SIGNUP
  LOGIN

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΡ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Ε.Δ.

ΤΗΝ 15.04.2024

---

Α/α ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1. ΑΓΩΓΗ 1087/2011 Για Αιτήτρια: Α. Πολυδώρου Αίτηση ημερομηνίας 13.03.2024 για άδεια εκτέλεσης Εκδίδεται διάταγμα δια του οποίου δίδεται άδεια εκτέλεσης ως η παράγραφος Α της αίτησης. Αίτηση ημερομηνίας 13.03.2024 για ανανέωση ΜΕΜΟ Η αίτηση παραμένει για επίδοση την 26.04.2024 ώρα 08:30. Να γίνει προσπάθεια να εξασφαλιστεί και η ειδοποίηση του Κτηματολογίου.

2. ΑΓΩΓΗ 2290/2015 Για Ενάγοντα: Χρ. Σιμιλλίδης, για Εναγόμενο 1: Α. Κακογιάννη (κα) με Μ. Θεοδοσίου για Α. Κακογιάννης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο 2: καμία εμφάνιση Δίδεται επιφυλαχθείσα απόφαση. Για τους λόγους που εξηγούνται στο κείμενο της απόφασης Α. Εκδίδεται απόφαση υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον του Εναγόμενου 1 για το ποσό των €692,70 ως ειδικές αποζημιώσεις, πλέον νόμιμος τόκος. Β. Εκδίδεται απόφαση υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον του Εναγόμενου 1 για το ποσό των €800,00 ως γενικές αποζημιώσεις, πλέον νόμιμος τόκος. Γ. Εκδίδεται απόφαση υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον του Εναγόμενου 2 για το ποσό των €6.234,30 ως ειδικές αποζημιώσεις, πλέον νόμιμος τόκος. Δ. Εκδίδεται απόφαση υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον του Εναγόμενου 2 για το ποσό των €7.200,00 ως γενικές αποζημιώσεις, πλέον νόμιμος τόκος.

Ε. Εκδίδεται απόφαση υπέρ του Ενάγοντος και εναντίον του Εναγόμενου 1 για το 10% των εξόδων της αγωγής και εναντίον του Εναγόμενου 2 για το 90% των εξόδων της αγωγής, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο.

3. ΑΓΩΓΗ 2887/2015 Για Ενάγουσα: Γ. Ζυμπουλάκη (κα) με Α. Αθανασίου για Μέρκουρης Τελώνης & Γιολάντα Ζυμπουλάκη Τελώνη ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη 1: καμία εμφάνιση, για Εναγόμενη 2: Κ. Χιταρίδου (κα) με Α. Νοβριάδης Η ακρόαση της αγωγής συνεχίστηκε με την ολοκλήρωση της μαρτυρίας της ΜΕ3, και την παρουσίαση της μαρτυρίας της Ενάγουσας. Η αγωγή ορίστηκε για συνέχιση της ακρόασης την 20.05.2024 και την 22.05.2024 ώρα 10:30 (σημ.: υπάρχει μάρτυρας από εξωτερικό). Έξοδα στην πορεία.

4. ΑΓΩΓΗ 465/2016 Για Ενάγουσα: Π. Μαρίνος, για Εναγόμενο: Ανδρέας Χρ. Δημητριάδης ΔΕΠΕ Η αγωγή δεν προωθείται για εκδίκαση λόγω της ύπαρξης ΠΣΑ. Ομοίως η ανταπαίτηση. Δεν μπορεί να παραμείνει εκκρεμής η υπόθεση, εκτός πινακίου, χωρίς προοπτική εκδίκασης, για αόριστο χρονικό διάστημα, ενόσω εφαρμόζεται το ΠΣΑ, για να διασφαλίσει την περίπτωση που παύσει η πληρωμή του ή ακυρωθεί στο μέλλον. Θα συνιστούσε μια μορφή κατάχρησης της δικαστικής διαδικασίας. Έχοντας υπόψη όσα έχουν αναφερθεί στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, η αγωγή και η ανταπαίτηση απορρίπτονται, χωρίς βλάβη των δικαιωμάτων της Ενάγουσας ή του Εναγόμενου, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων σχετικά με τις εκατέρωθεν απαιτήσεις για δικηγορικά έξοδα.

