SIGNUP
  LOGIN

Αγαπητά Μέλη,

Στις 18 Δεκεμβρίου 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην έκδοση της 12ης δέσμης κυρώσεων που επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Ρωσίας, Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2878 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2023, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.

Για την σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ πατήστε εδώ:

12η δέσμη κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Ενδεικτική επιπρόσθετη πρόνοια που εισάγεται εντός του κανονιστικού πλαισίου των Περιοριστικών Μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εισαγωγή του Άρθρου 5ιη εντός των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, το οποίο προβλέπει τα ακόλουθα:

Άρθρο 5ιη

1.   Νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς με έδρα στην Ένωση, των οποίων τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε ποσοστό άνω του 40 %:

α)

νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που έχει την έδρα του στη Ρωσία·

 

β)

Ρώσος υπήκοος· ή

 

γ)

 φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στη Ρωσία,

αναφέρουν, από την 1η Μαΐου 2024, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, εντός δύο εβδομάδων από το τέλος κάθε τριμήνου, κάθε μεταφορά κεφαλαίων άνω των 100 000 EUR από την Ένωση την οποία πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του εν λόγω τριμήνου, άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων πράξεων.

2.   Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή αναφορών, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, τα πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα υποβάλλουν, από την 1η Ιουλίου 2024, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται, εντός δύο εβδομάδων από το τέλος κάθε εξαμήνου, πληροφορίες σχετικά με όλες τις μεταφορές χρηματικών ποσών προς χώρες εκτός της Ένωσης σωρευτικής αξίας, κατά το εξάμηνο αυτό, άνω των 100 000 EUR τις οποίες πραγματοποίησαν τα ίδια, άμεσα ή έμμεσα, για τα νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Τα κράτη μέλη αξιολογούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 για τον εντοπισμό συναλλαγών, οντοτήτων και επιχειρηματικών τομέων που υποδεικνύουν σοβαρό κίνδυνο παραβιάσεων ή καταστρατήγησης ή χρήσης κεφαλαίων για σκοπούς ασύμβατους με τον παρόντα κανονισμό ή τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 269/2014, (ΕΕ) αριθ. 692/2014  ή (ΕΕ) 2022/263, ή τις αποφάσεις 2014/145/ΚΕΠΠΑ, 2014/386/ΚΕΠΠΑ, 2014/512/ΚΕΠΠΑ ή (ΚΕΠΠΑ) 2022/266 του Συμβουλίου και ενημερώνουν τακτικά το ένα το άλλο και την Επιτροπή για τα πορίσματά τους.

4.   Με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 3, η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία των μέτρων που ορίζονται στο παρόν άρθρο το αργότερο στις 20 Δεκεμβρίου 2024.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

21 Δεκεμβρίου 2023