SIGNUP
  LOGIN

Events Calendar

20o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ – ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΔΣ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Friday 07 June 2024, 08:00am
To Sunday 16 June 2024
Hits : 1819
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ημερομηνίες: 07,08,09,14,15,16 Ιουνίου 2024 (Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή) Συνολικής Διάρκειας: 40 ώρες

 

Σύνδεσμος Εγγραφής: http://bit.ly/BecomeAMediator

 

Επιχορηγημένο Σεμινάριο Διαμεσολάβησης από την ΑΝΑΔ

 

Αρχικό Κόστος*

Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ*

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ*

Early Bird Εγγραφή μέχρι 12/04/2024

€1090

€800

€290

Εγγραφή μετά τις 12/04/2024

€1190

€800

€390

*Γίνονται ευκολίες πληρωμής

 • Υπό την Αιγίδα του ΠΔΣ
 • Επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ.
 • >750 Εκπαιδευόμενοι Διαμεσολαβητές/Διαιτητές μέχρι σήμερα.
 • 40 ώρες Εκπαίδευση-Κατάρτιση διαμεσολαβητών με δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εγκεκριμένο από τοΥπουργείο Δικαιοσύνηςκαι Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Διοργάνωση από εγκεκριμένο Φορέα ADR από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΠΚ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Διάρκεια: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή σε 2 εβδομάδες.
 • Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει έντυπο ή/και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, διαδικτυακή παράδοση μαθημάτων.
 • Δωρεάν εγγραφή με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης με το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

  

Εκπαιδευτές του προγράμματος είναι οι:

1)Ευριπίδης Χατζηνέστορος (Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής και Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών, Διδάσκων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

2) Δρ. Χριστιάνα Μάρκου (Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου)

3) Ροδούλα Αχιλλείδου (Δικηγόρος, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών)

4) Πελαγία Τσαχάκη (Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες δύνανται να εγγραφούν στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης - κατάρτισης διαμεσολαβητών διάρκειας 40 ωρών, έχει σχεδιαστεί προσαρμοσμένο στις προβλέψεις του Ν.159(Ι)/2012 περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές και στις θεματικές του ενότητες περιλαμβάνεται εισαγωγή στις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR), εισαγωγή και κατόπιν πλήρης ανάλυση του θεσμού της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικού τρόπου επίλυσης διαφορών ιδιωτικού δικαίου (αστικών και εμπορικών) καθώς και παρουσίαση της διαμεσολάβησης σε Ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο με όλες τις σύγχρονες εξελίξεις περιλαμβανομένης της onlineδιαμεσολάβησης. Επιπρόσθετα το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάλυση τομέων δικαίου όπως το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, το νομικό πλαίσιο των συμβάσεων πίστωσης, του εξ αποστάσεως εμπορίου και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και η σχέση τους με τη διαμεσολάβηση. Επιπλέον οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται και στην σχέση μεταξύ ψυχολογίας και διαμεσολάβησης και δη στη διαχείριση συγκρούσεων καθώς και σε τεχνικές επικοινωνίας. Η εκπαίδευση εμπερικλείει ακόμη τα στάδια κλιμάκωσης της σύγκρουσης, την ορθή και αποτελεσματική χρήση της διαμεσολάβησης και τη δομή αυτής, τα στάδια της διαμεσολάβησης της και τους διαφορετικούς τρόπους της καθώς και την ανάλυση των δεξιοτήτων και το ρόλου του διαμεσολαβητή στην επίλυση των διαφορών. Αναλύονται επίσης οι πρόνοιες του Ν.159(Ι)/2012 περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές καθώς και αυτές του Ν. 85(Ι)/2017 περί Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών, όπως και ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών. Στο προκείμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται και 7 προσομοιώσεις διαμεσολάβησης για την επίλυση αστικών ή/και εμπορικών διαφορών, αξιολόγηση από τους εκπαιδευτές και παροχή feedback. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο και οργανωμένο ώστε να οδηγεί στην απαραίτητη κατάρτιση για την εγγραφή στον κατάλογο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους ορισμούς του ισχύοντος N. 159(Ι)/2012. Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διεξάγουν αποτελεσματικά ως διαμεσολαβητές μια διαδικασία διαμεσολάβησης αστικής ή εμπορικής διαφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στην ιστοσελίδα www.adr.com.cy.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

 • Δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα και είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο ήΚατόχους πτυχίου Νομικήςδυνάμενους να αποκτήσουν άδειας άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου
 • Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούςπου είναι μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
 • Επαγγελματίεςκατόχους αναγνωρισμένου τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι ή δύνανται να γίνουν μέλη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρο
 • Εταιρείεςπου επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους σε θέματα επίλυσης συγκρούσεων και διαφορών όπως για παράδειγμα Τμήματα Εξυπηρέτησης Πελατών ή Τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και γενικά αυτούς που η εργασία περιλαμβάνει την επίλυση συγκρούσεων και διαφορών

 

Χώρος διεξαγωγής του προγράμματος:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΖΟΟΜ

Επικοινωνία:

Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Τηλέφωνο: 22519741

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Webwww.adr.com.cy

Ποιοι Είμαστε;

Το Κυπριακό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών έχει εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το Νόμο 85(I)/2017.

Το Κέντρο λειτουργεί με βάση αυστηρά πρότυπα ποιότητας αντίστοιχα με εκείνα άλλων Κέντρων του εξωτερικού που ασχολούνται με την Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών. Οι διαδικασίες διαμεσολάβησης που διεξάγονται στο Κέντρο καθορίζονται από διαδικαστικούς κανόνες (βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων όπως εκείνων της UNCITRAL) με σκοπό την επίλυση διαφορών και την εξεύρεση λύσεων. Το Κέντρο αναλαμβάνει τόσο εσωτερικές όσο και διασυνοριακές διαφορές καθώς και onlineδιαμεσολαβήσεις, οι οποίες προκύπτουν μεταξύ εμπόρων εγκατεστημένων στην Κυπριακή Δημοκρατία και καταναλωτών από οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Κέντρο προβλέπει τον διορισμό ουδέτερου, ανεξάρτητου και αμερόληπτου τρίτου (ανά περίπτωση συμφιλιωτής, διαμεσολαβητής ή διαιτητής) ο οποίος λειτουργεί ανάλογα με τον εκάστοτε ρόλο του για την επίλυση της διαφοράς. Γενικά, το Κέντρο μπορεί να φέρει σε επαφή τα μέρη με σκοπό την εξεύρεση εξωδικαστικής - εναλλακτικής λύσης στη διαφορά τους.

Τα προγράμματα κατάρτισης για διαμεσολαβητές που παρέχει το Κέντρο είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  

*Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Έντυπο ή/και ηλεκτρονικό υλικό
 • Διαδικτυακή παράδοση μαθημάτων
 • Δωρεάν εγγραφή ως μέλος και ανάρτηση προφίλ στην ιστοσελίδα του Κέντρου