5. ΑΓΩΓΗ 765/2016 Για Ενάγουσα: Δ. Πελιβανίδης για Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Φ. Χ’Ιωάννου για Α.Κ. Χατζηϊωάννου ΔΕΠΕ Την αγωγή διέπουν κανονισμοί για τις καθυστερήσεις, με βάση τους οποίους θα πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα η εκδίκασή της. Προέκυψε το θέμα με την ιατρική μαρτυρία της πλευράς της Εναγόμενης και δόθηκε η ευκαιρία και ο χρόνος από το Δικαστήριο για να γίνουν ανάλογες ενέργειες, που έχουν δρομολογηθεί, που ήταν αναγκαίες για τη διασφάλιση του δίκαιου της διαδικασίας. Η αγωγή παραμένει για Προγραμματισμό της ακρόασής της την 17.05.2024 ώρα 08:30. Μέχρι τότε, να έχουν ολοκληρωθεί οι εκκρεμότητες, για να μπορέσει η υπόθεση να οριστεί για Ακρόαση. Τυχόν συμπληρωματική ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων, από οποιαδήποτε πλευρά, μπορεί να καταχωριστεί μέχρι τότε. Τυχόν

περιορισμός των επιδίκων θεμάτων, να γίνει μέχρι τότε. Να δοθούν οι διαθέσιμες ημερομηνίες ακρόασης.

6. ΑΓΩΓΗ 477/2017 Για Ενάγουσα: Α. Νεοφύτου (κα) για A. Neophytou & Co LLC, για Εναγόμενο: Μ. Πατσαλίδου (κα), Εναγόμενος: παρών Άδεια δίδεται στη δικηγόρο του Εναγόμενου να αποσυρθεί από την εκπροσώπησή του. Η αγωγή παραμένει για Οδηγίες & Προγραμματισμό της ακρόασής της την 18.06.2024 ώρα 08:30. Το ζήτημα της εκπροσώπησης του Εναγόμενου να έχει επιλυθεί, μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

7. ΑΓΩΓΗ 699/2018 Για Εναγόμενη/Αιτήτρια: Λ. Λάμπρου (κα) για Τηλέμαχος & Μιλτιάδης Γεωργιάδης ΔΕΠΕ, για Ενάγοντες/Καθ’ ων η αίτηση: Ε. Πίτρος για Ευτύχιος Πίτρος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 07.03.2024 για ενδιάμεση θεραπεία και προσωρινά διατάγματα ημερομηνίας 15.03.2024 Η αίτηση ορίζεται για Ακρόαση την 13.05.2024 ώρα 08:30, ένσταση να καταχωριστεί μέχρι και την 26.04.2024. Έξοδα στην πορεία. Το προσωρινό παραμένει σε ισχύ. Η αγωγή παραμένει την ίδια ημέρα για Οδηγίες.

8. ΑΓΩΓΗ 1083/2018 Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Ανδρέας Δημητριάδης & Σία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 05.04.2024 για ανανέωση κλητηρίου για 1, 2 Έχω εξετάσει την αίτηση και τη μαρτυρία που τη συνοδεύει και έχω λάβει υπόψη όσα αναφέρθηκαν στην ηλεκτρονική επικοινωνία. Υπό το φως της νομολογίας, περιλαμβανομένης πρόσφατης νομολογίας (π.χ. Glencore Energy UK Ltd v. Ιακωβίδη, Πολιτική Έφεση Ε210/2018, 27.11.2023, Σταύρου ν. Ηλιάδης, Πολιτική Έφεση Ε261/2015, 28.12.2023), δεν είναι ικανοποιητικά όσα αναφέρθηκαν σχετικά με τις προσπάθειες επίδοσης στους Εναγόμενους, περιλαμβανομένης της δυνατότητας υποκατάστατης επίδοσης. Το κλητήριο ένταλμα έχει εκπνεύσει προ μηνών, κατόπιν επαναλαμβανόμενων ανανεώσεων, ενώ και την υπόθεση διέπουν κανονισμοί για τις καθυστερήσεις. Ο φάκελος μένει στο Δικαστήριο μέχρι την 16.04.2024 ώρα 08:30, να τοποθετηθούν οι δικηγόροι της Ενάγουσας πριν το Δικαστήριο επιληφθεί εκ νέου της υπόθεσης, για σκοπούς ελέγχου της προώθησής της.

9. ΑΓΩΓΗ 919/2019 Για Ενάγουσα: Χρυσαφίνης & Πολυβίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενη: Κώστας Μελάς & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Λόγω μη πρόσβασης στην ηλεκτρονική επικοινωνία, το Δικαστήριο θα επιληφθεί της υπόθεσης την 16.04.2024 ώρα 08:30.

