SIGNUP
  LOGIN

Α/α

ΥΠΟΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

 

 

 

1.     

MENTAL 1/2005

Για τις Αιτήτριες: Τιμοθέου (κα) για Β. Ομήρου με Μ. Τσολιά

Αίτηση ημερομηνίας 22.11.2022 για άδεια πώλησης ακίνητης περιουσίας

Μέχρι στιγμής, δεν έχει προσκομιστεί η εκτίμηση, βάσει της οποίας το Δικαστήριο να μπορεί να καθορίσει την επιφυλαχθείσα τιμή. Η αίτηση παραμένει για εξέταση την 30.11.2023 ώρα 08:30, τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωριστεί το αργότερο 5 ημέρες προηγουμένως. Η διαχείριση παραμένει την ίδια ημερομηνία για έλεγχο.

2.     

ΓΕΝ. ΑΙΤ. 319/2013

Για Αιτήτρια: ΤΜ Παπαϊσιδώρου (κα) για Ομήρου & Ομήρου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 08.05.2023 για ανανέωση ΜΕΜΟ

Εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης. Καμία διαταγή για έξοδα.

3.     

ΑΓΩΓΗ 3641/2013

Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 27.04.2021

Για Αιτητή Α. Χουβαρτάς, για Καθ’ ου η αίτηση: Η. Ηλιάδης, Γ. Ηλιάδης

Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 19.09.2023 ώρα 10:30. Καμία διαταγή για έξοδα.

Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 20.09.2022

Για Αιτητή: Η. Ηλιάδης, Γ. Ηλιάδης, για Καθ’ ου η αίτηση: Α. Χουβαρτάς

Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 19.09.2023 ώρα 10:30. Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση ενεργοποιείται, να εκτελεστεί μέχρι τότε. Καμία διαταγή για έξοδα.

4.     

ΑΓΩΓΗ 518/2016

Για Ενάγοντες: Α. Κων/νου, για Εναγόμενη: Κ. Μενοίκου (κα) για Αλ. Χρ. Αλεξάνδρου

Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 30.11.2023 ώρα 08:30. Εάν δεν επιτευχθεί εξώδικη διευθέτηση, τότε θα δοθούν οδηγίες ακρόασης, να ελεγχθεί αν το θέμα τελικά θα είναι νομικό περισσότερο. Έξοδα στην πορεία.

5.     

ΑΓΩΓΗ 553/2016

Για Ενάγοντες: Μ. Λιώτης για Τηλέμαχος & Μιλτιάδης Γεωργιάδης ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Ε. Σάββα (κα) για Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Βάσει της αλληλογραφίας (Τεκμ.Α), εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης για το ποσό των €31.434,63, πλέον νόμιμος τόκος από την 11.04.2016 μέχρι εξόφλησης, πλέον για τα έξοδα της αγωγής και της έκδοσης της απόφασης ως έχουν συμφωνηθεί στο ποσό των €4.500,00 περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., πλέον νόμιμος τόκος από την 11.04.2016 μέχρι εξόφλησης.

