SIGNUP
  LOGIN

Η ανάγκη συντονισμένης συνεργασίας όλων των φορέων της οικονομίας μας με βασικό γνώμονα τη διαφύλαξη και ενίσχυση του ονόματος και του προφίλ της Κύπρου ως αξιόπιστου χρηματοοικονομικού, επιχειρηματικού και επενδυτικού κέντρου ήταν το κύριο μήνυμα της σημερινής ευρείας σύσκεψης στο Προεδρικό υπό τον ΠτΔ κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, ενόψει του θέματος των κυρώσεων από ΗΠΑ και ΗΒ.

Υπήρξε ενημέρωση αλλά και συζητήθηκαν προβλήματα που ανέκυψαν ως αποτέλεσμα των γνωστών πρόσφατων γεγονότων. Έγιναν εισηγήσεις και δρομολογήθηκε η επίλυση κάποιων θεμάτων.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν εκτός του ΠΔΣ, η Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα, ο Διοικητής της ΚΥΠ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο ΣΕΛΚ, και άλλοι αρμόδιοι αξιωματούχοι και φορείς.

Εκ μέρους του ΠΔΣ συμμετείχαν ο Πρόεδρος δρ Χρίστος Κληρίδης και ο Γραμματέας κ. Νικόλας Τσαρδελλής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, υπογραμμίστηκε μεταξύ άλλων ότι πρέπει να συνταχθούν οι εταίροι της οικονομίας για την προώθηση στοχευμένων ενεργειών για να σταματήσει ο διασυρμός της Κύπρου διεθνώς ως δήθεν ασύδοτου κέντρου παροχής υπηρεσιών, γεγονός που επιφέρει αλυσιδωτές επιπτώσεις. Ο ΠΔΣ θα υποβάλει λεπτομερές υπόμνημα προτάσεων στον ΠτΔ για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Περαιτέρω, ο ΠΔΣ τόνισε για ακόμα μια φορά ότι, οι δικηγόροι συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις τους. Οι όποιες εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν απλώς τον κανόνα της συμμόρφωσης. Προέχει η παροχή στοιχείων που να δικαιολογούν συμπεράσματα για τυχόν παραβάσεις των δεσμευτικων κυρώσεων. Βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έρευνες που αφορούν τις υφιστάμενες κυρώσεις.

Αναφορά έγινε και στον ρόλο και τη λειτουργία του Τμήματος Εποπτικού Ελέγχου του ΠΔΣ, το οποίο προβαίνει σε αυστηρούς εποπτικούς ελέγχους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία, και επιβάλλονται κυρώσεις όταν εντοπίζονται παραβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται επιπλέον να δοθούν τα στοιχεία που αφορούν τις συγκεκριμένες περιπτώσεις για να προχωρήσουν οι δέουσες ενέργειες.

Ο ΠΔΣ είναι το μόνο ίσως επαγγελματικό σώμα που τα τελευταία χρόνια εκδίκασε μεγάλο αριθμό υποθέσεων που αφορούν το ξέπλυμα παράνομου χρήματος και το επενδυτικό πρόγραμμα της Κυπρου με απόλυτη επιτυχία. Σημαντικές δε αποφάσεις του Συμβουλίου δημοσιευονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Ο ΠΔΣ συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες αρχές εντός και εκτός Κυπρου και εξετάζει με προσοχή κάθε πληροφορία ή/και καταγγελία και ενεργεί αποτελεσματικά.

Επιπρόσθετα, τονίστηκε ότι απαιτείται εγρήγορση από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, συνεχής παρακολούθηση, αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν και λήψη των ανάλογων αντισταθμιστικών μέτρων για αποτελεσματική διαχείριση των αποσταθεροποιητικών παραγόντων που πλήττουν και πάλι τον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, ούτως ώστε να μπορούμε να συμβάλλουμε έμπρακτα στην ενίσχυση του τομέα και κατ’ επέκταση της εγχώριας οικονομίας.

Παρά τα προβλήματα και τις απαιτητικές συγκυρίες, θέση του ΠΔΣ ως βασικού κρίκου στην ανάπτυξη της οικονομίας, είναι ότι έχουμε τις δυνάμεις και τις δυνατότητες να διατηρήσουμε τον δυναμισμό του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, εφόσον δράσουμε με αποφασιστικότητα και σωστό σχεδιασμό. Η Κύπρος είναι και θα παραμείνει αξιόπιστο ευρωπαϊκό και διεθνές κέντρο παροχής υπηρεσιών. Αυτό το μήνυμα πρέπει να σταλεί προς κάθε κατεύθυνση.

Το κλίμα συνεργασίας, οι ευέλικτες και μελετημένες κινήσεις, ο συγκροτημένος σχεδιασμός, η σύνεση, η προσαρμοστικότητα, η συνέπεια λόγων, εξαγγελιών και πράξεων, η ολιστική πρόσληψη και αντίληψη των δεδομένων είναι απαραίτητες παράμετροι για την επιτυχία του στόχου μας.