Οδηγία Παρεμπόδισης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος

Η οδηγία προς τα μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Χρήματος και χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας σε έντυπη μορφή προσφέρεται δωρεάν από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

IMI