SIGNUP
  LOGIN

ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

 

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείτε είναι η πιο κάτω .

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ΑΔΕΙΑ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΡΟΠΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΔΣ.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 • Για σκοπούς ανανέωσης της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε την πιο κάτω διαδικασία:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 1. ΔΗΛΩΣΗ / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ότι ασκείτε το επάγγελμα, υπογραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του οικείου Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου (Λευκωσίας – Λεμεσού – Λάρνακας – Αμμοχώστου – Κερύνειας – Πάφου).

https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-lawyers/licence-for-registeredpractising-advocates/documents

 

 

 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Αντίγραφο του συμβολαίου στο οποίο θα αναγράφετε ο αριθμός ασφαλίστρου και ημερομηνία έναρξης και λήξης του συμβολαίου.

 

* Η ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης θα πρέπει να συνάδει με την ημερομηνία έκδοσης της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος (δηλ. 1.1.2022 – 31.12.2022)

 

Τα πιο πάνω έγγραφα 1 και 2 παρακαλούμε όπως αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..cy

 

 1. Εξόφληση εισφοράς Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων

 

 1. Εξόφληση εισφοράς Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Οι πληρωμές θα γίνονται ΜΟΝΟ μέσω της ιστοσελίδας του ΠΔΣ. https://www.cyprusbarassociation.org

 • Σύνδεση ή Εγγραφή
  • Σύνδεση μέσω του υπάρχοντος λογαριασμού σας
  • Εγγραφή/Δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ (για τα μέλη που δεν έχουν λογαριασμό)
  • Πατήστε στο Εγγραφή (Signup) και συμπληρώστε τα στοιχεία σας.
  • Εάν η ταυτότητα σας (ID) και Αρ. Εγγραφής Μητρώου (RegistrationNumber) κάνουν matchμπορείτε να προχωρήσετε με τα πιο κάτω βήματα. Εάν όχι πρέπει να επικοινωνήσετε με το ΠΔΣ
 • Αφού συνδεθείτε πηγαίνετε στην ενότητα Μέλη (Members) και διαλέξτε την επιλογή Δικηγόροι-Μέλη (Cypriot Advocate Members) https://www.cyprusbar.org/CypriotAdvocateMembersPage
 • Αναζητήστε το όνομά σας και αφού βρείτε το όνομα σας, κάντε κλικ στην επιλογή «ΠΛΗΡΩΜΗ» (PAYMENT) κάτω από τη στήλη Ανανέωση Άδειας (License Renewal)
 • Ακολουθήστε τη διαδικασία για την πληρωμή του αντίστοιχου ποσού μέσω της JCC
 • Αφού ολοκληρώσετε την πληρωμή θα λάβετε ένα αυτόματο emailμε το τιμολόγιο
 • Το πιστοποιητικό της άδειας σας θα σταλεί μέσω emailαπό τον ΠΔΣ αφού ελεγχθούν τα έγγραφα σας.

 

*Δικηγόροι με λιγότερο από 10 χρόνια άσκησης του επαγγέλματος θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των €68, και με περισσότερο από 10 χρόνια το ποσό των €171.

 

*Παρακαλώ σημειώστε ότι οι πρωτοεγγραφέντες δικηγόροι που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του 2021 θα πρέπει να ανανεώσουν την άδεια τους και για το 2022 (π.χ. δικηγόρος ο οποίος έχει εγγραφεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2021 θα πρέπει και πάλι να ανανεώσει την άδειά του για το 2022 και να καταθέσει εκ νέου τα έγγραφά του).

 

*Οι εγγραφές ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ απαιτείται να γίνονται με φυσική παρουσία στα γραφεία του Συλλόγου ή να αποστέλλονται όλα τα σχετικά έγγραφα μέσω courier με παράδοση στην πόρτα του γραφείου.

 

 1. Γενική Υποχρέωση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Δικηγόρων

 

 • Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τις 12 μονάδες/ώρες που απαιτούνταν για την ανανέωση της άδειάς τους για το έτος 2022, δηλαδή κατά την περίοδο 2020 – 2021, θα έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν την άδειά τους για το 2022. Η υποχρέωση μεταφέρεται για την επόμενη χρονιά, δηλαδή για το 2022 για συμπλήρωση τόσο των μονάδων που απαιτούνται για το έτος όσο και για το προηγούμενο. Να σημειωθεί ότι η μη συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη πρόνοια θα έχει ως επακόλουθο την υποχρέωση για παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων για το έτος 2022 που αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου 2022 και ολοκληρώνεται την 31η  Δεκεμβρίου 2022.
 • Η υποχρέωση αυτή θα υφίσταται για σκοπούς ανανέωσης της άδειάς σας για το έτος 2023. Συνεπώς μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει 12 μονάδες/ώρες εκ των οποίων οι 4 να είναι πιστοποιημένες για την ανανέωση της άδειάς σας, όπως επίσης τις μονάδες που δεν συμπληρώθηκαν κατά το έτος 2021.
 • Εάν έχετε συμπληρώσει κατά την περίοδο 2020 – 2021 πέραν των 12 μονάδων/ωρών που απαιτούνταν, μέχρι τρεις (3) μονάδες/ώρες μπορούν να μεταφερθούν, και ως εκ τούτου θα προσμετρήσουν για την ανανέωση της άδειάς σας για το έτος 2023.
 • Όσοι δικηγόροι είναι εγγεγραμμένοι στον ΠΔΣ και ασκούν το επάγγελμα σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό και να ακολουθούν τους κανόνες και τις οδηγίες που ισχύουν για τους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα στην Κύπρο.
 • Το έντυπο εξαίρεσης από την υποχρέωση παραμένει ως έχει. Σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. εξαιρούνται από την υποχρέωση όσοι έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει 30 χρόνια άσκησης επαγγέλματος. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης που να αποδεικνύει τα χρόνια άσκησης επαγγέλματος από το Ανώτατο Δικαστήριο. Εξαιρούνται επίσης από τον κανονισμό οι διδάσκοντες σε πανεπιστήμια, όσοι δικηγόροι κάνουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό συναφές με νομικά θέματα με προσκόμιση αποδεικτικού και οι νέοι δικηγόροι που έχουν κάνει την πρώτη τους εγγραφή. Για το έντυπο πατήστε ΕΔΩ

 

 • Για σκοπούς ανανέωσης της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος Ευρωπαίου Δικηγόρου παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε την πιο κάτω διαδικασία:

 

Δικηγόροι οι οποίοι έχουν αρ. Μητρώου το οποίο έχει τα αρχικά Ε.Ε. θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και μαζί να προσκομίσουν:

 

α) την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης ή καταγωγής  τους

 

β) Λογαριασμό κοινής ωφελείας (UtilityBill) το οποίο επιβεβαιώνει την παραμονή τους στη χώρα υποδοχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δικηγόροι οι οποίοι δεν θα ανανεώσουν την άδειά τους μέχρι την 31η Μαρτίου 2022 τότε θα πρέπει σύμφωνα με το Νόμο (Kεφ.2) να καταβάλουν το διπλάσιο ποσό για την ανανέωση της άδειά τους.

 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες επικοινωνήστε στο

Τηλ. 22873300 ή στο e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

και για το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων στο 22873310 ή στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