SIGNUP
  LOGIN

Δεν χρειάζεταιη φυσική παρουσία των Δικηγόρων / Διαδίκων στις πιο κάτω υποθέσεις:

 

Αρ. Αγωγής 1632/14, Λάρνακας – Το αίτημα για αναβολή εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 3.2.2021, ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία.

 

Αρ. Αγωγής 2822/14, Λάρνακας – Το αίτημα για αναβολή εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 2.3.2021, ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία αλλά όχι σε βάρος εναγόντων.

 

Αρ. Αγωγής 375/17, Λάρνακας – Το αίτημα για αναβολή εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 6.10.2021, ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία αλλά όχι σε βάρος εναγομένων.

 

Αρ. Αγωγής 828/18, Λάρνακας (Κλήσεις Οδηγιών ημ.9.6.2020 και 14.5.2020) –  Εκ συμφώνου εκδίδεται Διάταγμα Αποκάλυψης Εγγράφων, εκατέρωθεν. Τα μέρη να συμμορφωθούν μέχρι τις 22.3.2021, που η αγωγή παραμένει για ΟΔΗΓΙΕΣ. Έξοδα στην πορεία.

 

Αρ. Αγωγής 1610/19, Λάρνακας (Αίτηση ημ.14.2.2020 για απόφαση στην Ανταπαίτηση) – Το αίτημα των εναγόντων γίνεται αποδεκτό. Παραμένει για ΑΠΟΔΕΙΞΗ όσον αφορά την Ανταπαίτηση στις 30.11.2020, εκτός εάν καταχωρηθεί Ε/Υ στην Ανταπαίτηση, τέσσερις ημέρες προηγουμένως. Έξοδα στην πορεία της αίτησης.

 

Αρ. Αγωγής 1404/20, Λάρνακας (Αίτηση ημ.28.9.2020 για επίδοση εκτός δικαιοδοσίας)– Η Αίτηση εγκρίνεται ως οι παράγραφοι Α, Β και Δ. Η Επίδοση να γίνει βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Εμφάνιση να καταχωρηθεί εντός 60 ημερών από της επίδοσης. Έξοδα της αίτησης στην πορεία της αγωγής.

 

Αρ. Αγωγής 1406/20, Λάρνακας (Αίτηση ημ.28.9.2020 για επίδοση εκτός δικαιοδοσίας)– Η Αίτηση εγκρίνεται ως οι παράγραφοι Α, Β και Δ. Η Επίδοση να γίνει βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Εμφάνιση να καταχωρηθεί εντός 60 ημερών από της επίδοσης. Έξοδα της αίτησης στην πορεία της αγωγής.

 

Αρ. Αγωγής 606/15, Αμμοχώστου–  Το αίτημα για αναβολή της ακρόασης εγκρίνεται. Επαναορίζεται για ΑΚΡΟΑΣΗ στις 31.3.2021, ώρα 10.30. Καμιά διαταγή για έξοδα.

 

Αρ. Αγωγής 745/16, ΑμμοχώστουΗ ΑΚΡΟΑΣΗ της αγωγής αναβάλλεται για τις 11.6.2021, ώρα 10.30π.μ. Έξοδα στην πορεία.

 

Αρ. Αγωγής 359/19, Αμμοχώστου (Αίτηση ημ.21.9.2020)– Η Αίτηση απορρίπτεται. Έχει ήδη δοθεί άδεια για επίδοση εκτός δικαιοδοσίας (σε σχέση με την εναγόμενη 2) από τις 16.9.2020. και (Αίτηση ημ.7.8.2020 για ανανέωση Κλητηρίου Εντάλματος)Η Αίτηση εγκρίνεται. Το Κλητήριο Ένταλμα ανανεώνεται για περίοδο 6 (έξι) μηνών από την λήξη του (23.8.2020). Καμιά διαταγή για έξοδα.

 

Οι δικηγόροι θα πρέπει να εμφανιστούνενώπιον του Δικαστηρίου.

στις πιο κάτω υποθέσεις:

 

Επ. Δικαστ. Λάρνακας:

Αρ. Αγ. 1219/13, ώρα 10.30π.μ. (Ακρ.)

Αρ. Αγ. 4951/13, ώρα 10.30π.μ.

Αρ. Αγ. 4254/12, ώρα 09.00 (Αγορ.)

 

Σημείωση:

Όλοι οι δικηγόροι προτρέπονται να στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς το Δικαστήριο, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προηγουμένως, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα της 11:00π.μ. της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, με κοινοποίηση στους αντιδίκους, ζητώντας οδηγίες για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης, ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα από το Δικαστήριο για διεκπεραίωση των υποθέσεων χωρίς την φυσική παρουσία των δικηγόρων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα καθίσταται απαραίτητη η φυσική τους παρουσία.

 

Σημειώστε ότι:

Στο Θέμα θα πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα:

  1. ο ΑΡΙΘΜΟΣ της υπόθεσης,
  2. η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ που είναι ορισμένη η υπόθεση, και
  3. η ΕΠΑΡΧΙΑ του εκδικάζοντος Δικαστηρίου.

 

π.χ.Αρ. Αγ. ΧΧΧΧ , ορισμένη ΧΧΧΧ, Επ.Δικαστ. Λάρνακας / Αμμοχώστου).

 

Σε αντίθετη περίπτωση (και ειδικότερα όταν δεν αναφέρεται καν ο αριθμός της υπόθεσης), εκ των πραγμάτων δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

 

Σημ.Υποθέσεις που είναι ορισμένες στην πιο πάνω ημερομηνία αλλά δεν περιλαμβάνονται ανωτέρω,

             τότε οι συνήγοροι να ενημερώνονται από το αρμόδιο Πρωτοκολλητείο, καθότι πιθανότατα, είτε η υπόθεση δεν ετέθη ενώπιον του Δικαστηρίου έγκαιρα, είτε δεν ανευρέθηκε ο φάκελος.