Κενή Θέση: Ασκούμενος/η Δικηγόρος

Το δικηγορικό γραφείο Ι. ΦΡΑΓΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΠΕ ζητά την άμεση πρόσληψη Ασκούμενου/ης Δικηγόρου στο γραφείο τους στην Λάρνακα.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

• Πτυχίο Νομικής.

 

• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

 

• Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

• Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και επαγγελματισμός.

 

 

 

Αποστολή βιογραφικών στο email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 24 812571.