SIGNUP
  LOGIN

Παρουσία δικηγόρων - διαδίκων αναγκαία

 

Αρ. Υπόθεσης

Σκοπός για τον οποίο είναι ορισμένη

Λάρνακα

 

1761/13

Ως έχει ορισθεί η ώρα 9:10

4454/13

Ως έχει ορισθεί η ώρα 9:15

2017/15

Ως έχει ορισθεί η ώρα 9:20

1566/16

Ως έχει ορισθεί η ώρα 9:20

879/17

Ως έχει ορισθεί η ώρα 9:25

 

Ως έχει ορισθεί (Παρακαλώ όπως προσκομίσετε την ένορκη δήλωση επίδοσης προς τον εναγόμενο 1)

890/18

Ως έχει ορισθεί η ώρα 9:30

393/19

Ως έχει ορισθεί

570/19

Ως έχει ορισθεί η ώρα 9:30

1558/19

Ως έχει ορισθεί 8:45 (Παρακαλώ όπως προσκομίσετε τα αποδεικτικά στοιχεία και την ένορκη δήλωση επίδοσης  της αγωγής)

1595/19

Ως έχει ορισθεί 8:45 (Παρακαλώ όπως προσκομίσετε την Ε/Δ επίδοσης της αγωγής)

 

1641/19

Ως έχει ορισθεί η ώρα 8:50 (Παρακαλώ όπως προσκομίσετε την Ε/Δ επίδοσης της αγωγής)

1775/19

Ως έχει ορισθεί η ώρα 9:00

962/20

Ως έχει ορισθεί 8:50  (Παρακαλώ όπως προσκομίσετε την Ε/Δ επίδοσης της αγωγής)

1785/20

Ως έχει ορισθεί η ώρα 9:00

Παρ. 2/17

Ως έχει ορισθεί η ώρα 9:15

Αμμόχωστος

 

863/15

Ως έχει ορισθεί η ώρα 9:00

Οι υποθέσεις που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα και είναι ορισμένες τους 22.10.2020, δεν αναβάλλονται. Αναμένεται από τoυς διαδίκους και/ή τους συνηγόρους να εμφανιστούν κανονικά ενώπιον του Δικαστηρίου, εκτός αν υποβληθεί και εγκριθεί αίτημα αναβολής με βάση την πιο κάτω διαδικασία ή αν σταλεί κάποιο άλλο αίτημα μέσω emailκαι το Δικαστήριο ενημερώσει ότι δεν χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία.

 

Οι διάδικοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα αναβολής αποστέλλοντας emailστη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.με κοινοποίηση στον αντίδικο. Στο emailνα αναφέρεται ο λόγος του αιτήματος. Ο αντίδικος θα απαντά στο ίδιο emailκατά πόσο φέρει ένσταση. Το Δικαστήριο θα εξετάζει το αίτημα και θα απαντά, κατά πόσο αυτό κρίνεται δικαιολογημένο και κατά πόσο θα απαιτηθεί η παρουσία δικηγόρων και/ή διαδίκων και/ή μαρτύρων κατά την ημερομηνία που η υπόθεση είναι ορισμένη.

 

Οδηγίες δικαστηρίου χωρίς την παρουσία δικηγόρων

 

Αρ. Υπόθεσης

Νέα ημερομηνία και ώρα

Σκοπός για τον οποίο ορίζεται και τυχόν οδηγίες για την περαιτέρω πορεία τους υπόθεσης

Λάρνακα

 

 

60/95

19.11.20 η ώρα 9:00

Λόγω μακρού χρονικού διαστήματος από τις τελευταίες ενέργειες που έχουν ληφθεί για εκτέλεσης της απόφασης στην παρούσα υπόθεση, παρακαλώ όπως καταχωριστεί συμπλ. Ε/Δ αναφορικά με τα μέτρα που προτίθεστε να λάβετε εναντίον των εναγομένων

4500/02

 

Δίδεται άδεια για εκτέλεση τους απόφασης για περίοδο 2 ετών από σήμερα. 

2242/04

 

Δίδεται άδεια για εκτέλεση της απόφασης για περίοδο 2 ετών από σήμερα. 

3840/05

 

Δίδεται άδεια για εκτέλεση τους απόφασης για περίοδο 2 ετών από σήμερα. 

2789/06

 

Δίδεται άδεια για εκτέλεση τους απόφασης για περίοδο 2 ετών από σήμερα. 

2039/16

25.5.21 η ώρα 11:00

Ακρόαση (Λόγω έλλειψης χρόνου του Δικαστηρίου) Χωρίς έξοδα.

541/18

25.1.21 η ώρα 9:00

Οδηγίες.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας από πλευράς εναγόμενου εντός 60 ημερών από σήμερα.

Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον του ενάγοντα.

Λοιπά αιτήματα στην πορεία.

933/18

27.11.20  η ώρα 9:00

Οδηγίες και οι δύο κλήσεις.  (Δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση παρόντες).

Η ημερ. 4.11.20 παύει να ισχύει.  Έξοδα στην πορεία.

19/19

20.11.20 η ώρα 10:00

Ακρόαση  Χωρίς έξοδα για σήμερα.

121/19

 

Θα εκδοθεί απόφαση εκτός αν ειδοποιηθείτε για οποιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση.

1046/19

25.1.21 η ώρα 9:00

Οδηγίες.  Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 60 ημερών από σήμερα.

Έξοδα στην πορεία.   Λοιπά αιτήματα στην πορεία.

