SIGNUP
  LOGIN

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) διοργάνωσε σήμερα (16/1/24) συνέδριο υψηλού επιπέδου με τίτλο: «Το δικηγορικό επαγγελματικό απόρρητο υπό την Ευρωπαϊκή Νομολογία» με στόχο τη σφαιρική και έγκυρη ενημέρωση για τη σπουδαιότητα που ενέχει η διασφάλιση του δικηγορικού επαγγελματικού απορρήτου, το οποίο αποτελεί συστατικό στοιχείο της λειτουργίας και της πραγμάτωσης του κράτους δικαίου.

Στην ημερίδα συμμετείχαν πέραν των εκατό συνέδρων.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Μάριος Χαρτσιώτης, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Γιώργος Σαββίδης και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κ. Μιχάλης Βορκάς και αναπτύχθηκαν καίριες θεματικές από έγκριτους ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Την εναρκτήρια ομιλία παρέθεσε ο δικηγόρος/Πρόεδρος της Επιτροπής για ζητήματα παρεμπόδισης της Νομιμοποίησης Εσόδων και Παράνομες Δραστηριότητες και αποτροπής παράβασης κυρώσεων του ΠΔΣ, κ. Παντελής Χριστοφίδης, όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις και νομικές υποχρεώσεις της ΚΔ στο πλαίσιο της εφαρμογής των αποφάσεων του Αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ) και του ΕΔΑΔ.

Ο πρώην Προέδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Μύρων Νικολάτος, εστίασε στο Νομικό Επαγγελματικό Απόρρητο – Νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Στο πλαίσιο της πρώτης ενότητας του συνεδρίου με γενικό τίτλο, «Νομικό Επαγγελματικό Απόρρητο και Παροχή Νομικής Συμβουλής» αναπτύχθηκαν οι θεματικές:

«Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE): Απόψεις και ενέργειες υπό το πρίσμα της πρόσφατης ευρωπαϊκής νομολογίας»

«DAC6: Νομικές μάχες στο Βέλγιο και στο Δικαστήριο της ΕΕ»

«Απόφαση ορόσημο του Δικαστηρίου της ΕΕ C-694/20»

«Ο ρόλος του Φλαμανδικού Δικηγορικού Συλλόγου και του Βελγικού Συνδέσμου Δικηγόρων Φορολογικού Δικαίου για την τήρηση του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Νομικού Επαγγελματικού Απορρήτου»

με ομιλητές τον κ. Παναγιώτη Περάκη Δικηγόρο και τέως Πρόεδρο CCBE, τον κ. Πήτερ Κόλλενς Πρόεδρο του Φλαμανδικού Δικηγορικού Συλλόγου και τον κ. Πολ Φερχάγκε, – Attorney, Tax Attorney, Licenced for Criminal High Court appeals.

Η δεύτερη ενότητα, μετά από ουσιώδη παρέμβαση του δικηγόρου κ. Πόλυ Πολύβιου, επικεντρώθηκε στις θεματικές:

«Αλληλεπίδραση του Νομικού Επαγγελματικού Απορρήτου με την Αυτορρύθμιση του Δικηγορικού Λειτουργήματος»

«Επαγγελματικό απόρρητο και αυτορρύθμιση του Νομικού Επαγγέλματος: Μία ευρωπαϊκή οπτική»

«Επαγγελματικό Απόρρητο: Κώδικας Δεοντολογίας και Αυτορρύθμιση στην Κυπριακή Δημοκρατία»

με ομιλητές τον κ. Πήτερ Κόλλενς Πρόεδρο του Φλαμανδικού Δικηγορικού Συλλόγου, τον κ. Πολ Φερχάγκε, – Attorney, Tax Attorney, Licenced for criminal high court appeals και τον κ. Αθανάσιο Κορφιώτη, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας Δικηγόρων, Σχέσεων Δικηγόρων – Δικαστών και Παραπόνων του ΠΔΣ.

Συντονιστές των δύο ενοτήτων του συνεδρίου ήταν ο δικηγόρος κ. Σωτήρης Πίττας και η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ κ. Φωτεινή Τσιρίδου, αντίστοιχα.

