SIGNUP
  LOGIN

883/96– Αίτηση ημερ.05.05.2022- Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 1 της αίτησης.

 

3760/13– Αίτηση ημ.29.10.2020- Η αίτηση ορίζεται ξανά για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 09.11.2022 και ώρα 10.30. Τα εντάλματα σύλληψης εναντίον των καθ’ων η αίτηση 1,2,  να παραμείνουν ανεκτέλεστα μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον των εναγόντων-αιτητών.

 

2329/15 – Άδεια δίδεται. Η Αγωγή διακόπτεται εναντίον των Εναγομένων 3 και 4. Η κάθε πλευρά να επωμιστεί τα έξοδα της. Η Αγωγή ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ  στις 07.12.2023, ώρα 10.30.

 

200/18 – Η υπόθεση αναβάλλεται λόγω αρχαιότερων υποθέσεων. Ορίζεται ξανά για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 19.06.2023, ώρα 10.30.

 

631/19– Ορίζεται για ΟΔΗΓΙΕΣ στις 08.11.2022, ώρα 09.00. ΟΚΜ και ΣΜ εναγόντων, μέχρι τις 03.11.2022.

 

1611/19– Η αγωγή ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 28.06.2023, ώρα 10.30.

 

1708/20 – Ορίζεται για ΟΔΗΓΙΕΣ στις 08.11.2022, ώρα 09.00. Ένορκη Δήλωση αποκάλυψης εγγράφων εκ μέρους της εναγομένης 3, μέχρι τις 03.11.2022.

 

1850/20Αίτηση ημ.07.06.2022 για καταχώριση συμπληρωματικής Ε/Δ- Η Αίτηση ορίζεται για ΟΔΗΓΙΕΣ στις Η ακρόαση της αίτησης αναβάλλεται. Η Αίτηση ορίζεται για ΟΔΗΓΙΕΣ στις 19.10.2022, ώρα 09.00.

Η ένσταση του κ. Κουκούνη δεν εντοπίζεται στον φάκελο του Δικαστηρίου. Συνεπώς το Πρωτοκολλητείο να μεριμνήσει να τεθεί στον φάκελο η Ένσταση του κ. Κουκούνη.Εκείνη την ημέρα θα δοθούν οδηγίες για γραπτές αγορεύσεις.

Την ίδια μέρα ορίζεται για ΟΔΗΓΙΕΣ η Αίτηση ημερ.22.02.2022. Ένορκη δήλωση αποκάλυψη εγγράφων, να καταχωριστεί 5 ημέρες προηγουμένως.

 

1984/20– Η αίτηση ημερ.08.06.2022 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των αιτητών. Σε σχέση με την αίτηση ημερ.03.08.2022, εκδίδεται διάταγμα ως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης.

 

2005/20–  Η υπόθεση ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 28.06.2023, ώρα 10.30.

 

2090/20– Η αγωγή ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 29.06.2023, ώρα 10.30.

 

2092/20 – Η υπόθεση ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 03.07.2023, ώρα 10.30. ΟΚΜ και ΣΜ των εναγομένων, μέχρι τις 04.11.2022. Έξοδα στην πορεία.

 

2215/20– Η αγωγή ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 29.06.2023, ώρα 10.30.

 

2244/20 –  Η αγωγή ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 18.09.2023, ώρα 10.30.

 

176/21 – Η αγωγή ορίζεται για ΟΔΗΓΙΕΣ στις 08.11.2022, 09.00. ΟΚΜ και ΣΜ εναγομένων μέχρι τις 03.11.2022.

 

362/21– Η αγωγή ορίζεται για ΟΔΗΓΙΕΣ στις 07.11.2022, ώρα 09.00. Η Έκθεση Υπεράσπισης να καταχωρηθεί μέχρι τις 02.11.2022. Έξοδα υπέρ των αιτητών.

 

971/21– Η αγωγή ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 22.09.2023, ώρα 10.30.

 

Παρ.13/19– Η υπόθεση ορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 14.09.2023, ώρα 10.30.

 

Διαχ. 110/09 –Ορίζεται για υποβολή Τελικών Λογαριασμών στις 03.10.2023, ώρα 09.00.

 

Διαχ. 259/11 –Ορίζεται για υποβολή Τελικών Λογαριασμών στις 27.09.2023, ώρα 09.00.

 

Διαχ. 410/17– Ορίζεται προς συμμόρφωση με τις οδηγίες του Πρωτοκολλητή, στις 28.10.2023, ώρα 09.00.

 

 

Συντομογραφίες:

ΟΚΜ – Ονομαστικός Κατάλογος Μαρτύρων

ΣΜ – Σύνοψη Μαρτυρίας

Ε/Α – Έκθεση Απαίτησης

Ε/Υ – Έκθεση Υπεράσπισης