Θα υπάρχει αναστολή εκτέλεσης της απόφασης που αφορά στο ποσό της απαίτησης (€31.434,63) μέχρι την 31.08.2023. Νοουμένου ότι η Εναγόμενη πληρώσει στην Ενάγουσα το ποσό των €5.200,00 μέχρι ή κατά την 31.08.2023, θα υπάρχει περαιτέρω αναστολή εκτέλεσης της απόφασης μέχρι την 30.09.2023. Νοουμένου ότι η Εναγόμενη πληρώσει στην Ενάγουσα το ποσό των €5.200,00 μέχρι ή κατά την 30.09.2023, θα υπάρχει περαιτέρω αναστολή εκτέλεσης της απόφασης μέχρι την 31.10.2023. Νοουμένου ότι η Εναγόμενη πληρώσει στην Ενάγουσα το ποσό των €5.200,00 μέχρι ή κατά την 31.10.2023, θα υπάρχει περαιτέρω αναστολή εκτέλεσης της απόφασης μέχρι την 30.11.2023. Νοουμένου ότι η Εναγόμενη πληρώσει στην Ενάγουσα το ποσό των €5.200,00 μέχρι ή κατά την 30.11.2023, θα υπάρχει περαιτέρω αναστολή εκτέλεσης της απόφασης μέχρι την 31.12.2023. Νοουμένου ότι πληρωθεί από την Εναγόμενη στην Ενάγουσα το συνολικό ποσό των €26.000,00, τηρουμένου του προαναφερόμενου χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής, τότε ολόκληρο το ποσό της απόφασης για την απαίτηση θα θεωρείται εξοφληθέν (δεν θα οφείλονται ούτε τόκοι).

Θα υπάρχει αναστολή εκτέλεσης της απόφασης που αφορά στο ποσό των εξόδων (€4.500,00) μέχρι την 31.08.2023. Νοουμένου ότι η Εναγόμενη πληρώσει στην Ενάγουσα το ποσό των €2.250,00 μέχρι ή κατά την 31.08.2023, θα υπάρχει περεταίρω αναστολή εκτέλεσης της απόφασης μέχρι την 30.09.2023. Νοουμένου ότι πληρωθεί από την Εναγόμενη στην Ενάγουσα το συνολικό ποσό των €4.500,00, τηρουμένου του προαναφερόμενου χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής, τότε ολόκληρο το ποσό της απόφασης για τα έξοδα θα θεωρείται εξοφληθέν (δεν θα οφείλονται τόκοι).

Νοείται ότι, παράλειψη πληρωμής οποιασδήποτε δόσης, θα καθιστά την απόφαση άμεσα εκτελεστή για τα ποσά που έχουν επιδικαστεί.

(σημ.: ο φάκελος μένει στο Δικαστήριο για τυχόν υπόδειξη διαφοροποιήσεων/διορθώσεων)

6.     

ΑΓΩΓΗ 589/2016

Για Ενάγοντα: Χρήστος Γεωργιάδης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ

Η υπόθεση μένει σε εκκρεμότητα και ο φάκελος μένει στο Δικαστήριο μέχρι αύριο 07.07.2023 ώρα 13:30 (εν αναμονή πληρωμής για να αποσυρθεί).

7.     

ΠΑΡ/ΜΠΗ 9/2017

ΠΑΡ/ΜΠΗ 10/2017

Για Απαιτητές: Η. Ευθυμίου, για Απαλλοτριούσα Αρχή: Σ. Κύρου (κα) για ΓΕ, εκτιμητές: απόντες

Οι συνενωμένες παρ/μπές προγραμματίζονται εκ νέου για Ακρόαση την 17.01.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Οι εκτιμητές να είναι παρόντες, για να μπορέσει το Δικαστήριο να προχωρήσει με τον καθορισμό της καταβλητέας αποζημίωσης. Σε περίπτωση εξώδικης διευθέτησης, να ενημερωθεί το Δικαστήριο, για να διαθέσει τον χρόνο του.

8.     

ΠΑΡ/ΜΠΗ 11/2017

Για Απαιτητή: Α. Πολυδώρου, για Απαλλοτριούσα Αρχή: Σ. Κύρου για ΓΕ

Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ του Απαιτητή και εναντίον της Απαλλοτριούσας Αρχής για το ποσό των €1.120,00, πλέον τόκος προς 9% ετησίως από την 12.07.2013 μέχρι 15.05.2014 και προς 3% ετησίως από την 16.05.2014 μέχρι εξόφλησης, πλέον για τα εκτιμητικά έξοδα που ανέρχονται στο ποσό των €350,00, πλέον Φ.Π.Α., πλέον για τα δικηγορικά έξοφα όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. Το ποσό της απαίτησης να πληρωθεί απευθείας στον Απαιτητή, τα εκτιμητικά έξοδα απευθείας στον εκτιμητή και τα δικηγορικά έξοδα απευθείας στον δικηγόρο του Απαιτητή. Αφού αποπληρωθούν τα ποσά, το επίδικο ακίνητο να εγγραφεί στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημειώνεται κοινή δήλωση πως η παρούσα δεν επηρεάζει την εξέλιξη της παραπομπής 17/2016 Ε.Δ. Πάφου.

