SIGNUP
  LOGIN

Κατάλογος Αστικών Υποθέσεων κατά την 04.04.2024

Αγωγή αρ. 10/2017

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 19.09.2024 η   ώρα   11.00 π.μ.

Δίδονται οι ακόλουθες οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής της ακρόασης.

1.            Με βάση τα επίδικα θέματα, ο χρόνος εκδίκασης προϋπολογίζεται σε 3 δικασίμους. Κατά την ημερομηνίας της ακρόασης να είναι παρόντες όλοι οι μάρτυρες των Εναγόντων

2.            Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων από οποιαδήποτε πλευρά να καταχωριστεί το αργότερο 10 μέρες πριν από τη δικάσιμο.

3.            Γραπτές δηλώσεις των μαρτύρων των Εναγόντων (με βάση το άρθρο 25 Κεφ. 9) μαζί με τα έγγραφα που θα παρουσιαστούν από κάθε μάρτυρα (εφόσον έχουν τύχει ένορκης αποκάλυψης) να δοθούν στην άλλη πλευρά, το αργότερο 2 μέρες πριν από τη δικάσιμο.

4.            Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει η Δ. 33 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας. Ο χρόνος που διατίθεται για την κυρίως εξέταση κάθε μάρτυρα είναι 15 λεπτά. Ο χρόνος που διατίθεται για την αντεξέταση είναι 60 λεπτά και 10 λεπτά για την επανεξέταση. Νοείται ότι το Δικαστήριο διατηρεί την ευχέρεια να επεκτείνει τα πιο πάνω χρονοδιαγράμματα εάν κριθεί αναγκαίο κατά το στάδιο της ακρόασης.

5.            Να ετοιμαστεί κατάλογος παραδεκτών γεγονότων/εγγράφων τα οποία να δηλωθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Έξοδα στην πορεία.

Αγωγή αρ. 1834/2016

Η αγωγή ορίζεται για ακρόαση στις 28.06.2024 η ώρα 11:00 π.μ.   Έξοδα στην πορεία.

Γενική Αίτηση

αρ. 174/2021

Η αίτηση ημερ. 09/07/2021 αποσύρεται και απορρίπτεται εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση 1 και 2.

Περαιτέρω, εκ συμφώνου εκδίδεται διάταγμα υπέρ του Αιτητή και εναντίον του Καθ’ ου η αίτηση 3, όπως με τυχόν είσπραξη οποιουδήποτε ποσού από την επαλήθευση του χρέους, το ποσό θα διανεμηθεί σε όλους τους εξ’ αποφάσεως πιστωτές, συμπεριλαμβανομένου και του Αιτητή κατά αναλογία.

Τα έξοδα επιδικάζονται υπέρ του Αιτητή και εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση, όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο.

Αρ. Διαχείρισης: 274/18

Η αίτηση ορίζεται για έλεγχο στις 03/07/24 και ώρα 09:00 π.μ.

 

Επικοινωνία: Παρακαλώ τα ηλεκτρονικά μηνύματα να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. σε προσοχή της κυρίας Μαρίας Ιωάννου (τηλ.26-802735), δύο εργάσιμες μέρες πριν την προγραμματισμένη εμφάνιση.