SIGNUP
  LOGIN

Η Επιτροπή Νέων Δικηγόρων του ΠΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τα διαχρονικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα, έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου τους και την καταγραφή και επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Προς τον στόχο αυτό, η νεοσύστατη Επιτροπή έχει ήδη υλοποιήσει σειρά ενεργειών και παράλληλα είναι σε εξέλιξη ενέργειες, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα.

Πρόλογος:

Η επιτροπή μας συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2020 για πρώτη φορά. Ως μια νεοσύστατη επιτροπή, δεν αναλάβαμε απορρέοντα ζητήματα προς διαχείριση.

Ενεργήσαμε ως οφείλαμε, με επιστημονικό τρόπο, διεξάγοντας την πρώτη Παγκύπρια έρευνα (survey) ώστε να καταγραφούν για πρώτη φορά τα προβλήματα και οι ανησυχίες των νεαρών συναδέλφων και να αναληφθούν δράσεις προς επίλυσή τους.

Ο παρόν απολογισμός αποτελεί τη λογοδοσία της Επιτροπής, όπως αρμόζει για κάθε θεσμική υποχρέωση.

Σίγουρα στo πλαίσιo της Επιτροπής δεν εξαντλήθηκαν όλα τα ζητήματα, σίγουρα δεν επιλύθηκαν όλα. Η δική μας αρμοδιότητα ήταν να τα εντοπίσουμε, να τα αναδείξουμε και στo πλαίσιo των όποιων δυνατοτήτων μας να ενεργήσουμε ώστε να αντιμετωπιστούν. Ο πιο κάτω απολογισμός πεπραγμένων αντανακλά όλα όσα έγιναν, αλλά κατ’ επέκταση και κάποια ζητήματα που πιστεύουμε πως θα πρέπει να γίνουν στη συνέχεια.

Οι νέοι δικηγόροι αποτελούν το αύριο της δικηγορίας και το μέλλον της Δικαιοσύνης και πρέπει ο ΠΔΣ να συνεχίσει να επενδύει στους Νέους Δικηγόρους, με σεβασμό και αφοσίωση.

Παρατίθενται συνοπτικά οι ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί:

1. Διορισμός μέλους Επιτροπής ως μόνιμου συνδέσμου της Επιτροπής με Ταμείο Συντάξεως για τη σχετική απευθείας ενημέρωση της Επιτροπής.

2. Ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πρώτης Παγκύπριας έρευνας που έχει γίνει ποτέ για τους νέους δικηγόρους, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Η έκθεση κατατέθηκε στο Συμβούλιο του ΠΔΣ και και στάλθηκε σε όλους τους εξωτερικούς θεσμικούς εταίρους παγκυπρίως. Ανάπτυξη και προώθηση στοχευμένων δράσεων βάσει των πορισμάτων της έρευνας.

3. Αποστολή δύο επιστολών προς στο Υπουργείο Εργασίας αναφορικά με το θέμα των επιδοτήσεων μισθού νέων δικηγόρων (όχι ασκούμενων) και για το θέμα του κατώτατου μισθού.

4. Πραγματοποίηση δωρεάν σεμιναρίου σε νέους δικηγόρους για στόχους και ζητήματα επαγγελματικής εξέλιξης και ευεξίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει αναγκαιότητα θεσμοθέτησης σεμιναρίων ομαλής μετάβασης από την άσκηση στη μάχιμη δικηγορία, για να μπορέσει ένας νέος δικηγόρος χωρίς εμπειρία, να έχει αξιώσεις εξεύρεσης ικανοποιητικής εργασίας, από μισθολογικής πλευράς, καθώς και από πλευράς ωραρίων και άλλων αξιώσεων. Τόσο η πρακτική σύνταξη δικογράφων, όσο και οι εικονικές δίκες στις κυριότερες διαδικασίες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ένας νέος δικηγόρος να είναι σε θέση να αναλαμβάνει υποθέσεις και να μπορεί να εξεύρει ικανοποιητική εργασία και να επιτύχει.

5. Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ΠΔΣ για να καλύπτει ζητήματα συμπεριφοράς και παρενόχλησης προς συναδέλφους και ειδικά νέους δικηγόρους που είναι ευάλωτη ομάδα. Εισάχθηκε προς έγκριση νέα πρόνοια.

Παράλληλα στάλθηκε σε όλα τα μέλη ξανά ο ισχύον κώδικας για τη Δημόσια Υπηρεσία για χρήση από τις δικηγορικές εταιρείες.

6. Δημιουργία της "Δράσης Κοινής Αντίληψης του ΠΔΣ για ενίσχυση της ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων και των παρενοχλητικών συμπεριφορών στον εργασιακό χώρο της δικηγορίας". Η συγκεκριμένη Δράση απευθύνεται στους παρόχους νομικών υπηρεσιών, τις δικηγορικές εταιρείες, τα δικηγορικά γραφεία και τους δικηγόρους μέλη του ΠΔΣ.

7. Πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις και Webinars το 2021 και το 2022 για Διακρίσεις, Ισότητα και Παρενόχληση, με καλεσμένους ομιλητές από Κύπρο και το εξωτερικό (Σουηδία και ΗΒ).

8. Δημιουργία Ταμείου Υποτροφιών: Ο ΠΔΣ στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ευθύνης που υιοθετήθηκε πέρυσι, με εισήγηση της Επιτροπής έχει προχωρήσει σε δημιουργία Ταμείου Υποτροφιών, με σύσταση νέας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης διά Εγγυήσεως με την επωνυμία «Ταμείο Υποτροφιών Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου» στο ΔΣ της οποίας συμμετέχει και ο εκάστοτε Πρόεδρος της Επιτροπής ex officio.

Εκκρεμείς ενέργειες:

1) Είναι αναγκαίο να θεσμοθετηθούν δωρεάν ή επιχορηγημένα σεμινάρια ομαλής μετάβασης από την άσκηση στη μάχιμη δικηγορία, ενώ δημοφιλέστερες πιθανές θεματικές είναι η σύνταξη δικογράφων και οι εικονικές δίκες στις κυριότερες διαδικασίες.

2) Υπάρχει ανάγκη και απαίτηση όπως διεξάγονται συχνότερα σεμινάρια για ζητήματα διακρίσεων και ισότητας για ενημέρωση των γραφείων.

Υπό εξέλιξη ενέργειες:

1)Δημιουργία μηχανισμού καταγγελιών «RECORD AND REPORT» στον ΠΔΣ βάσει του αγγλικού προτύπου.

2) Επανάληψη της έρευνας μας: Η Επιτροπή Νέων Δικηγόρων, θα προβεί σε βάθος χρόνου (και αφού οι πιο πάνω εισηγήσεις εφαρμοστούν στην πράξη, εφόσον φυσικά εγκριθούν από το Συμβούλιο), σε επανάληψη της έρευνας, για να δούμε αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις και/ή βελτίωση.

3) Με συμμετοχή νέων δικηγόρων, να γίνουν συνεντεύξεις από παλαιούς δικηγόρους όπου θα καταγράφεται η διάδραση με νέους δικηγόρους, για ιστορική αναδρομή στο επάγγελμα και σύγκριση.

4) Διεξαγωγή ενός μεγάλου Συνεδρίου Νέων Δικηγόρων με ομιλητές και κοινό αποκλειστικά από νέους δικηγόρους από Κύπρο και Ευρώπη.

Συναδελφικά,

Εκ μέρους Επιτροπής Νέων Δικηγόρων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τζώρτζια Κωνσταντίνου-Παναγιώτου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κασσιανή Ορφανίδου

ΜΕΛΟΣ: Γεωργία Παπά

ΜΕΛΟΣ: Ελεάνα Χριστοφή

ΜΕΛΟΣ: Κυριάκος Πίττας

ΜΕΛΟΣ: Μαρία Κουσταή

ΜΕΛΟΣ: Σωτήρης Παφίτης

Για την υποσελίδα της Επιτροπής πατήστε ΕΔΩ