SIGNUP
  LOGIN

ANNOUNCEMENTS

EVENTS, SEMINARS & LECTURES

12/06/24 Putting Theory into Practice: Advanced Level Application of AML & Compliance
11/06/24 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 – ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΔΣ
07/06/24 20o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ – ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΔΣ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
03/06/24 Διαδικτυακό σεμινάριο «Προστασία των Ξένων Επενδύσεων στην Κύπρο»
30/05/24 A Practical Approach for Essential Compliance Officer and Professionals
29/05/24 Anti-money laundering for lawyers. The new EU AML package and general practical advice
23/05/24 7o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ - ΠΡΩΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ – ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΔΣ – ΜΑΙΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
22/05/24 Οι εξελίξεις στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο από το 1974 έως σήμερα
22/05/24 Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωση
14/05/24 Κανόνες Πρακτικής Άσκησης του Δικηγορικού Επαγγέλματος
26/04/24 Διαδικτυακό σεμινάριο ‘Τεχνητή Νοημοσύνη και Διανοητική Ιδιοκτησία: Ερωτήματα και Βιωσιμότητα’
25/04/24 Διαδικτυακό σεμινάριο «Εξοικείωση με τις διαδικασίες Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence) και πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών»
22/04/24 Σεμινάριο με θέμα “Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ”
19/04/24 ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ Ο Ν.158(Ι)/1999
18/04/24 Cyprus Compliance Association
18/04/24 Οι προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας στο νομικό επάγγελμα
18/04/24 CYFA AML Seminar “The Evolving AML Framework: Developments, Theory and Practice” - LIMASSOL
17/04/24 CYFA AML Seminar “The Evolving AML Framework: Developments, Theory and Practice” - NICOSIA
17/04/24 Πράσινη Φορολογία ως Εργαλείο Βιωσιμότητας
16/04/24 COMPANY LAW CONFERENCE

Events Calendar

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 4 CPD)
Friday 19 March 2021, 03:00pm - 07:30pm
Hits : 3054
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σε ποιους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και επαγγελματίες της εφοδιαστικής αλυσίδας κύρια που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν ή και να συμμετέχουν στις διαδικασίες δημοσίων και ιδιωτικών συμβάσεων. Το επίπεδο είναι εισαγωγικό.

Στόχοι

Το 18% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπανάται στην αγορά υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών ενώ και στην Κύπρο ο τομέας διέπεται πλέον από τις σχετικές οδηγίες εναρμόνισης. Η καλή γνώση του νέου πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων είναι απαραίτητη στο σύγχρονο περιβάλλον

Η ενότητα αυτή έχει ως στόχο να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης των ορισμών, των διεθνών και τοπικών θεσμών των δημοσίων συμβάσεων και των αρμοδιοτήτων τους. Αναλύονται οι διαδικασίες σύναψης ΔΣ με παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του κύκλου των ΔΣ. Συζητούνται νομικά εργαλεία προστασίας των οικονομικών φορέων και οι διαδικασίες προσφυγής στο πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο όργανο εξέτασης προσφυγών. Επιπλέον, έννοιες όπως διαφάνεια, η σύγκρουση συμφερόντων, και διαφορετικοί τύποι διαδικασιών θα αναπτυχθούν με παραδείγματα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

  • Να επιδείξουν γνώση των βασικών οδηγιών και κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις
  • Να κατανοήσουν τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με έμφαση στα νομικά μέτρα προστασίας που έχουν στη διάθεση τους οι οικονομικοί φορείς.
  • Να κατανοούν τη σχέση του προσφάτως ανεπτυγμένου νομικού πλαισίου με τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης των προσφοροδοτών, της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας.

Ομιλητές

Ο Δρ Σοφοκλής Π. Ιουλιανού είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στον τομέα της διοίκησης, αριστούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου και έχει λάβει νομική εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Μετά από την μεταπτυχιακή του ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποκτήσει δεκαπενταετή εμπειρία τόσο σε θέματα χειρισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσο και σε ζητήματα χειρισμού προσφυγών και ελέγχου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Διδάσκει σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως συνεργάτης ακαδημαϊκός κατόπιν σχετικής άδειας. Έχει λάβει μέρος ενεργά στη συνεχή διαμόρφωση των νομοθετημάτων που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις και τις διαδικασίες προσφυγής και έχει συγγράψει αριθμό άρθρων στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο και στον τομέα των χρηματοοικονομικών, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Ο Αντρέας Προδρόμου είναι δικηγόρος, απόφοιτος του UWE, Bristol και του Sheffield University με άριστα. Διδάσκει νομική στο Canterbury Christ Church University. Είναι ερευνητικός συνεργάτης στο Ερευνητικό Κέντρο Alexander.

 

Πρόγραμμα

19 Μαρτίου 2021

15:00-15:05 Έναρξη-Κώστας Χριστοδουλίδης, Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου Alexander

15:05-16:05 Δρ. Σοφοκλής Ιουλιανού- Νομικό πλαίσιο και θεσμοί στις Δημόσιες Συμβάσεις (60λ)

16:10-17:10  Δρ. Σοφοκλής Ιουλιανού- Ο κύκλος των Δημοσίων Συμβάσεων στην Κύπρο (60λ)

17:10-17:30 Διάλειμμα

17:30- 18:30 Δρ. Σοφοκλής Ιουλιανού- Διαδικασίες Προσφυγής και Μέτρα προστασίας Οικονομικού Φορέα (60λ)

18:30-19:30 Ανδρέας Προδρόμου- Η κατάσταση των πραγμάτων στις Δημόσιες Συμβάσεις (60λ)

19:30 Τέλος Σεμιναρίου

Γλώσσα Σεμιναρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Τιμή Εγγραφής

€50 για ατομική εγγραφή Δικηγόρων και άλλων επαγγελματιών

50% έκπτωση (€25) για κάθε πρόσθετο άτομο από τον ίδιο Οργανισμό/Εταιρεία

€25 για μεταπτυχιακούς φοιτητές ανεξαρτήτως Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

€25 για απόφοιτους AlexanderCollege

Δωρεάν για προπτυχιακούς φοιτητές ανεξαρτήτως Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Δωρεάν για άνεργους

ΕΓΓΡΑΦΗ

https://alexander.ac.cy/to-sygchrono-nomiko-plaisio-ton-dimosion-symvaseon/