SIGNUP
  LOGIN

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΕΝΩΠΙΟΝ: Χρ. Χατζηγεωργίου, Α.Ε.Δ.

Ημερομηνία: 9 Απριλίου, 2024.

Παρακαλούνται οι δικηγόροι όπως αποστέλλουν έγκαιρα ηλεκτρονικά μηνύματα (το αργότερο μέχρι δύο ημέρες πριν την ημερομηνία ορισμού τους) κατ΄ εφαρμογή του Περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (Ηλεκτρονική Επικοινωνία) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2021.

Αρ. Αγωγής 2983/04 Εκδίδεται το αιτούμενο διάταγμα ως η παράγραφος Α της αίτησης ημερ. 7/3/2024. Το αιτητικό Β απορρίπτεται λόγω του ότι το memo 1018/08 ακυρώθηκε, σύμφωνα με την επιστολή του Κτηματολογίου. Καμία διαταγή για έξοδα.

Αρ. Αγωγής 3541/05 Εκδίδεται διάταγμα ως το παρακλητικό Α της αίτησης ημερ. 29/3/2024. Χωρίς έξοδα.

Αρ. Αγωγής 1029/17 Η αίτηση ημερ. 13/3/2024 παραμένει για αγορεύσεις στις 19/4/2024, ώρα 10:00 π.μ.. Συμπληρωματική ένορκη δήλωση να καταχωρηθεί εντός επτά ημερών από σήμερα. Χωρίς έξοδα.

Αρ. Αγωγής 109/21 Η αίτηση ημερ. 22/1/2024 ορίζεται τελευταία φορά για απόδειξη για τον Εναγόμενο 1 στις 22/5/2024, ώρα 9:00 π.μ.. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί πέντε καθαρές ημέρες προηγουμένως. Τα έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής 683/21 Η αγωγή παραμένει για οδηγίες στις 24/5/2024, ώρα 9:00 π.μ.. Εντός 30 ημερών από σήμερα ο Εναγόμενος να καταχωρήσει ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και μέχρι την ως άνω ημερομηνία να καταχωρηθεί κατάλογος μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας απ΄ όλους τους διαδίκους. Τα έξοδα στην πορεία.

Αρ. Αγωγής 903/21 Η αίτηση ημερ. 25/9/2023 ορίζεται τελευταία φορά για απόδειξη στις 19/4/2024, ώρα 9:00 π.μ.. Υπεράσπιση να καταχωρηθεί τρεις καθαρές ημέρες προηγουμένως. Δεν θα δοθεί άλλη ημερομηνία. Τα έξοδα στην πορεία.

Αρ. Γεν. Αίτ. 471/11 Εκδίδεται διάταγμα ως το παρακλητικό Α της αίτησης ημερ. 29/3/2024. Χωρίς έξοδα.