9.     

ΑΓΩΓΗ 211/2020

Για Ενάγουσα: Ε & Μ Κωνσταντινίδου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Άντρη Μ. Κυριάκου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 30.11.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

10.  

ΑΓΩΓΗ 305/2020

Για Ενάγουσα: Μαρία Σ. Παπαδημήτρη ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Μιχάλης Βορκάς & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Δεν είναι εφικτό να παραμείνει η υπόθεση την 13.07.2023, ως ζητείται, λόγω απουσίας του Δικαστηρίου. Η αγωγή παραμένει για δήλωση συμβιβασμού την 11.09.2023 ώρα 08:30. Μπορεί να ζητηθεί νωρίτερα, από την 11.08.2022 και μετέπειτα.

11.  

ΑΓΩΓΗ 1277/2020

Για Ενάγουσα: Mantis & Athinodorou LLC, για Εναγόμενους: Γ. Κυριακίδης

Η υπόθεση προγραμματίζεται εκ νέου για Ακρόαση την 27.05.2024 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία. Με τις υφιστάμενες οδηγίες ακρόασης, εκτός εάν διαφοροποιηθούν.

12.  

ΑΓΩΓΗ 43/2021

Για Ενάγοντες: Γιώργος Διογένους & Σία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Μάριος Χαρτσιώτης

Η αγωγή παραμένει για επίτευξη συμβιβασμού & προγραμματισμό την 30.11.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

13.  

ΑΓΩΓΗ 1239/2021

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Χρ. Πέτρου (κα) για Δημητρίου & Δημητρίου ΔΕΠΕ

Αίτηση ημερομηνίας 19.05.2023 για απόφαση ν. 1, 2, 4 λόγω παράλειψης εμφάνισης

Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων 1, 2 και 4, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, ως η παράγραφος 11 (Α) και (Β) της ένορκης δήλωσης, πλέον για τα έξοδα της αγωγής, που καθορίζονται στο ποσό των €1.475,00, πλέον νόμιμος τόκος, πλέον Φ.Π.Α., πλέον €51,00 έξοδα επίδοσης.

14.  

ΑΓΩΓΗ 211/2022

I-JUSTICE

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Κ. Ευαγγέλου (κα) για Δειλινός & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη/Καθ’ ης η αίτηση: Α. Λεωνίδου (κα) για ΓΕ

Αίτηση ημερομηνίας 31.05.2022 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης ΕΥ

Στον φάκελο του Δικαστηρίου δεν υπάρχει καταχωρισμένη ΕΥ της Εναγόμενης, ούτε ένορκη δήλωση απόδειξης. Η αίτηση εκκρεμεί για πάνω από ένα χρόνο. Η αίτηση απορρίπτεται, άνευ βλάβης, με έξοδα υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον της Εναγόμενης, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

15.  

ΑΓΩΓΗ 225/2022

I-JUSTICE

Για Αιτήτρια: Π. Νεοφύτου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Καθ’ ης η αίτηση: παρών ο διευθυντής της Καθ’ ης η αίτηση

Αίτηση έρευνας ημερομηνίας 19.09.2022

Εκδίδεται εκ συμφώνου διάταγμα για πληρωμή του εξ αποφάσεως χρέους με μηνιαίες δόσεις €350,00 η κάθε μία, από την 01.08.2023 και ακολούθως την 1η έως 7η ημέρα κάθε επόμενου μήνα μέχρι εξόφλησης, πλέον για την πληρωμή των εξόδων που ανέρχονται στο ποσό των €190,00, πλέον Φ.Π.Α., πλέον €30,00 έξοδα επίδοσης. Οποιοδήποτε ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί, ακυρώνεται.