1444/19

25.1.21 η ώρα 9:00

Οδηγίες.   Ένορκη αποκάλυψη εγγράφων εντός 60 ημερών από σήμερα.  Επιθεώρηση μέχρι τότε.  Λοιπά αιτήματα στην πορεία.   Έξοδα στην πορεία.

 

193/20

11.11.20 η ώρα 9:00

Παρακαλώ όπως η αίτηση ημερ. 29.9.20 επιδοθεί στους ενάγοντες. 

Ορίζεται για επίδοση.

 

1318/20

16.11.20 η ώρα 9:00

Παρακαλώ όπως η αίτηση ημερ. 29.9.20 επιδοθεί στους ενάγοντες. 

Ορίζεται για επίδοση.

1479/20

 

Η αίτ. ημερ. 28.9.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της ενάγουσας τα οποία θα υπολογιστούν στο τέλος της αγωγής.

1589/20

 

Η αίτ. ημερ. 28.9.20 αποσύρεται και απορρίπτεται με έξοδα υπέρ της ενάγουσας τα οποία θα υπολογιστούν στο τέλος της αγωγής.

Αμμόχωστος

 

 

271/16

20.5.21 η ώρα 11:00

Ακρόαση. (λόγω έλλειψης χρόνου του Δικαστηρίου).  Χωρίς έξοδα.

681/16

24.5.21  η ώρα 11:00

Ακρόαση. (λόγω έλλειψης χρόνου του Δικαστηρίου).  Χωρίς έξοδα.

625/18

25.1.21 η ώρα 9:00

Οδηγίες.

  • Ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από πλευράς εναγόντων εντός 15 ημερών από σήμερα.
  • Κατάλογος μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας εντός 60 ημερών από σήμερα.

Έξοδα στην πορεία.   Λοιπά αιτήματα στην πορεία.

Ετ. 156/19

13.11.20 η ώρα 9:00

Οδηγίες

 

ΚΓΟ = Κλήση για οδηγίες

ΟΚΜ & ΣΜ = Ονομαστικός κατάλογος μαρτύρων & Σύνοψη μαρτυρίας

 

Οι υποθέσεις που φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα και είναι ορισμένες στις 22.10.2020 προχωρούν από το Δικαστήριο για τον σκοπό που εξειδικεύεται στην κάθε μια, χωρίς να απαιτείται η παρουσία δικηγόρων και/ή διαδίκων. Στην μεσαία στήλη αναφέρεται η νέα ημερομηνία ορισμού και στην δεξιά στήλη αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο ορίζεται και τυχόν οδηγίες προς τους διαδίκους μέχρι την επόμενη δικάσιμο.

 

Νοείται ότι αν υπάρχουν ειδικά αιτήματα για κάποια υπόθεση (π.χ. να αποσυρθεί μια αίτηση, να δοθεί ημερομηνία για σκοπούς διευθέτησης κ.α), οι δικηγόροι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την στενογράφο του Δικαστηρίου κα Κούλα Καλλή στο 24802740 ή μέσω emailστην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ή  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., με κοινοποίηση στον αντίδικο. Το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται σχετικά και θα επικοινωνεί στη συνέχεια με τους δικηγόρους για τα περαιτέρω.

 

Νοείται περαιτέρω ότι, ασχέτως αν η υπόθεση περιλαμβάνεται στον πίνακα των υποθέσεων που αναβάλλονται, αν για οποιαδήποτε υπόθεση υπάρχει πρόθεση να δηλωθεί απόφαση ή να αποσυρθεί, οι διάδικοι μπορούν να προσέρχονται για αυτό τον σκοπό ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την ημερομηνία και ώρα που ήταν αρχικά ορισμένη.

 

Σε περιπτώσεις αιτήσεων για απόφαση λόγω μη καταχώρισης υπεράσπισης, αν έχει καταχωριστεί υπεράσπιση, τότε ο δικηγόρος του Αιτητή μπορεί να στέλνει emailστο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ή This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., με κοινοποίηση στον αντίδικο, δηλώνοντας κατά πόσο θέλει να αποσύρει την αίτηση με ή χωρίς έξοδα. Ο αντίδικος θα τοποθετείται επί των εξόδων. Ανάλογα με τις δηλώσεις των μερών, το Δικαστήριο θα επιλαμβάνεται και θα ενημερώνει ανάλογα τους διαδίκους. Αν ο Αιτητής δεν επικοινωνήσει με το Δικαστήριο με τον πιο πάνω τρόπο, τότε η υπόθεση θα λάβει ως νέα ημερομηνία αυτή που φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα.

 

Για τις υποθέσεις που είναι ορισμένες για απόδειξη λόγω μη καταχώρισης εμφάνισης, οι δικηγόροι μπορούν να προσκομίζουν ένορκη δήλωση για απόδειξη της υπόθεσης και τις επιδόσεις (αν δεν είναι ήδη στον φάκελο) στη στενογράφο του Δικαστηρίου και θα ειδοποιούνται τηλεφωνικώς σε μεταγενέστερο στάδιο. Εάν δεν προσκομιστεί ένορκη δήλωση κατά την ημέρα που η υπόθεση είναι ορισμένη, τότε η υπόθεση θα αναβάλλεται από το Δικαστήριο και θα ορίζεται ξανά για απόδειξη στην ημερομηνία που αναγράφεται στον πιο πάνω πίνακα.

 

Υποθέσεις που είναι ορισμένες κατά την πιο πάνω ημερομηνία και δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες, σημαίνει ότι δεν τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου. Σε τέτοια περίπτωση, καλούνται οι δικηγόροι να επικοινωνήσουν με το Πρωτοκολλητείο για να εντοπιστεί ο φάκελος.