SIGNUP
  LOGIN

Αρ. Αγωγής 472/2014

 

Ενόψει του λόγου που προβάλλεται για αναβολή της ακρόασης κρίνεται δικαιολογημένο και εγκρίνεται. Η Αγωγή παραμένει για Ακρόαση στις 19/06/2023 και ώρα 11:00 π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αγωγής 3/2023

 

Η Αγωγή ορίζεται για τελευταία φορά στις 18/09/2023 και ώρα 9:00 π.μ. για οδηγίες με σκοπό την επίτευξη συμβιβασμού. Σε περίπτωση που τα μέρη δεν θα είναι έτοιμα να δηλώσουν απόφαση να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για να δηλώσουν μάρτυρες. Τα έξοδα παραμένουν στην πορεία.

Αρ. Αγωγής 453/2018

 

Η Αγωγή ορίζεται στις 05/07/2023 και ώρα 9:00 π.μ. για οδηγίες με σκοπό την επίτευξη συμβιβασμού. Σε περίπτωση που τα μέρη δεν θα είναι έτοιμα να δηλώσουν απόφαση να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου για να δηλώσουν μάρτυρες. Τα έξοδα παραμένουν στην πορεία.

Αγωγή Αρ.: 852/2021

(Κλήση για Οδηγίες ημερ. 11/04/23)

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 18/10/2023 και ώρα 09:00 π.μ. Λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις και τα αιτήματα σύμφωνα με το Παράρτημα του Τύπου 25 ως καταχωρήθηκε από μέρους των Εναγόντων και Εναγομένων εκδίδονται εκ συμφώνου Διατάγματα/Οδηγίες ως ακολούθως:

1.Οι Ενάγοντες και οι Εναγόμενοι να αποκαλύψουν ενόρκως όλα τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν στην κατοχή ή έλεγχο τους που σχετίζονται με τα επίδικα θέματα και θα παρουσιάσουν στη δική εντός 60 ημερών από σήμερα και εντός περαιτέρω 30 ημερών από την καταχώριση της ένορκης αποκάλυψης εγγράφων, να παραδώσουν ο ένας στον άλλον αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων.

Έξοδα στην πορεία.

Αγωγή Αρ.: 853/2021

(Κλήση για Οδηγίες ημερ. 11/04/23)

Η Αγωγή ορίζεται για Οδηγίες στις 18/10/2023 και ώρα 09:00 π.μ. Λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις και τα αιτήματα σύμφωνα με το Παράρτημα του Τύπου 25 ως καταχωρήθηκε από μέρους των Εναγόντων και Εναγομένων 1 και 3 εκδίδονται εκ συμφώνου Διατάγματα/Οδηγίες ως ακολούθως:

1.Οι Ενάγοντες και οι Εναγόμενοι 1 και 3 να αποκαλύψουν ενόρκως όλα τα έγγραφα τα οποία είναι ή ήταν στην κατοχή ή έλεγχο τους που σχετίζονται με τα επίδικα θέματα και θα παρουσιάσουν στη δική εντός 60 ημερών από σήμερα και εντός περαιτέρω 30 ημερών από την καταχώριση της ένορκης αποκάλυψης εγγράφων, να παραδώσουν ο ένας στον άλλον αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων.

2. Οι Ενάγοντες να προχωρήσουν με τα απαιτούμενα διατάγματα εναντίον της Εναγόμενης 2 ως οι θεσμοί.

Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Διαχείρισης 13/2020:

Η Διαχείριση ορίζεται εκ νέου για Έλεγχο στις 13/12/2023 ώρα 9:00π.μ. Τελικοί λογαριασμοί να κατατεθούν τουλάχιστον 3 μέρες προηγουμένως. Σε περίπτωση που οι τελικοί λογαριασμοί κατατεθούν και εγκριθούν από τον Πρωτοκολλητή, η παρούσα Αίτηση Διαχείρισης να τεθεί εκτός Πινακίου διαφορετικά να καταχωρηθούν νέοι ενδιάμεσοι λογαριασμοί εντός της προθεσμίας.

Αγωγή Αρ.: 1110/2020

Η Αγωγή παραμένει για Οδηγίες στις 18/10/2023 και ώρα 09:00 π.μ. Έξοδα στην πορεία αλλά σε καμία περίπτωση εναντίον των Εναγόντων και των Εναγομένων 3 και 4.

