SIGNUP
  LOGIN

Εντεινόμενη ανησυχία προκαλεί στον ΠΔΣ η παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων φυσικών και νομικών προσώπων που επηρεάζονται δυσμενώς και παντελώς άδικα από τα περιοριστικά μέτρα/κυρώσεις της 12ης Απριλίου 2023.

Ειδικότερα, ο ΠΔΣ έχει διαπιστώσει ότι έχουν παγώσει και έχουν μπλοκαριστεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί στην Κύπρο, που ανήκουν σε κυπριακές επιχειρηματικές οντότητες διεθνών επιχειρήσεων, με ιδιοκτήτες αριθμό νόμιμων και νομοταγών επενδυτών, σε πλήρη συμμόρφωση με το πλαίσιο συμμόρφωσης AML, και κυρίως χωρίς καμία συγγενική/συνεταιριστική/επιχειρηματική σχέση με τα επαγγελματικά γραφεία που συμπεριλήφθηκαν στις κυρώσεις ή με Ρώσους ολιγάρχες («Εταιρείες Νόμιμων Πελατών»), για τον μοναδικό λόγο ότι λάμβαναν (νόμιμες) διοικητικές υπηρεσίες από τα εν λόγω γραφεία. Ήταν δηλαδή πελάτες τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι τράπεζες, από τις 12.04.2023, έχουν αυτοβούλως αποφασίσει τη συμμόρφωση και εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων και κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ και το ΗΒ στις 12.04.2023.

Αν και σεβαστή η απόφασή τους αυτή καθώς αντιλαμβανόμαστε πλήρως τον σκοπό και την αναγκαιότητά της, διαφωνούμε, όμως, με την απόφαση των τραπεζών, άνευ οποιασδήποτε πραγματικής και/ή νομικής βάσης, να προχωρήσουν και σε περαιτέρω παγοποίηση και/ή μπλοκάρισμα των τραπεζικών λογαριασμών των εταιρειών νόμιμων πελατών, που δεν έχουν ενταχθεί στις κυρώσεις οποιουσδήποτε οργανισμού ή κράτους, και δεν ανήκουν σε, ούτε και ελέγχονται από, πρόσωπα τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε αυτές. Ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις όπου οι εταιρείες αυτές έχουν παράσχει όλα τα έγγραφα που νομίμως αποδεικνύουν τον τερματισμό της νόμιμης πελατειακής τους σχέσης με τα εν λόγω γραφεία.

Υπενθυμίζουμε δε, πως οι αλλαγές στη δομή τους προς αντικατάσταση των γραφείων αυτών, βάσει του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. θεωρούνται νόμιμα συντελεσθείσες, εφόσον καταχωρισθούν στα σχετικά μητρώα που διατηρούνται στο εγγεγραμμένο γραφείο τους.

Η μεταχείριση αυτή επιφέρει αλυσιδωτές επιπτώσεις καθώς προκαλείται αδυναμία στις εταιρείες νόμιμων πελατών να διεκπεραιώσουν τις εργασίες και τις δραστηριότητές τους και αδυναμία καταβολής μισθοδοσίας προς το προσωπικό τους.

Ο κίνδυνος είναι ορατός και άμεσος και θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε αδιέξοδο έναν σημαντικό τομέα της οικονομίας μας, εάν δεν προβούμε στις ανάλογες αντισταθμιστικές ενέργειες.

Για ακόμη μια φορά κρούομε τον κώδωνα κινδύνου για τις συνέπειες και εφιστούμε την προσοχή των αρμοδίων.

Η αδικία αυτή θα πρέπει να αρθεί άμεσα αφού αναιτιολόγητα τιμωρούνται και θυματοποιούνται νόμιμοι επενδυτές με ξεκάθαρα νόμιμες δραστηριότητες απλώς και μόνο επειδή λάμβαναν νόμιμες διοικητικές υπηρεσίες, από συγκεκριμένους παρόχους διοικητικών υπηρεσιών.

Ουσιαστικά προκαλείται αβάσιμη και άδικη εξομοίωση με κυρώσεις, αφού πρακτικά επέρχεται το ίδιο αποτέλεσμα ως σαν να έχουν συμπεριληφθεί και οι εταιρείες νόμιμων πελατών σε αυτές.

Περαιτέρω καλούμε την Έφορο Εταιρειών να συμμορφωθεί άμεσα με τις νομικές υποχρεώσεις της όπως επιβάλλει ο νόμος και σωρεία νομολογιών, και να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην καταχώριση και εγγραφή αλλαγών που υποβάλλονται από τις εταιρείες αυτές.

Ως χώρα και ως τομέας υπηρεσιών βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίση.
Απαιτείται εγρήγορση από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, συναξιολόγηση των δεδομένων και λήψη των ανάλογων αντισταθμιστικών μέτρων για αποτελεσματική διαχείριση των αποσταθεροποιητικών παραγόντων που πλήττουν και πάλι τον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, ούτως ώστε να μπορούμε να συμβάλλουμε έμπρακτα στην προστασία του τομέα και κατ’ επέκταση της εγχώριας οικονομίας.