική σειρά σύμφωνα με τον χρόνο έκδοσής τους, ακριβώς για να διαφαίνεται και η τυχόν εξέλιξη ή η διαφοροποίηση της νομολογίας επί του θέματος.  Καταβλήθηκε δε, προσπάθεια όπως γίνεται αποτύπωση της νομικής ή των νομικών αρχών που αναφύονται από κάθε απόφαση και στην έκταση που κρίθηκε αναγκαίο, παρατίθενται και τα γεγονότα που περιβάλλουν την κάθε απόφαση.  Έκδοσης Οκτωβρίου 2022 – Σκληρόδετο – Σύνολο σελίδων 616 - ISBN978-9925-7890-4-7, Τιμή €75.

 

 

_______________