10. ΑΓΩΓΗ 95/2021 Για Ενάγοντες/Αιτητές: Θεοδωρίδης, Γεωργίου, Ιακώβου & Σία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 05.04.2024 για απόφαση ν. 1. 2 λόγω μη εμφάνισης Η αίτηση ορίζεται για Απόδειξη (της επίδοσης και της απαίτησης) την 18.05.2024 ώρα 08:30. Η ένορκη δήλωση απόδειξης να καταχωριστεί το αργότερο 2 ημέρες προηγουμένως.

11. ΠΑΡ/ΜΠΗ 23/2022 IJ ΠΑΡ/ΜΠΗ 24/2022 IJ Για Απαιτήτριες: Πολυδώρου (κα), Π. Μαρίνος, για Απαλλοτριούσα Αρχή: Στ. Ερωτοκρίτου για ΓΕ Ενόψει της δήλωσης των συνηγόρων ότι έχει επέλθει εξώδικη διευθέτηση, εκδίδεται διάταγμα αποσυνένωσης των δύο υποθέσεων.

12. ΠΑΡ/ΜΠΗ 23/2022 IJ Για Απαιτήτρια: Πολυδώρου (κα), Π. Μαρίνος, για Απαλλοτριούσα Αρχή: Στ. Ερωτοκρίτου για ΓΕ Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ της Απαιτήτριας και εναντίον της Απαλλοτριούσας Αρχής, για το ποσό των €24.000,00, πλέον τόκος προς 3% ετησίως από την 10.05.2019 μέχρι εξόφλησης, πλέον για τα εκτιμητικά έξοδα που ανέρχονται στο ποσό των €1.000,00, πλέον Φ.Π.Α., με νόμιμο τόκο από σήμερα (15.04.2024), πλέον για τα δικηγορικά έξοδα, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο, με νόμιμο τόκο ετησίως από σήμερα (15.04.2024), υποκείμενα σε Φ.Π.Α.. Με την πληρωμή όλων των πιο πάνω αναφερόμενων ποσών, το απαλλοτριωθέν μέρος του ακινήτου να εγγραφεί στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας ελεύθερο εμπραγμάτων βαρών. Το ποσό της απαίτησης να πληρωθεί απευθείας στην Απαιτήτρια, το ποσό των εκτιμητικών εξόδων να πληρωθεί απευθείας στον εκτιμητή της Απαιτήτριας, και το ποσό των δικηγορικών εξόδων να πληρωθεί απευθείας στον δικηγόρο της Απαιτήτριας Παύλο Μαρίνο.

13. ΠΑΡ/ΜΠΗ 24/2022 IJ Για Απαιτήτρια: Πολυδώρου (κα), Π. Μαρίνος, για Απαλλοτριούσα Αρχή: Στ. Ερωτοκρίτου (κα) για ΓΕ

Εκδίδεται εκ συμφώνου απόφαση υπέρ της Απαιτήτριας και εναντίον της Απαλλοτριούσας Αρχής, για το ποσό των €24.000,00, πλέον τόκος προς 3% ετησίως από την 10.05.2019 μέχρι εξόφλησης, πλέον για τα εκτιμητικά έξοδα που ανέρχονται στο ποσό των €400,00, πλέον Φ.Π.Α., με νόμιμο τόκο από σήμερα (15.04.2024), πλέον για τα δικηγορικά έξοδα, όπως υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο, με νόμιμο τόκο ετησίως από σήμερα (15.04.2024), υποκείμενα σε Φ.Π.Α.. Με την πληρωμή όλων των πιο πάνω αναφερόμενων ποσών, το απαλλοτριωθέν μέρος του ακινήτου να εγγραφεί στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας ελεύθερο εμπραγμάτων βαρών. Το ποσό της απαίτησης να πληρωθεί απευθείας στην Απαιτήτρια, το ποσό των εκτιμητικών εξόδων να πληρωθεί απευθείας στον εκτιμητή της Απαιτήτριας, και το ποσό των δικηγορικών εξόδων να πληρωθεί απευθείας στον δικηγόρο της Απαιτήτριας Ανδρέα Πολυδώρου.

