SIGNUP
  LOGIN

Για σημαντικά θέματα του τομέα της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση – συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τον Επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για θέματα Δικαιοσύνης κ. Didier Reynders, στο Σπίτι της Ευρώπης στην παρουσία εκπροσώπων του ΠΔΣ, της Ένωσης Δικαστών, της Αστυνομίας, της Επιτροπής Μεταρρύθμισης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, της Ένωσης Δικαστών, της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.

Εκ μέρους του ΠΔΣ παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος δρ Χρίστος Κληρίδης και ο Γραμματέας κ. Νικόλας Τσαρδελλής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν και αντηλλάγησαν απόψεις για θέματα που εγείρονται στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου για την Κύπρο σε συνάρτηση με τις εκσυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την εναρμόνιση με το δίκαιο της ΕΕ και τους βασικούς πυλώνες του κράτους δικαίου.

Ειδικότερα, ο ΠΔΣ ενημέρωσε τον Ευρωπαίο Επίτροπο για ζητήματα που άπτονται της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης με γνώμονα την επιτάχυνση του ρυθμού απονομής της δικαιοσύνης και συνάμα την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος. Έγινε, επίσης, αναφορά στην καθυστέρηση που σημειώνεται στην προώθηση νομοσχεδίων, που αφορούν τον περί Δικηγόρων Νόμο και την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.

Επιπρόσθετα, σημειώθηκε η συμβολή του ΠΔΣ στην ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, στην εν εξελίξει σύσταση της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Δικαστηρίων, στη βελτίωση και αναβάθμιση των δικαστηριακών υποδομών, στη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, στις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όσον αφορά το θέμα των κυρώσεων τονίστηκε, και με αυτή την ευκαιρία, η εγρήγορση, την οποία επιδεικνύει ο ΠΔΣ για την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας και στο πλαίσιο αυτό, σημειώθηκαν τα μέτρα, που έχουν ληφθεί. Επιπλέον, κοινοποιήθηκε στον Επίτροπο ο διορισμός πιστοποιημένων ειδικών εμπειρογνωμόνων για την εξέταση ενδεχόμενων παραβιάσεων των κυρώσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Επισημάνθηκε, επίσης, ότι ο ΠΔΣ είναι το μόνο σώμα στην Κύπρο που την τελευταία τριετία εκδίκασε μεγάλο αριθμό υποθέσεων που αφορούν το ξέπλυμα παράνομου χρήματος και το επενδυτικό πρόγραμμα της Κύπρου, και με βάση τη νομοθεσία έχει προχωρήσει σε καταδίκες και επιβολές χρηματικών ποινών.

Παρατίθενται εκ νέου τα σχετικά δεδομένα:
Από τον Σεπτέμβριο του 2022 μέχρι τις 30 Απριλίου 2023 έχουν διενεργηθεί σε 201 εποπτευόμενους του ΠΔΣ συμπεριλαμβανομένων των ΕΠΔΥ, προγραμματισμένοι επιτόπιοι έλεγχοι για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF).

Όσον αφορά συγκεκριμένα το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμά, από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι και σήμερα έχουν διενεργηθεί εποπτικοί έλεγχοι σε 26 γραφεία.

Αναλυτικά, από αυτούς τους ελέγχους:
Για 4 έχει επιδοθεί κατηγορητήριο
Για 5 έχει επιδοθεί απόφαση ενοχής
Για 3 έχει επιδοθεί απόφαση ποινής
Για 2 έχει ετοιμαστεί έκθεση και μελετάται από το τμήμα AML για πιθανή παρουσίαση στην επόμενη συνεδρία του ΔΣ.
Για 2 εκκρεμεί ποινική υπόθεση
Για 10 οι υποθέσεις έχουν ολοκληρωθεί.

Ακολουθεί σύνδεσμος των δημοσιευμένων αποφάσεων του ΔΣ https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/aml-cft/board-decisions

Δεδομένου ότι η προάσπιση, διασφάλιση και προαγωγή του κράτους δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τον ΠΔΣ, και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις αξιολογήσεις διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών και οργάνων, η προσπάθειά μας εδράζεται σε ενέργειες και δράσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης, στη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό ουσιαστικών νομοθεσιών, προς τον στόχο της λειτουργικής δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

eu_2.jpgeu_1.jpg