SIGNUP
  LOGIN

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΔΣ αποφάσισε ομόφωνα όπως δοθεί παράταση για σκοπούς ανανέωσης της ετήσιας άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μέχρι και την Τρίτη 30/4/2024.

Σημειώνεται δε ότι για τις οφειλές στο Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων ΔΕΝ θα δοθεί παράταση και η προθεσμία ισχύει κανονικά.

Υπογραμμίζεται και σας εφιστούμε την προσοχή ότι σύμφωνα με το άρθρο 11(3), ΚΕΦ. 2 του περί Δικηγόρων Νόμου:

«Πρόσωπo πoυ ασκεί τη δικηγoρία χωρίς vα είvαι εγγεγραμμέvo ή χωρίς vα είvαι κάτoχoς ετήσιας άδειας πoυ ισχύει κατά τo χρόvo της άσκησης της δικηγoρίας, είvαι έvoχo αδικήματoς και υπόκειται σε φυλάκιση πoυ δεv υπερβαίvει τoυς τρεις μήvες ή σε χρηματική πoιvή ...»

Η παράταση μέχρι την 30η Απριλίου 2024, αφορά μόνο και αποκλειστικά στο ΜΗ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ του τέλους ανανέωσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Πιο κάτω ακολουθεί ο σύνδεσμος για σκοπούς ανανέωσης.

https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/lawyer-license-renewal/lawyer-license-renewal