Αρ. Αγωγής: 393/2018

 

Η Αγωγή αναβάλλεται και επαναορίζεται για Ακρόαση στις 07/12/2023 και ώρα 11:00π.μ. Η Ακρόαση θα διεξαχθεί με προφορική μαρτυρία ως ακολούθως:

Τυχόν προφορικές εισαγωγικές αγορεύσεις θα διαρκέσουν 15 λεπτά για εκάστη πλευρά. Τυχόν γραπτή δήλωση εκάστου μάρτυρα εκ μέρους κάθε διαδίκου, θα αποσταλεί σε κάθε αντίδικο μέρος τουλάχιστον 2 καθαρές ημέρες προηγουμένως προτού καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου. Δέσμη εγγράφων εκ μέρους των Εναγόντων να καταχωρηθεί εντός της προθεσμίας του νέου Διαδικαστικού Κανονισμού.   Η ακρόαση της υπόθεσης και η σειρά προσαγωγής μαρτυρίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της Δ.33 ΘΘ. 7,8,9. Οι χρόνοι οι οποίοι θα διατεθούν για την Κυρίως Εξέταση, την Αντεξέταση και την Επανεξέταση εκάστου μάρτυρα θα είναι 15 λεπτά, 60 λεπτά και 10 λεπτά αντίστοιχα εκτός εάν εγκριθεί παράταση από το Δικαστήριο ενασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής: 822/2017

 

Η Αγωγή ορίζεται για Ακρόαση στις 22/11/2023 και ώρα 11:00π.μ. Λαμβανομένων υπόψη των αναφορών των δικηγόρων των διαδίκων μερών:

Τυχόν προφορικές εισαγωγικές αγορεύσεις θα διαρκέσουν 15 λεπτά για εκάστη πλευρά. Τυχόν γραπτή δήλωση εκάστου μάρτυρα εκ μέρους κάθε διαδίκου, θα αποσταλεί σε κάθε αντίδικο μέρος τουλάχιστον 2 καθαρές ημέρες προηγουμένως προτού καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου. Δέσμη εγγράφων εκ μέρους των Εναγόντων να καταχωρηθεί εντός της προθεσμίας του νέου Διαδικαστικού Κανονισμού.   Η ακρόαση της υπόθεσης και η σειρά προσαγωγής μαρτυρίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της Δ.33 ΘΘ. 7,8,9. Οι χρόνοι οι οποίοι θα διατεθούν για την Κυρίως Εξέταση, την Αντεξέταση και την Επανεξέταση εκάστου μάρτυρα θα είναι 15 λεπτά, 60 λεπτά και 10 λεπτά αντίστοιχα εκτός εάν εγκριθεί παράταση από το Δικαστήριο ενασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια. Έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής: 441/2017

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δικαστηρίου προηγούνται αρχαιότερες οι οποίες υπέχουν προτεραιότητας της παρούσης. Η Αγωγή αναβάλλεται και επαναορίζεται για Ακρόαση στις 28/11/2023 και ώρα 11:00π.μ.

Λαμβανομένων υπόψη των αναφορών των δικηγόρων των διαδίκων μερών:

Τυχόν προφορικές εισαγωγικές αγορεύσεις θα διαρκέσουν 15 λεπτά για εκάστη πλευρά. Τυχόν γραπτή δήλωση εκάστου μάρτυρα εκ μέρους κάθε διαδίκου, θα αποσταλεί σε κάθε αντίδικο μέρος τουλάχιστον 2 καθαρές ημέρες προηγουμένως προτού καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου. Δέσμη εγγράφων εκ μέρους των Εναγόντων να καταχωρηθεί εντός της προθεσμίας του νέου Διαδικαστικού Κανονισμού.   Η ακρόαση της υπόθεσης και η σειρά προσαγωγής μαρτυρίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της Δ.33 ΘΘ. 7,8,9. Οι χρόνοι οι οποίοι θα διατεθούν για την Κυρίως Εξέταση, την Αντεξέταση και την Επανεξέταση εκάστου μάρτυρα θα είναι 15 λεπτά, 60 λεπτά και 10 λεπτά αντίστοιχα εκτός εάν εγκριθεί παράταση από το Δικαστήριο ενασκώντας τη διακριτική του ευχέρεια. Έξοδα στην πορεία.