SIGNUP
  LOGIN

Οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της κας Ειρ. Δημητρίου-Παναγή, Α.Ε.Δ. στις 7.2.2024, και διεκπεραιώθηκαν στην απουσία των συνηγόρων/διαδίκων, όπως η σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 14.6.2021, και σύμφωνα με τον περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικό Κανονισμό του 2021, ορίζονται ως ακολούθως:

Α/Α Αρ. Υπόθεσης Αποτέλεσμα

1. Αρ. Αγωγής: 284/21 Η ακρόαση αναβάλλεται και επαναορίζεται για τις 23/1/2025 στις 10:00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.

2. Αρ. Συν. Παραπομπών: 36/21, 35/21, 37/21 Η Παραπομπή ορίζεται για ακρόαση στις 23/10/2024 και ώρα 9:00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.

3. Αρ. Αγωγής: 2070/10 Αιτ. ημερ. 10/01/24 Εκδίδεται διάταγμα ως η αίτηση, παράγραφοι Α και Β. Καμία διαταγή για έξοδα.

4. Αρ. Αγωγής: 1262/21 Όλοι οι διάδικοι να καταχωρήσουν εντός περιόδου 60 ημερών από σήμερα ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων και σύνοψη μαρτυρίας αυτών, Η αγωγή ορίζεται για οδηγίες στις 11/4/2024 και ώρα 9:00π.μ. με σκοπό να δοθούν οδηγίες για τα χρονοδιαγράμματα της ακροαματικής διαδικασίας. Τα έξοδα στην πορεία.

5. Αρ. Γεν Αίτησης: Αγωγής: 966/21 Αίτηση ημερ. 8/11/22 Η αίτηση απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των αιτητών – εναγομένων 1 και 2 και εναντίον των καθ’ ων η αίτηση – εναγόντων ως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο πληρωτέα στο τέλος της αγωγής.

6. Αρ. Αγωγής: 400/16 Η ακρόαση αναβάλλεται και η αγωγή ορίζεται για δήλωση συμβιβασμού ή διαχείριση στις 8/3/23 στις 10:00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.

7. Αρ. Αιτ. Έφεσης: 136/2021 Η αίτηση / έφεση απορρίπτεται ως εξωδίκως διευθετηθείσα. Η κάθε πλευρά να καταβάλει τα δικά της έξοδα και τυχόν προηγούμενες διαταγές για έξοδα ακυρώνονται. Το προσωρινό διάταγμα ημερ. 13.5.2021 παύει να ισχύει. Η δήλωση των συνηγόρων των αιτητών ότι δεν υπάρχει ένσταση στη μεταβίβαση του ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή έχει καταγραφεί.