14. ΑΓΩΓΗ 263/2022 IJ Για Ενάγουσα: A. Neophytou& Co LLC, για Εναγόμενη: Ι. Κουκούνη (κα) Η Εναγόμενη, εντός περαιτέρω 30 ημερών από σήμερα, να προβεί στην καταχώριση ένορκης δήλωσης αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δοθούν στην άλλη πλευρά. Δίδονται περαιτέρω οδηγίες: (α) εντός 30 ημερών από σήμερα, η Ενάγουσα να καταχωρίσει ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη της μαρτυρίας του κάθε μάρτυρα, (β) ακολούθως, η Εναγόμενη να καταχωρίσει τον δικό της ονομαστικό κατάλογο μαρτύρων με σύνοψη μαρτυρίας κάθε μάρτυρα εντός περαιτέρω 30 ημερών. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες (διαχείριση & προγραμματισμός) την 27.09.2024 ώρα 08:30. Έξοδα στην πορεία.

15. ΑΓΩΓΗ 479/2022 IJ Για Ενάγοντα: Δ. Ανδρέου Χ’ Σάββα (κα) προσωπικά και για Φ. Χ’ Σάββα (κα), για Εναγόμενη: Κ. Χ’ Θεοδοσίου (κα) για Λ. Γ. Γεωργίου Η αγωγή παραμένει για δήλωση συμβιβασμού την 26.04.2024 ώρα 08:30.

16. ΑΓΩΓΗ 509/2022 IJ Για Ενάγοντα: Δ. Ανδρέου Χ’ Σάββα (κα) προσωπικά και για Φ. Χ’ Σάββα (κα), για Εναγόμενη: Κ. Χ’ Θεοδοσίου (κα) για Λ. Γ. Γεωργίου

Η αγωγή παραμένει για δήλωση συμβιβασμού την 26.04.2024 ώρα 08:30.

17. ΑΓΩΓΗ 575/2022 IJ Για Ενάγουσα: Χρ. Σωτηρίου για Δημητρίου & Δημητρίου ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους: Α. Ζύμπηλος Η αγωγή τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου για οδηγίες, κατόπιν κλήσης για οδηγίες της Ενάγουσας και των Εναγόμενων. Η αγωγή ορίζεται για Οδηγίες την 27.09.2024 ώρα 08:30. Δίδονται οδηγίες για την απαίτηση και την ανταπαίτηση: η Ενάγουσα και οι Εναγόμενοι να καταχωρίσουν ένορκη δήλωση αποκάλυψης εγγράφων και αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θα τύχουν αποκάλυψης να δώσουν στην άλλη πλευρά, μέχρι τότε. Έξοδα στην πορεία.

18. ΑΓΩΓΗ 239/2023 IJ Για Ενάγουσα: Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενο: Ν. Παπαθεοχάρους & Σία ΔΕΠΕ Η αγωγή ορίζεται για Ακρόαση την 17.03.2025 ώρα 10:30. Έξοδα στην πορεία.

19. ΑΓΩΓΗ 361/2023 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Μ. Καραγιαννίδου (κα) για Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ, για Εναγόμενους/Καθ’ ων η αίτηση: Σ. Δίγκα (κα) για Ν. Παπαθεοχάρους & Σία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 13.03.2024 για τροποποίηση Εκ συμφώνου, εκδίδονται διατάγματα ως οι παράγραφοι Α και Β της αίτησης. Δίδονται οδηγίες: (α) Τροποποιημένο κλητήριο ένταλμα/έκθεση απαίτησης να καταχωριστεί εντός 20 ημερών από τη σύνταξη του παρόντος διατάγματος, η οποία να ζητηθεί εντός 2 εργάσιμων ημερών από σήμερα. (β) Το τροποποιημένο κλητήριο ένταλμα/έκθεση να επιδοθεί στους Εναγόμενους 1, 2, 3, στην καθορισμένη διεύθυνση επίδοσης, και στον Εναγόμενο 4, με ιδιώτη δικαστικό επιδότη. (γ) Τυχόν τροποποιημένη έκθεση υπεράσπισης των Εναγόμενων 1, 2, 3 (στην έκταση που χρειάζεται λόγω τροποποποίησης), να καταχωριστεί εντός 20 ημερών από την επίδοση του τροποποιημένου κλητηρίου εντάλματος/έκθεσης απαίτησης.

(δ) Ο Εναγόμενος 4 μπορεί να εμφανιστεί στη διαδικασία της αγωγής, εντός 10 ημερών από την επίδοση του τροποποιημένου κλητηρίου εντάλματος/έκθεσης απαίτησης. (ε) Να ακολουθηθούν οι διαδικαστικοί κανονισμοί ως προς τη συνέχεια της διαδικασίας. Τα έξοδα της αίτησης και αυτά που θα σπαταληθούν συνεπεία της τροποποίησης να είναι στην πορεία της αγωγής, αλλά όχι εναντίον των Εναγόμενων 1, 2 και 3.

