SIGNUP
  LOGIN

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Οι αγωγές οι οποίες είναι ορισμένες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενώπιον της Δ. Σωκράτους, Π.Ε.Δ. στις 3.7.2020,  ορίζονται ως ακολούθως:

 

  • 595/19(κλήση για οδηγίες 18.2.2020) ορίζεται 7.7.2020 ώρα 9:00π.μ..  Οι συνήγοροι να είναι έτοιμοι να δηλώσουν στο Δικαστήριο τα διατάγματα τα οποία επιθυμούν προς έκδοση αναφορικά με την κλήση για οδηγίες ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή με την προσωπική τους παρουσία στο Δικαστήριο.
  • Διαχείριση 292/12  Εκδίδεται διάταγμα ως η παρ. Α της αίτησης.