16.  

ΕΦΕΣΗ 311/2022

I-JUSTICE

Για Εφεσείουσα: Πανάγος & Πανάγος ΔΕΠΕ, για Εφεσίβλητη 1: καμία εμφάνιση, για Εφεσίβλητη 2: καμία εμφάνιση, για ενδιαφερόμενο μέρος (Κτηματολόγιο): Α. Λεωνίδου (κα) για ΓΕ

Το προσωρινό διάταγμα είχε καταστεί απόλυτο για όλους τους Εφεσίβλητους και δεν απασχολεί. Σήμερα, είναι ορισμένη για Οδηγίες η Έφεση. Δεν υπάρχει καταχωρισμένη ένσταση. Ο χρόνος καταχώρισης της ένστασης του ενδιαφερόμενου μέρους επεκτείνεται μέχρι την 30.10.2023. Η Έφεση παραμένει για εξέταση/οδηγίες την 30.11.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία, όχι εναντίον της Εφεσείουσας.

17.  

ΓΕΝ.ΑΙΤ. 165/2023

I-JUSTICE

Για Αιτήτρια: Α.Χ. Παπαχαραλάμπους

Δεν υπάρχουν δεδομένα στο Δικαστήριο ότι υπάρχει εκτελεστή απόφαση, βάσει της οποίας το Δικαστήριο να μπορεί να ανανεώσει την εγγραφή του ΜΕΜΟ. Δεν υπάρχει επίσης ούτε αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης του ΜΕΜΟ ή ειδοποίηση του Κτηματολογίου ή οτιδήποτε, για να συναχθεί εξ αυτών η ύπαρξη εγγραφής της διαιτητικής απόφασης και η ισχύς της για σκοπούς εκτέλεσης μέχρι σήμερα. Προφορικά, ο κ. Παπαχαραλάμπους ανέφερε πως το Κτηματολόγιο είχε δεχθεί τότε την εγγραφή της διαιτητικής απόφασης χωρίς προηγούμενη εγγραφή της στο Δικαστήριο, ήταν διαδικασία που γίνονταν, και εκκρεμούν ακόμα διαδικασίες για την εγγραφή της, ως προς τις οποίες υπάρχει αντιδικία. Το ζήτημα είναι εάν μπορεί να ανανεωθεί ΜΕΜΟ από το Δικαστήριο σήμερα, όπως κι αν γράφθηκε, χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση ή διαιτητική απόφαση που εγγράφθηκε στο βιβλίο αποφάσεων του Δικαστηρίου, προκειμένου να εκτελείται ως δικαστική απόφαση, προϋπόθεση που υπάρχει με δεδομένο το άρθρο 52(5) Ν.22/1985, εφόσον ο λόγος είναι για μέτρο εκτέλεσης και τη διαδικασία της ανανέωσης διέπουν προϋποθέσεις που αναφέρονται μεταξύ άλλων στην ύπαρξη δικαστικής απόφασης. Η υπόθεση παραμένει για εξέταση/αγορεύσεις αύριο 07.07.2023 ώρα 08:30.

18.  

ΑΓΩΓΗ 173/2023

I-JUSTICE

Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Ν. Μιχαήλ, για Εναγόμενους/Καθ’ ων η αίτηση: Μ. Μιλτιάδου

Αίτηση ημερομηνίας 05.04.2023 για συνοπτική απόφαση

Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση (γραπτές αγορεύσεις) την 30.11.2023 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

Επικοινωνία: Μαρίνα Ραπτοπούλου, τηλ. 26802737, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(για επείγοντα, Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)