SIGNUP
  LOGIN

Στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού-covid19 και σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 04/02/2021 η οποία ρυθμίζει την λειτουργία των Δικαστηρίων, οι ακόλουθες υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες ενώπιον μου την 09/03/2021 έχουν προγραμματιστεί ως ακολούθως:

 

Το Δικαστήριο θα επιληφθεί των πιο κάτω υποθέσεων την 09/03/2021 στην παρουσία των συνηγόρων των διαδίκων:

 

 • Αρ. Αγωγής 1024/2018

 

 • Αρ. Αγωγής 2294/2011

 

Αναφορικά με τις ως άνω υποθέσεις σε περίπτωση που οι συνήγοροι επιθυμούν να προωθήσουν οποιοδήποτε αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακαλούνται όπως το πράξουν μέχρι την 08/03/2021 ούτως ώστε να αποφευχθεί η φυσική τους παρουσία στο Δικαστήριο την 09/03/2021.

 

 • Αρ. Αγωγής 2152/2014: Για Ακρόαση

 

Υποθέσεις που  έγιναν στην απουσία των συνηγόρων των διαδίκων:

 

 • Ειδ. Πτώχευσης 2/2021:

(Αιτ. Ημερ. 15/02/2021)

 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 22/04/2021 και ώρα 09:00.  Ένσταση να καταχωρηθεί τουλάχιστον 2 καθαρές ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία της αίτησης.

 • Αρ. Αγωγής 1034/2020:

(Αίτηση Ημερ. 13/10/2020)

 

Ορίζεται για Απόδειξη στις 18/05/2021 εκτός αν καταχωρηθεί υπεράσπιση 4 καθαρές ημέρες προηγουμένως.  Έξοδα στην πορεία της αίτηση.

 

 

 • Αρ. Αγωγής 454/2019:

(Αιτ. Ημερ. 26/11/2020)

 

Παραμένει για Οδηγίες στις 10/05/2021 και ώρα 09:00 π.μ. με οδηγίες όπως η  ένσταση να καταχωρηθεί μέχρι τις 05/05/2021.  Τα έξοδα παραμένουν στην πορεία, σε καμία όμως περίπτωση εναντίον των Αιτητών.

 

 • Αρ. Αγωγής 1080/2019:

(Κλήση για Οδηγίες ημερ. 16/07/2020)

 

Ορίζεται για Οδηγίες στις 21/05/2021.  Η προθεσμία καταχώρισης Ένορκης Δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων και ανταλλαγής των εν λόγω εγγράφων εκ μέρους αμφοτέρων των διαδίκων παρατείνεται για περίοδο 60 ημερών από σήμερα.   Καμία διαταγή για έξοδα.

 

 

 • Αρ. Αγωγής 822/2020:

(Αίτηση Ημερ. 14/10/2020)

 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα εις βάρος των Εναγόμενων ως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας.

 

 

 

 • Αρ. Αγωγής 84/2020:

(Αίτηση Ημερ. 09/10/2020)

 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα εις βάρος του Εναγόμενου 1 ως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας.

 

 • Αρ. Αγωγής 1172/2018:

(Αίτηση Ημερ. 14/10/2020)

 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα εις βάρος των Εναγόμενων ως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας.

 

 • Αρ. Αγωγής 1018/2019:

(Αίτηση Ημερ. 14/10/2020)

 

Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα εις βάρος του Εναγόμενου ως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο πληρωτέα στο τέλος της διαδικασίας.

 

 

 • Αρ. Αγωγής 1058/2019:

(Κλήση για Οδηγίες ημερ. 06/03/2020)

 

Oρίζεται για Ακρόαση στις 19/11/2021 και ώρα 11:00 π.μ.  Οι χρόνοι οι οποίοι θα διατεθούν για την κυρίως εξέταση, αντεξέταση και επανεξέταση εκάστου μάρτυρα θα είναι 15’, 60’ και 10’ λεπτά αντίστοιχα εκτός αν εγκριθεί παράταση από το Δικαστήριο.  Νοείται ότι ο κάθε μάρτυρας θα παρουσιάσει γραπτή δήλωση ως μέρος της κυρίως εξέτασής του.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

 

 • Αρ. Αγωγής 2404/2014:

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 24/09/2021και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία, σε καμία όμως περίπτωση εναντίον των Εναγόμενων.  

 

 • Αρ. Αγωγής 682/2016:

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 04/11/2021και ώρα 11:00 π.μ.  Καμία διαταγή για έξοδα.

 

 • Αρ. Αγωγής 938/2017:

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 18/11/2021και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 • Αρ. Αγωγής 480/2018:

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 14/12/2021και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 • Αρ. Αγωγής 816/2018:

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 13/12/2021και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 • Αρ. Αγωγής 2834/2015:

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 18/10/2021και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 • Αρ. Αγωγής 646/2017:

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 17/11/2021και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 • Αρ. Αγωγής 682/2017:

 

Επαναορίζεται για Ακρόαση στις 16/11/2021και ώρα 11:00 π.μ.  Έξοδα στην πορεία. 

 

 

Οι μηνιαίες δόσεις που αναβάλλονται είναι αυτές στις οποίες υπάρχει εμφάνιση από δικηγόρους εκ μέρους των Καθ’ ων η Αίτηση και θεωρείται δεδομένο ότι οι συνήγοροι των Καθ’ ων η Αίτηση θα ενημερώνουν τους πελάτες τους για τη νέα ημερομηνία ορισμού ούτως ώστε την επόμενη φορά αυτοί να είναι παρόντες στο Δικαστήριο εάν και εφόσον οι περιστάσεις το επιτρέπουν. 

 

Υποθέσεις που δεν αναφέρονται ανωτέρω δεν έχουν τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου. Σε περίπτωση που στο μεσοδιάστημα τεθούν οποιεσδήποτε άλλες υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου θα δημοσιευθεί Συμπληρωματικό Πινάκιο.