SIGNUP
  LOGIN

E140/18

Η υπόθεση επαναορίζεται για ακρόαση στις 21/10/2021 στις 11.00 π.μ.

Να ακολουθηθούν οι οδηγίες του Δικαστηρίου ως προς την παρουσίαση μαρτυρίας. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

Ε100/20

Αίτηση ημ. 11/5/2021

Δεν έχω ικανοποιηθεί.  Να καταχωρηθεί Ένορκη Δήλωση από τον ίδιο τον ιδιώτη επιδότη ο οποίος να ορκιστεί θετικά ότι το πρόσωπο το οποίο βρίσκεται μέσα στο αναφερόμενο υποστατικό είναι η Καθ’ ης η αίτηση 1.

Η υπόθεση ορίζεται στις 6/7/201 στις 9.00 πμ.

Συμπληρωματική Ένορκη Δήλωση να καταχωρηθεί μέχρι 2/7/2021.

 

Ε61/21

Αίτηση για απόφαση ημ. 25/5/2021

Εκδόθηκε απόφαση.

 

Κ19/19

Εκδίδεται διάταγμα εκατέρωθεν για την αποκάλυψη όλων των σχετικών με την παρούσα υπόθεση εγγράφων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή και/ή φύλαξη και/ή έλεγχο των διαδίκων. Ένορκες δηλώσεις αποκάλυψης να καταχωρηθούν μέχρι 30/9/2021 και αντίγραφα των αποκαλυφθέντων εγγράφων να επισυναφθούν σε αυτές και να ανταλλαχθούν μεταξύ των διαδίκων. 

      

Δίδονται οδηγίες στη Λειτουργό να ετοιμάσει γραπτή έκθεση σε σχέση με το δίκαιο ενοίκιο το υποστατικού.

Η υπόθεση ορίζεται για οδηγίες στις 6/10/2021 στις 9.00 π.μ.

Έξοδα στην πορεία.

 

Κ*12/21

Μονομερής αίτηση ημ. 1/6/2021

Τόσο η ενδιάμεση αίτηση όσο και η κυρίως αίτηση αμφότερες απορρίπτονται δίχως οποιαδήποτε διαταγή για έξοδα και  άνευ βλάβης των δικαιωμάτων των Αιτητών.

 

 

(Υπ.)  …….…………………….

                                                                                           Γ. Παγιάσης, Πρόεδρος