SIGNUP
  LOGIN

Οι υποθέσεις οι οποίες είναι ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της Ρ. Λιμνατίτου, Π.Ε.Δ. στις  5.3.2021, ορίζονται ως ακολούθως:

 

 • 941/04(αίτηση 29.1.21) ορίζεται για οδηγίες 11.5.2021.  Μέχρι τότε εάν πρόθεση των Αιτητών είναι να καταχωρήσουν αίτηση για αντεξέταση και συμπληρωματική ένορκη δήλωση, να τις καταχωρήσουν και να οριστούν στην ημερομηνία αυτή.
 • 532/14  Εκδίδεται απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον των Εναγομένων 1 και 2 όπως οι παράγραφοι Α έως Ο του πρακτικού Τεκμήριο Α.  Εκδίδεται επίσης απόφαση υπέρ των Εναγόντων και εναντίον των Εναγομένων 3 όπως οι παράγραφοι Α έως Ξ του πρακτικού Τεκμήριο Β.
 • 1078/15ορίζεται για ακρόαση 3.12.2021 ώρα 10:30π.μ.  Καμιά διαταγή για έξοδα.
 • 1334/17ορίζεται για οδηγίες 11.5.2021.  Μέχρι τότε να γίνει ανταλλαγή των εγγράφων τα οποία έχουν αποκαλυφθεί με τις ένορκες δηλώσεις των διαδίκων.
 • 194/18(αίτηση 25.6.20)  Η αγωγή απορρίπτεται με έξοδα εναντίον των Εναγόντων και υπέρ των Εναγομένων όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή.
 • ΠΣΑ Αρ. 62/20(αίτηση 26.2.21)  Εκδίδεται διάταγμα όπως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης.
 • ΠΣΑ Αρ. 63/20 (αίτηση 26.2.21)  Εκδίδεται διάταγμα όπως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης.
 • 82/20(5.10.20) Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Εναγόντων-Αιτητών και εναντίον των Εναγομένων 1, 3 και 4 όπως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή στο τέλος της δίκης.
 • 432/20(αίτηση 8.7.20) Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών.
 • 433/20(αίτηση 8.7.20)  Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των Αιτητών.
 • 1164/20(αίτηση 12.2.21)  ορίζεται για οδηγίες 10.5.2021.  Μέχρι τότε να καταχωρηθεί Έκθεση Υπεράσπισης.
 • ΠΣΑ Αρ. 10/21Εκδίδεται διάταγμα όπως η παράγραφος Α της αίτησης.
 • ΠΣΑ Αρ. 12/21  Εκδίδεται διάταγμα όπως η αίτηση.