SIGNUP
  LOGIN

E47/17

Toαίτημα αναβολής εγκρίνεται. Να γίνουν τα δέοντα για την ολοκλήρωση της εξώδικης διευθέτησης.  Ορίζεται στις 25/11/2020 για οδηγίες καθώς και στις 21/01/2020, ώρα 11:00 για ακρόαση. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

Ε59/17

Δεν έχει τοποθετηθεί εντός του φακέλου η επίδοση της αίτησης ημερομηνίας 29/07/2020. Η Αίτηση παραμένει για επίδοση στις 27/11/2020, ώρα 9:00.  

 

Κ20/18

Ο χρόνος καταχώρησης της έγγραφης μαρτυρίας Καθ’ ων παρατείνεται, για τελευταία φορά, για 30 μέρες από σήμερα. Η υπόθεση ορίζεται για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις στις  19/01/2021 ώρα 11:00. Έξοδα στην πορεία όχι εναντίον Αιτήτριας.

 

Κ50/2019 

Ορίζεται με σκοπό την εξώδικη διευθέτησή της,  στις 10/11/2020 ώρα 11:00.  Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, να είναι παρόντες οι δικηγόροι που χειρίζονται την υπόθεση για να τοποθετηθούν για το κατά πόσο η αίτηση κατέστη άνευ αντικειμένου καθώς και ως προς τα έξοδα. Έξοδα στην πορεία.

 

Ε186/19

Άδεια δίδεται. Η Κυρίως Αίτηση απορρίπτεται άνευ βλάβης δικαιωμάτων. Καμία διαταγή για έξοδα.

 

Ε195/19

Αίτηση μηνιαίων δόσεων ημερ. 05/06/2020.

Ορίζεται για ακρόαση στις 10/12/2020 ώρα 11:00. Εντός 45 ημερών να καταχωρηθούν συμπληρωματικές ένορκες δηλώσεις από τους Καθ’ ων στις οποίες να επισυνάπτονται όλες οι σχετικές αποδείξεις για τα έσοδα και έξοδά τους. Το ένταλμα σύλληψης ακυρώνεται. Ο Δικηγόρος των Καθ’ ων αναλαμβάνει να παρουσιάσει τους πελάτες του την επόμενη φορά.   Έξοδα στην πορεία.

 

Ε36/20

Μονομερής Αίτηση για απόφαση ημ. 24.7.20

Δεδομένου ότι έχει καταχωρηθεί Απάντηση και Ανταπαίτηση στις 28/07/2020, η αίτηση για απόφαση (που ήταν ορισμένη για πρώτη φορά στις 22/09/20), απορρίπτεται με έξοδα εναντίον της Καθ’ ης, πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας. Υπάρχει αναλυτικό πρακτικό.

Μονομερής Αίτηση ημ. 5.8.20 για παράταση του χρόνου καταχώρησης Ανταπάντησης.

Εκδίδεται το ακόλουθο διάταγμα: Ο χρόνος καταχώρησης Ανταπάντησης, (ως επίσης για καταχώρηση Απάντησης στην Ανταπαίτηση), παρατείνεται για 14 μέρες από σήμερα.

Καμία διαταγή για έξοδα.