20. ΑΓΩΓΗ 947/2023 IJ Για Ενάγουσα/Αιτήτρια: Μ. Καραγιαννίδου (κα) για Ιωάννης Παπαζαχαρία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 28.03.2024 για απόφαση λόγω παράλειψης καταχώρισης εμφάνισης Εκδίδεται διάταγμα ως η παράγραφος 19.2 του παρακλητικού της Έκθεσης Απαίτησης. Εκδίδεται απόφαση υπέρ της Ενάγουσας και εναντίον των Εναγόμενων 1 κα 2, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα, ως οι παράγραφοι 19.1(Α)(Β) του παρακλητικού της Έκθεσης Απαίτησης, πλέον για τα έξοδα της αγωγής και της αίτησης για έκδοση απόφασης €1.475,00, πλέον νόμιμος τόκος, πλέον Φ.Π.Α., πλέον €33,00 έξοδα επίδοσης.

21. ΑΓΩΓΗ 82/2024 IJ Για Ενάγοντα/Αιτητή: Ε. Αντωνιάδου(κα) για Michael Kyprianou & Co LLC, για Εναγόμενους/Καθ’ ων η αίτηση: Σ. Δίγκα (κα) για Ν. Παπαθεοχάρους & Σία ΔΕΠΕ Αίτηση ημερομηνίας 13.03.2024 για ενδιάμεση θεραπεία και προσωρινό διάταγμα ημερομηνίας 14.03.2024 Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της αίτησης, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας καθορίζεται από το Δικαστήριο ως εξής: (α) η ένσταση των Καθ’ ων η αίτηση να καταχωριστεί μέχρι και την 26.04.2024 ώρα 12:00· (β) γραπτές αγορεύσεις να καταχωριστούν μέχρι την 13.05.2024 ώρα 12:00· (γ) Η αίτηση ορίζεται για ακρόαση την 14.05.2024 ώρα 08:30.. Η ακρόαση θα διαρκέσει όχι περισσότερα από 10 λεπτά. Στον Αιτητή, θα δοθεί χρόνος 5 λεπτών, και στους Καθ’ ων η αίτηση θα δοθεί χρόνος 5 λεπτών. Η ακρόαση διεξάγεται στη βάση των ενόρκων δηλώσεων και ο χρόνος ακρόασης θα διατεθεί για τυχόν διευκρινίσεις που τυχόν χρειάζεται να υποβάλει οποιοδήποτε μέρος, έχοντας δει την αγόρευση της άλλης

πλευράς. Εάν δεν υπάρχουν διευκρινίσεις και αμφότερες οι πλευρές συμφωνούν, η εμφάνιση δυνατόν να διενεργηθεί ηλεκτρονικά. Η απόφαση του Δικαστηρίου, εάν δεν εκδοθεί την 14.05.2024, θα θεωρείται επιφυλαχθείσα από την 14.05.2024. (δ) Το προσωρινό διάταγμα παραμένει σε ισχύ. (ε) Τα έξοδα στην πορεία. [σημ.: οι διάδικοι δυνατόν να αλλάξουν τις ημερομηνίες των σημείων α και β με μεταξύ τους συμφωνία, αλλά όχι την ημερομηνία ακρόασης]

Επικοινωνία: Έλ. Χριστοφίδου (στενογράφος): τηλ.: 26802737 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (για επείγοντα: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Συνεχιζόμενες ακροάσεις

Υπόθεση Αντικείμενο Δικάσιμος Σχόλια Δικηγόροι

1. Αγωγή 2887/2015 Κοινόχρηστα 20.05.2024 22.05.2024 Συνεχιζόμενη Γ. Ζυμπουλάκη Κ. Χιταρίδου

2. Αγωγή 61/2016 Συμβατική διαφορά 19.04.2024 Συνεχιζόμενη Ν. Καλλής Ευφρ. Γεωργιάδου

3. Αγωγή 523/2016 Πνευματικά Δικαιώματα 26.04.2024 Συνεχιζόμενη Λ. Βραχίμης Γ. Πιττάτζης

4. Αγωγή 135/2021 Οχληρία 13.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 16.05.2024 17.05.2024 Συνεχιζόμενη Φ. Στεφάνου, Γ. Στεφάν. Ν. Κων/νου