Σε μια περίοδο κατά την οποία βάλλονται συστηματικά τα νομικά κατοχυρωμένα όρια των απορρήτων, περιλαμβανομένου όχι μόνο του δικηγορικού αλλά και του δημοσιογραφικού απορρήτου, ο ΠΔΣ θεωρεί την απρόσκοπτη ενημέρωση όχι μόνο των δικηγόρων αλλά και όλων των συμπολιτών μας επιβεβλημένη.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου κατατέθηκαν απόψεις και πραγματοποιήθηκε συζήτηση ως προς τη διασύνδεση της ορθής εφαρμογής του δικηγορικού επαγγελματικού απορρήτου, στο πλαίσιο των Αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ) και ΕΔΑΔ, των συναφών νομικών υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και των εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τις σχετικές διατάξεις των περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμών και με την αυτορρύθμιση του δικηγορικού επαγγέλματος.

Ως προς τους κύριους ομιλητές της ημερίδας, για πρώτη φορά είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές των νομικών διαδικασιών ενώπιον των Βελγικών Δικαστηρίων και του ΔΕΕ, τον Πρόεδρο του Φλαμανδικού Δικηγορικού Συλλόγου αναφορικά για τη Νομιμότητα της Οδηγίας DAC6, περί Ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών, σε σχέση με το δικηγορικό επαγγελματικό απόρρητο, με αποκορύφωμα την Απόφαση – Ορόσημο του ΔΕΕ στην Υπόθεση C-694/20, η οποία απασχόλησε και τη δημοσιογραφική κοινότητα της Κύπρου.

Με τη συγκεκριμένη Απόφαση του ΔΕΕ αναγνωρίστηκε ρητά η Νομική Υποχρέωση για Σεβασμό και Τήρηση του Νομικού Απορρήτου, που περιλαμβάνει και την παροχή Νομικής Συμβουλής, επιπρόσθετα των διαδικασιών που είτε είναι πιθανές είτε είναι ήδη ενώπιον Δικαστηρίου.

Κατόπιν της κρίσιμης παρέμβασης και ενημέρωσης από τους ευπαίδευτους ομιλητές προέκυψε, μεταξύ άλλων, ξεκάθαρα η άμεση ανάγκη νομικής εξέτασης της αναγκαιότητας  τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας περί της ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών για διασφάλιση της εφαρμογής του δικηγορικού απορρήτου.

Επίσης, όσον αφορά το ζήτημα του νόμου AML (περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007) προέκυψε εισήγηση για νομική μελέτη όχι μόνο της ανάγκης αποτύπωσης του ορθού εύρους του νομικού επαγγελματικού απορρήτου αλλά και της τροποποίησης της υποχρέωσης απευθείας αναφοράς δικηγόρων, στη βάση της απόφασης του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Michaud v. France. H οποιαδήποτε αναφορά θα πρέπει να γίνεται μόνο και αποκλειστικά στον ΠΔΣ.

Τα αρμόδια όργανα του ΠΔΣ θα μελετήσουν ενδελεχώς τις θέσεις και εισηγήσεις των  ομιλητών.

Καταλήγοντας, σημειώνουμε την τοποθέτηση της βουλεύτριας κας Φωτεινής Τσιρίδου ότι η Βουλή θα μελετήσει πολύ προσεκτικά τόσο το περιεχόμενο των παρουσιάσεων/εισηγήσεων που έγιναν όσο και τις σχετικές νομικές αρχές και αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων.

Υπό το βάρος των εξελίξεων, ο ΠΔΣ εκφράζει την ετοιμότητά του να παρουσιάσει και να επεξηγήσει τις θέσεις του ενώπιον της Βουλής και άλλων αρμόδιων αρχών.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους χορηγούς του συνεδρίου ISPIRAL και AuditPro Services και σε όλους όσοι έχουν συμβάλει στην επιτυχή διοργάνωσή του.  

 

legal_18.jpg

legal_0.jpg

legal_11.jpg

legal_20.jpg

legal_15.jpg

legal_7.jpg

legal_2.jpg

legal_6.jpg

legal_21e.jpg

legal_4.jpg

legal_8.jpg

legal_10.jpg