Θέσεις εργασίας

Εμφάνιση # 
Θέση Δικηγόρου / Δρ. Ανδρέας Π. Ποιητής & Σία Δ.Ε.Π.Ε. 23/06/2017
CORPORATE LAWYER 21/06/2017
'Θέση Γραμματέα / Διαχειριστή Γραφείου - Σάββας Μάτσας ΔΕΠΕ 21/06/2017
ΘΕΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 21/06/2017
Hadjihannas & Co LLC 20/06/2017
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε 20/06/2017
K.Alexandrou Theodotou LLC 15/06/2017
CHAMBERSFIELD ECONOMIDES KRANOS 13/06/2017
ΓΙΩΤΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε - ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ & ΘΕΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 13/06/2017
Corporate Lawyer Vacancy 25/05/2017
Κενή Θέση Ασκούμενου Δικηγόρου 25/05/2017
NICOLAIDES STYLIANOU LLC 23/05/2017
Russian speaking corporate 23/05/2017
Soteris Argyrou Lawyers L.C Paphos - Θέση για Δικηγόρο και Γραμματέα 22/05/2017
ALEXANDROS ECONOMOU LLC - VACANCY 22/05/2017
SOTERIS PITTAS & CO LLC - TRAINEE LAWYERS 19/05/2017
SOTERIS PITTAS & CO LLC - ASSOCIATE LITIGATION LAWYER (1) 19/05/2017
M. Χ. ΜΥΛΩΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ 19/05/2017
JOB VACANCY (EXPERIENCED LAWYER) - CHAMBERSFIELD ECONOMIDES KRANOS 18/05/2017
MAKIS ANASTASIOU & CO LAW FIRM - VACANCY FOR CORPORATE / COMMERCIAL LAWYER 17/05/2017
NOMIKΟΣ ΟΙΚΟΣ Α.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. 15/05/2017
Σ. ΣΑΜΨΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε. - θέση Γραμματέα / Διαχειριστή Γραφείου (Office Administrator) 15/05/2017
Ανδρέα Σ. Αγγελίδη δ.ε.π.ε. 15/05/2017
ERAKLIS N. KYRIAKIDES LLC 12/05/2017
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΚΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ - ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 12/05/2017