Τούμπας & Τούμπας Δ.Ε.Π.Ε. - Θέση Ασκούμενου Δικηγόρου

 

Το δικηγορικό γραφείο Τούμπας & Τούμπας Δ.Ε.Π.Ε. ζητά την άμεση πρόσληψη Ασκούμενου/ης Δικηγόρου στο γραφείο τους στην Λεμεσό ή Δικηγόρου ο οποίος/η οποία μόλις έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Πτυχίο Νομικής, κατά προτίμηση Αγγλικού Πανεπιστημίου.

• Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

• Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

• Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και επαγγελματισμός.

 

Αποστολή βιογραφικών στο email:

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.