SIGNUP
  LOGIN

Οι υποθέσεις που είναι ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της κας Ειρ. Δημητρίου-Παναγή, Α.Ε.Δ. στις 20.3.2024, και διεκπεραιώθηκαν στην απουσία των συνηγόρων/διαδίκων, όπως η σχετική ανακοίνωση ημερομηνίας 14.6.2021, και σύμφωνα με τον περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικό Κανονισμό του 2021, ορίζονται ως ακολούθως:

Α/Α Αρ. Υπόθεσης Αποτέλεσμα

1. Αρ. Αίτ. Έφεσης: 12/22 Η Αίτηση Έφεση ορίζεται για επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση 2 και 3 και για οδηγίες στον καθ’ ου η αίτηση 1 στις 23/4/24 και ώρα 9:00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.

2. Αρ. Αιτ. Έφεσης: 20/22 Η Αίτηση Έφεση ορίζεται για επίδοση στους καθ’ ων η αίτηση 2 και 3 και για οδηγίες στον καθ’ ου η αίτηση 1 στις 23/4/24 και ώρα 9:00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.

3. Αρ. Αγωγής: 44/19 Η αγωγή ορίζεται για συμβιβασμό στις 26/4/2024 και ώρα 9:00π.μ. Καμία διαταγή για έξοδα σήμερα.

4. Αρ. Αγωγής: 1204/19 Η ακρόαση αναβάλλεται και επαναορίζεται για τις 25/11/2024 στις 10:00π.μ. Τα έξοδα στην πορεία.

5. Αρ. Αγωγής: 894/17 Η αγωγή εναντίον του εναγόμενου 1 απορρίπτεται ανεπιφύλακτα και χωρίς καμία διαταγή ως προς τα έξοδα. Σε σχέση με την εναγόμενη 2 εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ της ενάγουσας και εναντίον της εναγόμενης 2 για το ποσό των €26.000= ως γενικές και ειδικές αποζημιώσεις πλέον το ποσό των εξόδων εκ €6.950= περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α και των πραγματικών εξόδων.

Περαιτέρω δηλώνεται ότι το ποσό των €25.000 που κατατέθηκε στο Δικαστήριο στις 21/12/18 με την επιταγή με αρ. 00042733 ημερ. 17/12/18 της Eurobank θα αποδεσμευθεί και θα καταβληθεί στο διαχειριστή της περιουσίας της αποβιώσασας ενάγουσας έναντι του ανωτέρω εξ αποφάσεως χρέους και προς τούτο δίνονται σχετικές οδηγίες στον Πρωτοκολλητή. Η ημερ. 22.3.2024 ακυρώνεται.