+357 22 873300
  SIGNUP
  LOGIN

Administrative Council of Cyprus Bar Association

General Attorney:
COSTAS CLERIDES

Tel: 22889115
Fax: 22665080

President:
DOROS IOANNIDES
Tel: 22669628/22679476
Fax: 22662735

Vice-President:
DIOMIDES KALLIS
Tel: 22879944
Fax: 22879954

Secretary:
COSTAS DEMETRIADES

Tel: 22666436
Fax: 22667917

Cashier:
KYRIAKOS THEODORIDES

Tel: 22767630
Fax: 22760918

Members:
Andreas Michaelides

Tel: 25352602
Fax: 25353603

STAVROS MAVROMMATIS
Tel: 24638318
Fax: 24638319

Vasos Theodorou
Tel:24622361
Fax:24622364

EPAMINONDA KORAKIDES
Tel: 26932097
Fax: 26954401

CHRISTODOULOS TARAMOUNTAS
Tel: 22750678
Fax:22761095

GEORGIOS PAPANTONIOU
Tel: 22767636
Fax: 22769073

THANASIS KORFIOTIS
Tel: 22664555
Fax: 22677485

LARIS VRAHIMIS
Tel: 22674533
Fax: 22675692

ALEXANDROS TSIRIDES
Tel: 25820810
Fax: 25359772

MARIA MATHEOU SOUROULLA
Tel: 24625580
Fax: 24622690

CONSTANTINOS CHRISTOFOROU
Tel: 24656640
Fax: 24621656

GEORGIOS HADJINEOFYTOU
Tel: 26945680
Fax: 26947123

XENIA PISTOU KOUSTAE
Tel: 22668800
Fax: 22666548